Twee commentaren van Wakkervrak op Kat

Reden

Ik kopieer hier bij wijze van mirror twee commentaren van iemand die zich “wakkervrak” noemt, op een artikel van Micha Kat van 13 mei 2011. Ik doe dat omdat ik een stukje citeer uit die commentaren, en ik het belangrijk vind dat de context inzichtelijk blijft, ook als die teksten later eventueel niet meer online zouden zijn.

Voor de duidelijkheid wijs ik erop, dat alles wat zo met kleur en lettertype gekenmerkt is, niet mijn tekst is, maar die van Wakkervrak!

Eerste commentaar

13 mei 2011 om 21:14

Je had hier te maken met een zeer, zeer redelijke agent. Je had hem toegezegd om zo weg te gaan en vervolgens provoceer je dan door toch te blijven. Toen je in gesprek met deze agent was, kwam je zeer redelijk over, maar zo ben je helaas doorgaans helemaal niet meer of soms bij vlagen. Je stelt geen vragen, zoals je tegen de agent zei, maar je gaat vanuit een zeer vooringenomen standpunt die ook nog eens nergens op gebaseerd is, ze ter verantwoording roepen en vervolgens lopen naroepen dat het een pedokantoor is als ze geen bevredigend antwoord naar jouw smaak geven. Wie wil er nu zo op een You-tube filmpje belanden?

En wat is nu het argument om ze te betitelen als crimineel pedokantoor. Kun je dat even aangeven? Is het enige argument dat Korver de ouders geadviseerd heeft in het belang van de zaak om niet met de media te praten? Is dat zo gek? Hoe kun je nu een advocaat die de zaak van zoveel ouders behartigt in deze zaak, en zelfs aangifte gedaan heeft tegen de directeur op basis van het rapport (hij had een zeer redelijk verhaal in DWDD) betichten juist op te komen voor de belagen van hooggeplaatste pedo's zoals Demmink. Ben je helemaal gek geworden of zo? Ik begin te geloven dat Justitie geijk heeft met de opmerking dat ze een psychiater op je af moeten sturen. Je slingert de meest erge beschuldigingen de wereld in, puur op basis van verbanden die jij wilt zien, maar die volstrekt ongefundeerd zijn. Weet je nog dat die advocate voor criminelen werkte omdat ze een 'golden gun' op haar bureau had staan, wat later gewoon een designlamp bleek te zijn..

kennelijk ben jij niet in staat om van je fouten ook maar iets te leren..

en haal je ouders die afgevoerd zijn door de Duitsers niet overal bij.. dat je ook continue. Dit hele gebeuren hier begint zo langzamerhand een zielige vertoning te worden..

Ik zou zeggen neem nog een paar joints en bevestig jezelf nog maar weer eens in je gelijk..

Tweede commentaar

13 mei 2011 om 21:58

De argumenten waar Kat zijn mening over Korver op baseert:

- hij maakt expliciet reclame op zijn site dat zijn specialiteit ‘pedofilie’ en ‘jeugdstrafrecht‘ is. Kat heeft dit nog nooit meegemaakt en daarmee is het verdacht en wekt hij de suggestie dat dit een indicatie is dat hij werkt voor het pedonetwerk om juist de hogere pedo’s uit de wind te houden.

-”en zullen beletten dat hun client hoger geplaatsten gaat incrimineren zoals zijn baas Albert ‘slaapfeestjes’ Drent. Sterker: om die reden zijn ze bij deze zaak gehaald!” Dit is nergens op gebaseerd.

-”Vanuit deze gedachtengang zal Korver er dus vooral voor moeten zorgen zijn clienten ‘koest te houden’ en te beletten dat zij op het spoor komen van een groot pedo-netwerk van hooggeplaatste Nederlanders.” Ook dit is nergens op gebaseerd.

