Dieplinken en rechtspraak (update)

Weer eens daar zoeken

In het nieuws was vanmorgen dat de Vereniging Martijn nu toch door de rechter verboden is. Tijd voor een korte aanvulling dus op mijn artikelen over de petitie van Henk Bres. Maar dan wil ik eerst het complete vonnis lezen. Dus ik ging even kijken op rechtspraak.nl.

Maar die rechterlijke uitspraak staat daar nog niet. Komt vast wel, ga ik over een paar dagen weer kijken en maak ik dan die update. Geen probleem.

(Update 14:35B: staat er nu wel! Hier de uitspraak.)

Luisteren naar gebruikers, oké!

Toen ik op rechtspraak.nl was, werd me gevraagd een enquête in te vullen. Dat heb ik gedaan en ik wees o.a. op mijn stukje van al weer ruim 3 jaar oud. Ik merkte dat het ten dele nog actueel is, hoewel enkele details door de tijd bleken ingehaald.

Die punten werk ik nu bij en ik bespreek hier in dit aparte stukje de wijzigingen.

Huidige situatie vs. 3 jaar geleden

Permanente URLs

In mijn vorige artikel roemde ik de site rechtspraak.nl om het geven van instructies voor te gebruiken URLs (webadressen, hyperlinks, dieplinks) naar rechterlijke uitspraken. De link naar die instructies die ik toen had, werkt nu niet meer, zodat ik die straks zal aanpassen.

Ik herinner me vaag dat ik de link al eerder heb moeten aanpassen? Als dat zo is dat ik niet terugvinden dat ik die wijziging gedocumenteerd heb. Dus of het is niet waar of ik heb die wijziging snel en stilzwijgend gedaan. Dat doe ik wel vaker want je kan moeilijk alles in detail gaan bijhouden en beschrijven.)

Www

Ik had staan:
http://rechtspraak.nl/Uitspraken/Deeplinken+naar+uitspraken.htm.
Als je daar www aan toevoegt, werkt het echter wel, dus zo:
http://www.rechtspraak.nl/Uitspraken/Deeplinken+naar+uitspraken.htm

Ik vind dat principieel fout. Mij is niet bekend dat er standaards voor bestaan, maar mijn mening is dat uit oogpunt van helderheid en gebruikersvriendelijkheid elk werkend webadres met ‘www.’ ervoor, ook zonder dat moet werken. Omgekeerd mag ook maar dat hoeft niet, omdat dat hele www-gedoe eigenlijk maar onzin en nergens voor nodig is. Een adres is een adres. Hoe korter en eenvoudiger hoe beter.

Er staan al ca. een maand notities in mijn todo-file, met meer voorbeelden van andere sites, om deze gedachte uit te werken. Maar voorlopig geen tijd voor.

Herschrijfregels (1)

Zelf geven de bouwers van de site, vanuit o.a. dit punt weer een andere link naar de linkinstructies, namelijk:
http://www.rechtspraak.nl/Uitspraken-en-Registers/uitspraken/linken-naar-uitspraken/Pages/default.aspx.
Als je jezelf daar heen klikt, dan verandert de site zelf dat adres weer in
http://www.rechtspraak.nl/Uitspraken-en-Registers/uitspraken/Pages/default.aspx.

Waarom toch? Dat is toch niet nodig? In plaats van al dat zinloze en verwarrende gegoochel met veel te lange webadressen zou ik liever korte, eenvoudige en eenduidige URLs zien, die altijd consequent gelijk blijven, d.w.z. dat ze door de jaren heen niet veranderen en ook tijdens het surfen niet veranderen.

Korter ook

In mijn eerdere stuk beweerde ik dat de vonnislinks, opgesteld volgens het advies van de site rechtspraak.nl, ook nog zouden werken als je ‘www.’ eraf haalt. Dus dat niet alleen
http://www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=AD5148
maar ook
http://rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=AD5148
zou werken. Dat blijkt nu (27 juni 2012) niet meer het geval.

Als boven gemeld vind ik principieel dat dat wel zou moeten (zonder dat met officiële normen te kunnen onderbouwen), maar aan de andere kant: de site raadt het aan mét die www, en als je je daar gewoon aan houdt, heb je geen probleem.

