E-mail CDA Publieksvoorlichting aan R. Harmsen,

Ontvangen: Wed, 4 Jan 2008 14:41:44 GMT

Geachte heer Harmsen,

Hartelijk dank voor uw mail.U heeft een flink aantal mails geschreven in de maand december. Wij lezen alle mails en beantwoordien die indien mogelijk ook. Inderdaad is het nu nog reces. Maar u merkt dat er aan uw mail wordt gewerkt en dat die niet wordt weggegooid. Het zou echter wel fijn zijn als u uw vraag duidelijk formuleert zodat wij antwoord kunnen geven. Voorts vind ik uw toon nogal aanmatigend. Ook in het reces zijn kamererleden met politiek bezig in hun eigen regio. Het CDA luistert zeker naar haar kiezers. In het land worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd waar mensen politieke kwesties aan politici kunnen voorleggen. Misschien kunt u daar ook eens heengaan: actief meedoen aan politiek, proberen medestanders te krijgen voor uw mening is misschien ook een idee in plaats van alleen mails te sturen waar u vooral uw onbehagen ventileert.

Dus graag een concrete vraag of ideeen over een politiek onderwerp in uw mail omdat u anders de kans loopt geen antwoord te krijgen.

Met vriendelijke groet,
CDA Publieksvoorlichting algemeen CDA Tweede Kamerfractie
Publieksvoorlichting
Postbus 30805 2500 GV 's-Gravenhage
t 070 - 318 25 03 f 070 - 318 26 02
e cda.pu[...]@twe[...]amer.nl i www.cda.nl

Oorspronkelijk e-mailbericht:
------------------------
hyperlink.


(Mijn antwoord in e-mail 3.)