Verplaatst of gewist

1 en

Inleiding

In april 2016 schreef ik vier artikelen in reactie op materiaal van de beweging Ons Geld Nu, ook wel Hervorm Ons Geld genoemd. Later bleken de hyperlinks in mijn stukjes niet meer te werken. Dat kan wijzen op verplaatsing van bestaand materiaal, maar ook op inhoudelijke wijziging, schrappingen of uitbreidingen. In die laatste gevallen zou ik moeten kijken of mijn reacties van toen ook nog van toepassing zijn op de nieuwe situatie.

Al snel bleek, door googelen op stukjes tekst, dat het meeste er nog wel was, maar elders. In dit overzicht loop ik alle links na en geef ik mijn bevindingen bij het vergelijken van de teksten toen en nu.

Bij De keizer draagt geen kleren

Oude URL:
https://onsgeld.nu/oplossing/het-creeren-van-nieuw-geld/
Nieuwe URL:
https://onsgeld.nu/voorstellen/5.3/het_creeren_van_nieuw_geld/de_mechanismes_voor_het_creeren_van_nieuw_geld

Tekstvergelijkingen:

De overheid zal een rekening hebben bij de Vierde Macht. (‘centrale overheidsrekening’)

De overheid zal een rekening hebben bij De Nederlandsche Bank. (‘centrale overheidsrekening‘)

De Vierde Macht zal de balans van deze rekening simpelweg verhogen met het bedrag dat door het GSC geautoriseerd is. Ze zullen niet tegelijkertijd de balans van een andere rekening verlagen – en dus is er sprake van geldcreatie.

De Nederlandsche Bank zal de balans van deze rekening simpelweg verhogen met het bedrag dat door het GSC geautoriseerd is. Ze zullen niet tegelijkertijd de balans van een andere rekening verlagen - en dus is er sprake van geldcreatie.

Het nieuwe gecreëerde geld zal niet aflosbaar worden en dus ook schuldenvrij zijn.

Het nieuwe gecreëerde geld zal niet aflosbaar worden en dus ook schuldenvrij zijn.

«De overheid kan het geld van de centrale overheidsrekening halen en toevoegen aan de belastinginkomsten, om dan te gebruiken in overeen­stemming met de principes die besproken zijn in de sectie “Hoe komt nieuw geld in circulatie?”.»

«De overheid kan het geld van de centrale overheidsrekening halen en toevoegen aan de belastinginkomsten, om dan te gebruiken in overeen­stemming met de principes die besproken zijn in de sectie “Hoe komt nieuw geld in circulatie?”.»

Conclusie: “de Vierde Macht” is gewijzigd in “De Nederlandsche Bank”, verder is er niets veranderd. Geen wezenlijk verschil, ik handhaaf mijn kritiek van april 2016.

Bij Steeds net bijna goed (1)

Oude URL:
https://onsgeld.nu/huidige-systeem/technische-details/
Nieuwe URL:
https://onsgeld.nu/hoe-geld-werkt/huidige-systeem

Oude URL:
http://onsgeld.nu/huidige-systeem/technische-details/drie-typen-geld/
Nieuwe URL:
https://onsgeld.nu/hoe-geld-werkt/huidige-systeem/geldtypen

Oude URL:
http://onsgeld.nu/huidige-systeem/technische-details/introductie-van-bankbalansen/
Nieuwe URL:
https://onsgeld.nu/hoe-geld-werkt/huidige-systeem/bankbalansen

In bovenstaande URL’s geen inhoudelijke verschillen vastgesteld.

Oude URL:
http://onsgeld.nu/huidige-systeem/technische-details/hoe-centrale-banken-geld-creeren/
Nieuwe URL:
https://onsgeld.nu/hoe-geld-werkt/huidige-systeem/centrale-banken

Uit deze weblocatie had ik niet geciteerd, maar wel vastgesteld dat de inhoud erg leek op mijn artikel 27. En dat is nog steeds zo, want bij vergelijking van de gehele tekst van de oude en nieuwe locatie (ik heb van beide kopieën veiliggesteld) vond ik geen wezenlijke verschillen.

Oude URL:
http://onsgeld.nu/huidige-systeem/technische-details/hoe-betalingen-worden-gedaan/
Nieuwe URL:
https://onsgeld.nu/hoe-geld-werkt/huidige-systeem/betalingen

Geen inhoudelijke verschillen vastgesteld.

Conclusie: op onbelangrijke opmaakdingen na, zoals de technische uitvoering van aanhalingstekens, blijkt er niets gewijzigd. Alle citaten van toen zijn er nog.

Bij Steeds net bijna goed (2)

Het materiaal van Ons Geld Nu waaraan ik in dit artikel refereerde, blijkt inmiddels verwijderd. Mijn hyperlinks in dit artikel werken niet meer, en ik vind deze of soortgelijke zinnen ook niet meer elders op de site van Ons Geld Nu. Zouden ze bij Ons Geld dan toch mijn artikelen lezen en zich er zelfs iets van aantrekken? Of hebben ze zelf hun fout ingezien?

Bij Steeds net bijna goed (3)

Oude URL:
http://onsgeld.nu/huidige-systeem/technische-details/hoe-commerciele-private-banken-geld-creeren/
Nieuwe URL:
https://onsgeld.nu/hoe-geld-werkt/huidige-systeem/private-banken

Oude URL:
http://onsgeld.nu/huidige-systeem/technische-details/de-money-multiplier-en-andere-mythes/
Nieuwe URL:
https://onsgeld.nu/hoe-geld-werkt/huidige-systeem/mythes

Hier geen verschillen vastgesteld (op onbelangrijke typografische puntjes na).


Copyright © 2017 R. Harmsen. Alle rechten voorbehouden.