Gelukkig blijk ik zelf ook zo verstandig geweest te zijn om dat overal op mijn site consequent te doen. Ik ben wel een beetje eigenwijs, maar ook weer niet te.

Herschrijfregels (2)

Werd eerder
http://www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=AD5148
door de site onnodig herschreven naar
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=ljn&ljn=AD5148&u_ljn=AD5148
(een adres dat ook nu nog steeds werkt), in de nieuwe situatie vindt nog steeds zo’n overbodige omzetting plaats, maar nu weer naar
http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=AD5148.

Nogmaals: wat is de zin of het nut hiervan? Als je voor anderen keurig een eenduidige vorm voor hyperlinks aanraadt, waarom hou je je daar dan zelf niet aan en laat je dat gepromote adres niet ook gewoon staan? Waarom iets doen als niets doen veel beter is?

Maar ja, ‘.asp’, dat wijst richting Microsoft. En de filosofie van Microsoft is al jaren ‘big is beautiful and more is better’, althans zo ervaar ik dat. Dat is volledig strijdig met mijn instelling, ik ben meer van het KISS-principe.

Ook in links in de eigen nieuwsberichten van rechtspraak.nl, bijvoorbeeld hier, houden de makers zich niet aan hun eigen aanwijzingen over de vorm van verwijzingen naar rechterlijke uitspraken, want de link naar het bijbehorende vonnis staat er als
http://www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=BW9477&u_ljn=BW9477
in plaats van
http://www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=BW9477.

Jammer. Het had zo mooi kunnen zijn.

Brrr...

Het in mijn ogen onjuiste gebruik van ‘<br />’ waar een ‘<p> </p>’-paar had moeten staan, dat is nog precies zo als 3 jaar geleden. Alleen geeft het ook nu (zoals toen ook al geconstateerd) met Vista en (inmiddels meestal) Google Chrome geen problemen meer.

Hertest op de nog werkende oude desktopcomputer die ik in 2009 dagelijks gebruikte, met Windows Millennium en Firefox Mozilla 5.0:

Het selecteren, kopiëren en plakken van tekst uit een vonnis, bijvoorbeeld om een stukje te citeren en becommentariëren, dat lukt nu met die oude configuratie wel. Het toen beschreven probleem zal dan wel een fout in de browser of de toenmalige bijwerkingstoestand van het OS geweest zijn.

Geen echt probleem dus.

Extreem lange code

Bij het bekijken van de achterliggende paginacode voor het vorige punt viel me nog iets op:

In een form- met input-tag wordt een name en id genaamd ‘__VIEWSTATE’ gezet met een waarde die bestaat uit 38.965 (zegge achtendertigduizend negenhonderdvijfenzestig!) tekens!! Hoofdletters, kleine letters en cijfers, dus het zal wel een decodeerbare base64-string zijn of iets dergelijks. Ik ga niet kijken of er ook nog iets zinnigs in staat, hoewel ik wel weet hoe dat moet, dat decoderen.

Het zal best iets betekenen en ergens toe dienen (hoewel, ik gebruik zelf ook wel forms op mijn site, en ik heb nooit behoefte gehad aan iets als dit), maar ik vind dit gewoon extreem en extreem veel te lang.

Weliswaar merk ik, zelfs met mijn voor huidige begrippen vrij trage internetverbinding (‘slechts’ 1,5 megabit per seconde, geloof ik, en ik voel nooit de behoefte aan iets snellers), geen snelheidsverlies bij het laden van de pagina. Toch vind ik zulke vergaande overbodigheid en verspilling volstrekt onaanvaardbaar.

Het is maar goed dat ik niet werk bij het bedrijf dat het technisch onderhoud van deze site doet en dat ik ook geen ambities heb in die richting. Dat zou vast ruzie worden. Ik kan in gedachten het argument al horen:

Het werkt toch goed zo? En het wordt er ook niet merkbaar trager van. Waar maak je je druk over?

Ja, dat is allemaal wel waar. Alleen, ik kan zulke dingen niet verdragen. Ik heb in één van de vier takken Zeeuwse voorouders, zou dat het zijn? Stiefkoppig en zunig? Dat moet dan maar, ik ga op mijn leeftijd niet meer proberen iemand te zijn die ik niet ben.


Naschrift 3 februari 2014

Tijd voor maar weer eens een update.


Copyright © 2012 van R. Harmsen, alle rechten voorbehouden.