Geselecteerde artikelen (nl: taal is Nederlands)


Perzisch

Wist ik niet!

Toen ik een week of zo geleden vast wat in het rond las als voorbereiding voor dit artikel – dat ik toen al van plan was te gaan schrijven – zag ik tot mijn verbazing dat de naam Punjab niet stamt uit een van de talen daar ter plekke, maar uit het Perzisch (Farsi). De lettergreepopsplitsing is niet Pan-Jab maar Panj-Ab en het betekent ‘vijf water’. Vijfstromenland dus, naar de vijf rivieren die erdoor lopen.

In Arabisch schrift: پنجاب of los van elkaar gehaald پنج آب (in de voor het Farsi gebruikte variant, met extra letters, zoals de پ voor de p die in het Arabisch niet voorkomt en waar dus ook geen letter voor was).

Vijf

Naema? Naima? Naïma?


Stephen Hawking and Richard Dawkins zijn verschillende mensen. Andere naam, ander kennisgebied.

Zelfde klinkers in lettergrepen


De mededeling “[...] elders meermalen haar truc te herhalen in andere nesten van zangers, zoals die van karekieten” wijst op een koekoek die op meer dan één andere vogelsoort parasiteert, namelijk rietzangers en karekieten. Elders was echter sprake van gespecialiseerde koekoeken. Ik citeer:

Ieder koekoeksvrouwtje parasiteert op één bepaalde soort, of het nu de heggenmus is of het winterkoninkje, het roodborstje of kwikstaartje, de rietzanger of de karekiet, of een andere zangvogel.

Hij, de vogel


Wie ook weer?

Als tijdverdrijf (hoewel ik helemaal geen tijd over héb om te hoeven verdrijven) zat ik eens in de Wikipedia te kijken wie ook weer de acteurs zijn in die serie Bloedverwanten. Ik zag dat personage Iris gespeeld wordt door Saskia Temmink.

Saksia Lodijzer of Rivka Temmink?


In het tweede hoofdstuk voerde ik gedetailleerde berekeningen uit over hoe geldschepping herhaald kan plaatsvinden, met als uiteindelijk gevolg een veel grotere geldhoeveelheid dan van het contante geld dat oorspronkelijk in omloop was gebracht.

Ongebreidelde geldschepping?


Ook de suggestie van meteen bannen naar aanleiding hiervan kan alleen maar onterecht zijn. Op Twitter heeft Peter Breedveld me pas op 10 september 2011 geblockt, blijk ik hier indertijd genoteerd te hebben. Ook de commentaarban bij Frontaalnaakt.nl moet veel later geweest zijn dan eind mei, want op 8 juni 2011 kon ik daar nog uitgebreid met mensen in discussie gaan over een taalkwestie. Die commentaren staan er allemaal nog.

Selectieve verontwaardiging


Eens even rekenen. Zo extreem groot kan zo’n handelsregister toch niet zijn, dat er elke nacht de hele nacht over geback-upt moet worden?

Overdreven gesteld heeft zowat iedereen tegenwoordig wel een bedrijf, om zzp’er te zijn of al was het maar vanwege vage half mislukte plannen dat ooit nog te worden. De paar mensen die geen bedrijf hebben, compenseren voor de honderden of duizenden grotere bedrijven, waarvoor meer gegevens zijn vastgelegd, doordat er meer tekenbevoegde functionarissen en concernrelaties zijn, en verplicht te deponeren jaarverslagen (zitten die in het handelsregister of ergens apart?)

Dan kom ik op een geschatte 30 regels à 60 tekens maal 16 miljoen. Dat is 28,8 gigabyte. Er zal nog wat bijkomen aan indexen om de boel doorzoekbaar te maken. Zeg totaal 32 gigabyte.

Wegens verbouwing gesloten


De overheid deed een beroep op hem? Een rechtbank is toch geen overheid? De rechtspraak is onafhankelijk!

Vanaf tijdstip 4m58s stelt advocaat Gerard Spong dan ook de kritische, retorische vraag:

Was het de overheid die ’t vroeg?

Antwoord van Paul Cliteur:

Nou, eh, ja, ik vind dit toch een, nee de over... ik ben daar eigenlijk gekomen op verzoek van de rechter-commissaris, en meer in ’t bijzonder de advocaat. [...]

Goed, hij weet het dus wel.

Scheiding der machten volgens Paul Cliteur


Ik ben helemaal geen “zelfbenoemde reageerbuddy”, onzorg­vuldige, het was Jeroen H. die zichzelf wilde benoemen tot mijn reageerbuddy, weet je nog?

Daar hoor je ze niet over


In het kort

Het fundamentele misverstand bij MPE-aanhangers en anderen is dat ze denken dat geld alleen kan worden ingeruild tegen goederen en diensten.

Ze zien niet in dat geld ook kan worden geruild tegen geld. Dat is zinvol als aan beide kanten de voorwaarden verschillend zijn.

Dat is het geval bij een banklening en het maakt rente gerechtvaardigd.

Wederzijdse overeenkomst


Nu dezelfde zin omgezet in moderne Portugese spelling, om precies te zijn die van Portugal, van ca. 2010, nog van vóór de hervorming volgens het akkoord van 1990, want daar doe ik niet aan – ik zie weliswaar in dat het voordelen heeft één gemeenschappelijke spelling te hebben voor alle Portugeestalige landen, maar dat is niet mijn probleem.

Aan toekomstige taalvorsers (1)


schrijven de naam als Khadaffi resp. Khaddafi. Dat vind ik echt fout. Die ‘kh’ slaat namelijk helemaal nergens op.

Transcriptie van de naam Qaddhafi


Nauwgezette statistieken

Want ik durf toch wel de voorzichtige schatting aan, op basis van helemaal niets, dat van alle mensen in Nederland van 58,3 jaar of jonger bij benadering ca. ± 98,15% elektronisch bankiert. Al die mensen hebben dus die papieren acceptgiro’s helemaal niet nodig.

Ze zetten geen handtekening en sturen die acceptgiro nooit meer over de post naar de bank.

Stuur ze niet


Het openen van een nieuw venster, en daarmee een nieuwe browser instance, is voor de gebruiker te vermijden door met het lokale menu, opgeroepen met de rechtermuisknop, zelf de link in een nieuw tabblad i.p.v. venster te openen. Maar dat is omslachtig en het zou niet nodig moeten zijn.

Permalink Radio


Citaat van Marte Röling, vanaf 14m55s:

Maar d’r was al de MAH van Juliana en de Wilhelminahaven [...]

Wat is een MAH??

IHOA, IHUA!! Ik haat onverklaarde acroniemen!! I hate unexplained acronyms!!

MAHKleuren: Neutraal Raar Geen voorkeur Pagina opnieuw laden