Minister van milieu

Vroege vogels

Vanmorgen om even voor negenen hoorde ik in het VARA-radioprogramma Vroege vogels iemand (de minister van Milieu?) zeggen dat kernenergie niet nodig is, als we maar genoeg windmolens bouwen in de Noordzee.

Na even googelen bleek het ook op schrift te staan, namelijk hier. Ik citeer:

België is van plan om vlak over de grens kernafval in de grond te stoppen.
[...]
Minister Thijssen sprak tijdens het werbezoek
[sic] zijn zorg uit over de plannen. 'Het kabinet zal zich er terdege van bewust moeten zijn dat een keus voor kernenergie ook een keus is voor afval; met alle problemen die daarbij horen. In plaats van een kerncentrale kun je natuurlijk ook kiezen voor extra windmolens op zee', aldus Thijssen.

Maar dat kan niet! Ik schreef er al eerder over.

Wie kiest tegen kernenergie en voor windenergie, maar energie-opslag niet noemt, die kiest voor kolen of olie, en dus voor CO2!

Minister van milieu

De minister van Milieu blijkt Joris Thijssen te zijn. Hij is niet echt minister, niet in het pas aangetreden kabinet Rutte-Verhagen. De minister van Milieu is een initiatief van Greenpeace, als protest tegen het feit dat zo’n minister er in Nederland niet is.

Ik vind dat wel een goed initiatief. Ook ik ben mijn mening dat milieu en energievoorziening zeer belangrijke onderwerpen zijn. Een regering die verantwoordelijkheid neemt op de lange termijn moet hier zeker intensief aandacht aan besteden. Of de huidige regering dat gaat doen betwijfel ook ik.

Geen wind zonder opslag!

Terug naar het idee dat windenergie een vervanging kan zijn voor kernenergie. Dat kan niet! Of beter gezegd: het kan alleen als er ook gezorgd wordt voor voldoende energie-opslag. Maar daar hoor ik zelden iemand over. Ook Greenpeace niet.

Nu heb ik eerlijk gezegd ook nog niet goed gezocht. Huiswerkopgave voor de lezer dan maar? Als ik even snel probeer met Altavista, Bing en Google krijg ik sterk de indruk dat Greenpeace het begrip ‘opslag’ alleen kent in verband met CO2, niet in verband met (elektrische) energie.

Geen domme jongen

De eerdergenoemde minister van Milieu, Joris Thijssen, is zeker niet dom of onwetend. Ik lees hier bij Vroege Vogels dat hij cum laude is afgestudeerd in de Lucht- en ruimtevaarttechniek, en ook nog eens een MBA-diploma heeft behaald.

Dat is bepaald indrukwekkend. Hij is dus zowel technisch als bedrijfskundig (dus ook economisch/bestuurlijk) zeer hoog opgeleid.

Dan moet hij haast ook, net als ik, weten dat kernenergie en windenergie heel verschillende opwekprofielen hebben, en daarom niet uitwisselbaar zijn. Waarom zegt hij dat dan niet? Of zegt hij het wel maar heb ik het niet gevonden?

Lievense

In mijn eerdere stukje wees ik al op het plan Lievense. Dit is een plan uit 1981 om de Markerwaard (waarvan men toen inmiddels had besloten die niet in te polderen) te gebruiken als stuwmeer. Windmolens zouden het water omhoog pompen, zodat de zo opgeslagen energie later weer benut kon worden.

Een van de nadelen was dat het gevaarlijk was: bij een dijkdoorbraak, bijvoorbeeld door oorlog of terrorisme, zou een overstromingsramp kunnen ontstaan die o.a. Amsterdam zou treffen. Het plan is nooit uitgevoerd.

Ingenieursbureau Lievense bestaat nog steeds.

(De relatie met ingenieur L.W. Lievense heb ik nog niet precies kunnen achterhalen. Hij was wel de oprichter. Is hij nog steeds actief? Leeft hij nog wel? Hier wat meer info.)

Als alternatief heeft Bureau Lievense later een idee ontwikkeld, waarbij het water niet omhooggepompt wordt, maar, binnen in een betonnen eiland in zee, juist weggepompt wordt, zodat bij later terugstromen de opgeslagen energie weer elektriciteit kan worden. Zo’n energiebuffer zou heel goed te combineren zijn met windturbines op zee. Het zou ook veiliger zijn dan het oude Plan Lievense.

In dit artikel staat daar meer over te lezen, en er staat een illustratie bij getekend door Rudolf Das.

Vanuit de politiek en de milieubeweging hoor ik hier nooit iets over. Vreemd.


Copyright © 2010 R. Harmsen.


25 oktober 2010: Een reactie van Greenpeace!