- Extra alarmerend, volgens Kat, is dat alle advocaten aangestuurd worden door opperpedo Demmink en nu hij dit specialisme claimt laat dit zien dat daarmee de verdenking terecht is. Alles wat direct of indirect op wat voor manier dan ook gelinkt kan worden aan Demmink wordt gebruikt om de verdenking met zekerheid te stellen. En daarna krijgt het voorgoed de stempel pro-pedo.

- Kat zei eerst over een aangifte: “Korver heeft ‘aangegeven’ Drent aansprakelijk te willen stellen maar dat nog niet gedaan. Het is de vraag of dat ooit gebeurt. Wij denken dus van niet.” Nu dit wel gebeurd is Kat er als de kippen bij om dan maar de verklaring te geven dat dit onderdruk van de ouders is gebeurd. Het optreden van Korver in de wereld draait door, waar Korver zelf vertelt dat hij aangifte tegen Drent doet, geeft echter een totaal ander beeld.

http://dewerelddraaitdoor.vara.nl/Video-detail.628.0.html?cHash=5dce3d4c5590d78a9169d24d844293ef&tx_ttnewsbackPid=626&tx_ttnewscat=148&tx_ttnewstt_news=21940  1)

- Korver is voorzitter van een schimmig clubje van ‘advocaten van zeden-slachtoffers’, LANZS. Dergelijke clubjes zijn vaak een aanwijzing voor samenspanning met de Staat, ook omdat ze niet zelden subsidies krijgen van de overheid. Hier zie je weer hoe Kat de links continue maakt. Korver is voorzitter van een in zijn ogen schimmig clubje en dus maakt dit het extra verdacht en bevestigd dit in Kat zijn ogen dat het niet in de haak is en hij voor een duister pedo-netwerk werkt.

- Kat gaf eerder aan: Korver zoekt reeds nu dekking bij de ‘conclusies’ van de doofpotten-onderzoekscommissie die het zedenschandaal moet gaan onderzoeken waarbij ‘de onderste steen boven zal komen’. Deze onderzoekscommissie staat onder leiding van Louise Gunning. En vervolgens wordt weer de connectie met Demmink gezocht en is tenslotte ook nog lid van de pedo-partij de VVD.

- nu roept Kat als belangrijkste reden dat het volgens hem niet deugt dat Korver ouders verbied om met de pers te praten. Korver heeft in DWDD al aangegeven dat het belangrijk is voor de zaak dat aangiftes van ouders authentiek moeten zijn en niet beinvloed door de pers of door elkaar. Kat geeft zelf al aan om hoeveel ouders het gaat en je kunt je dus voorstellen dat dit wel enige tijd in beslag neemt.


Video’s DWDD

Noot (van mij, Ruud Harmsen, niet van Wakkervrak; zoals hopelijk te zien aan kleur en lettertype) over genoemd fragment uit het tv-programma ‘De wereld draait door’ (DWDD):

Die link doet het bij mij niet. Ik denk dat Wakkervrak doelt op de uitzending van 15 april 2011. Deze link werkt wel als ik hem als test aanklik.

Ik dacht eerst nog even dat Wakkervrak doelde op de uitzending van 17 maart 2011. Inmiddels denk ik dat niet meer, maar die aflevering, ook een gesprek met advocaat Richard Korver dus, is wel interessant.

Denkbaar is tevens dat Wakkervrak refereerde aan DWDD van 14 december 2010, waarin naast Richard Korver ook Alberto Stegeman te gast is. Wakkervrak stelde namelijk als hierboven geciteerd: “Korver heeft in DWDD al aangegeven dat het belangrijk is voor de zaak dat aangiftes van ouders authentiek moeten zijn en niet beinvloed door de pers of door elkaar.”. Vanaf ongeveer tijdstip 04:10 zei Richard Korver op 14 december o.a.: “[...] omdat ik wil dat ouders authentieke verklaringen kunnen afleggen bij de politie die niet beïnvloed zijn door wat ik hier nu zeg”.

Een dag eerder, dus op 13 december, was Richard Korver ook te gast in DWDD, en vanaf tijdstip 8:46 zei hij daarin: “[...] dan zijn hun verklaringen niet authentiek meer”.