Micha Kat vaardigt fatwa uit

Weg met de persvrijheid!

In het stuk Fatwa tegen John van den Heuvel laat Micha Kat weer eens zien hoe hij aankijkt tegen democratie en persvrijheid. Een journalist die kort na een tragisch schietincident, waarbij door politiekogels een dode en een zwaar gewonde viel, zijn visie geeft, een visie die Kat niet aanstaat, die heeft volgens hem “geen recht meer op een goed leven”.

Wat bedoelt Kat precies?

Letterlijk staat er geen oproep tot moord. Maar Micha Kats artikel zit wel stikvol suggestieve formuleringen en combinaties van woorden, die mij tot het sterke vermoeden brengen dat hij wel degelijk zijn aanhangers oproept om journalist John van den Heuvel daadwerkelijk om te brengen.

Wat is een fatwa?

In islamitisch recht is een ‘fatwa’ alleen maar een juridisch oordeel (Hans Wehr: “formal legal opinion”) over een situatie, en houdt het zeker niet altijd een doodvonnis in. Micha Kat staat niet bekend om zorgvuldige research, dus waarschijnlijk weet hij dat niet eens.

Het Arabische woord is in het westen natuurlijk bekend geworden door de fatwa die ayatollah Khomeiny in 1989 uitvaardigde tegen schrijver Salman Rushdie. Dat betrof wel degelijk een doodvonnis, zodat Micha Kat door dat woord te gebruiken m.i. duidelijk aangeeft zijn fatwa ook te bedoelen als een oproep om John van den Heuvel om het leven te brengen.

Woordkeus en context

Ik citeer Micha Kat (maar zonder zijn schreeuwhoofdletters):

Terwijl zijn krant De Telegraaf in elkaar stort onder list, leugen en bedrog wordt ‘misdaadjournalist‘ John van den Heuvel exposed als het grootste monster van de Nederlandse journalistiek * Tref deze duivel waar mogelijk, hij heeft geen recht meer op een goed leven

Nu is het genoeg geweest: oorlog tegen justitie! * laten we ons uitmoorden door agenten en kleineren door de zwarte mafia?

Misschien lees ik het verkeerd, maar door de woordkeuze “monster”, “tref deze duivel”, “oorlog tegen”, “uitmoorden” krijg ik sterk de indruk dat Micha Kat dit toch echt bedoelt als een oproep aan zijn aanhangers in Nederland (terwijl hij zelf comfortabel verscholen zit in Laos) om fysiek geweld te plegen.

Verdraaid en suggestief

Nog een citaat:

John van den Heuvel: Fred B[...] ‘deed wat er van hem werd verwacht’. Wat doen we met John van den Heuvel?

Hier ook weer de suggestieve woordkeus en context. Het lijkt namelijk net alsof Van den Heuvel met zijn uitspraak “deed wat er van hem werd verwacht” doelt op het neerschieten. (Maar dat is onjuist, daarover straks meer.) Micha Kat legt daarmee de lezer eigenlijk het antwoord op zijn retorische vraag al in de mond: ‘ook doodschieten’.

Misschien is het mijn zieke geest dat ik het zo opvat, dat kan natuurlijk, maar ik zie die suggestie erin en bedoeling erachter. Ik vertel het zoals ik het voel.

Hoezo verdraaid?

Kat linkt naar zijn eigen artikel Killer-cop: R.I.P. John van den Heuvel (ook al een titel die je als een bedreiging of oproep tot moord zou kunnen opvatten), van 22 juli 2011, waarin hij een compleet Telegraaf-artikel geschreven door John van den Heuvel overnam (mag dat eigenlijk, auteursrechtelijk? persexceptie?).

Het origineel bij De Telegraaf kan ik niet terugvinden. Ik citeer uit Micha Kats weergave van Van den Heuvels woorden in het artikel:

Het zou zeer verwijtbaar zijn als deze politieman zijn bus had geparkeerd en eerst had gewacht op assistentie. Neen, de agent deed wat er van hem werd verwacht, stapte uit en trad op. Hij arresteerde twee verdachten en bracht ze naar zijn busje. Hij was in feite net zo doortastend als de motoragent die in het Groningse Baflo alleen op een verdachte afging maar door hem werd ontwapend en doodgeschoten.

Hieruit blijkt dat Van den Heuvels woorden “de agent deed wat er van hem werd verwacht” sloegen op het optreden, het ingrijpen, en niet op het schieten met het dienstwapen, wat later gebeurde.

Micha Kat doet het in zijn suggestieve weergave in zijn artikel van 25 maart 2012 voorkomen alsof Van den Heuvel het schieten als gerechtvaardigd beoordeelt. Dat had ook gekund natuurlijk, alleen, het is niet zo. Ik hecht aan zorgvuldigheid. Micha Kat niet.

Mijn beoordeling

Ik neem aan dat het iedereen wel duidelijk is dat ik hier geen standpunt inneem over dat schietincident. Ik weet niet of er terecht of onterecht geschoten is, zelfs niet of er terecht ingegrepen is in wat dan ook. Als ik het goed begrijp loopt daar nog een strafrechtelijk onderzoek over.

Waar het mij om gaat is dat journalist John van den Heuvel vanuit de kennis die hij toen, kort na het gebeurde had, zijn visie gaf op wat er gebeurd was. Die visie kan juist zijn of minder juist, met de kennis van toen of achteraf gezien met meer gegevens. Dat maakt me niet uit, het is de visie van een journalist die in een krant schrijft in een land met persvrijheid, en tevens een burger die een mening geeft in een land met vrijheid van meningsuiting (binnen de grenzen die de wet daaraan stelt).

En DAT is voor Micha Kat dan reden om hem met de dood te bedreigen, om zijn aanhangers op te roepen de journalist om te leggen.

Dat is kwalijk. En waarschijnlijk ook strafbaar.

En het is niet de eerste keer dat hij zoiets doet.

Aangifte

Ik weet niet wat beter is: Micha Kat keihard strafrechtelijk aanpakken, of doen wat de meeste mensen doen: hem negeren. Zeker is dat hij voortdurend aandacht probeert te trekken door te provoceren, naar eigen zeggen mede omdat hij die aandacht onvoldoende kreeg van zijn ouders (als dat waar is, ik ken alleen zijn kant van het verhaal). Kort citaat:

Nooit hebben ze een artikel van mij willen lezen [...]”.


© 2012 R. Harmsen, alle rechten voorbehouden, all rights reserved