Griezelsprookjes

Idee 25 juni, e-mail 30 juni, uitwerking en publicatie

Inleiding en technische zaken

Op 30 juni 2013 om 22:25B verzond ik de onderstaande e-mail aan de kennelijke webmaster en tekstopsteller van de in die e-mail genoemde website.

Alles op die site staat zo te zien aaneengesloten op één pagina, dus ik kon mijn verwijzing niet specifieker maken.

Ik verzond de e-mail als pure tekst, zodat de hyperlinks niet uit zichzelf klikbaar waren (tenzij de e-mailsoftware van de bestemmeling daarvoor zou zorgen). Voor de publicatie van mijn e-mail, nu op 23 juli, heb ik er wel echte hyperlinks van gemaakt.

Mijn e-mail

[Voornamen veranderd in initialen]

Subject: Schrik en info
   
Betreft: uw pagina http://www.praktijkredhawk.nu/page/homepage
   
Geachte heer [ achternaam ],
   
Tot mijn schrik zag ik dat kennelijk ook u het slachtoffer dreigt te worden van dezelfde misverstanden waardoor A. en L. zichzelf en hun kinderen nodeloos in moeilijkheden gebracht hebben.
   
Misschien is er bij u nog een weg terug mogelijk naar rationeel, verstandig en verantwoordelijk denken. Als bijdrage daartoe bied ik u deze informatie over het onderwerp van geldschepping en rente aan, waaruit zal blijken dat de ideeën van A. en L. echt onjuist zijn en geheel berusten op misverstanden.
   
De links naar de 19 artikelen staan hier: http://rudhar.com/economi/monydebt/nl/ .
   
Twee artikelen gaan specifiek over A. en L. en geven ook inzicht in mijn persoonlijke motivatie:
http://rudhar.com/economi/monydebt/nl/2130611.htm
http://rudhar.com/economi/monydebt/nl/2130615.htm .
   
Hier staan ook nog Engelstalige artikelen die niet allemaal in het Nederlands vertaald zijn:
http://rudhar.com/economi/monydebt/en/index.htm#2130629b
   
Met vriendelijke en hoopvolle groet,
-- 
Ruud Harmsen, http://rudhar.com

Reactie

De volgende dag om 09:36 kwam er antwoord:

Hallo Ruud,
   
Ik wens absoluut geen mail van u te ontvangen!
   
Met vriendelijke groet,
   
[voornaam] vdf [achternaam]

Ik herinnerde me alleen die botte, totaal afwijzende eenregelige reactie. Dat er toch nog een beleefde aanhef en afsluiting omheen stond, zie ik nu pas. Tamelijk misplaatst eigenlijk.

O ja, en dat “vdf” betekent ‘van de familie’. Deze persoon is dus aanhanger van de ‘claim je naam’-beweging. Ze menen door deze schrijfwijze en andere maatregelen soevereiner te kunnen leven en te voorkomen dat ze commercieel bezit van de staat worden. Of zoiets. Ik zal het wel verkeerd begrepen hebben. Maar dat terzijde.

Dat botte afwerende dus. Ik waagde er om 11:06 nog een mailtje aan, totaal zinloos natuurlijk, dat snap ik ook wel:

> Ik wens absoluut geen mail van u te ontvangen!
   
Want?
   
Is de waarheid dan zo pijnlijk, dat die meteen moet worden weggeduwd?

Overweging

Eerder?

In mijn herinnering dezelfde dag en precies hierover, maar naar nu blijkt 5 dagen eerder en over andere mensen (namelijk MPE-aanhangers), postte ik elders een reactie.

Flink anders geredigeerd zet ik dat commentaar nu ook op mijn eigen site.

Banaan in je oor

Als je mensen probeert bewust te maken van hun denkfouten en als tegenwicht verwijst naar echte uitleg van de aan de orde zijnde kwestie, dan reageren ze meestal sterk afwijzend, soms bijna agressief. Een andere variant is dat ze je belachelijk proberen te maken, bijvoorbeeld hier en hier en hier en hier door een Braziliaanse MPE-aanhanger.

Ze willen en kunnen de info gewoon niet tot zich nemen. Het MAG en KAN niet waar zijn. Het moet weg.

Geen opluchting

Dat is toch best raar eigenlijk. Deze mensen zijn bezorgd, bijna overspannen en in paniek, ze voelen zich constant bedreigd, bedrogen en bestolen, het gevoel van “we leven in een wereld vol bedriegers en schurken: het geld, de hypotheken, alles is vervalst!!”.

Dan stel ik ze gerust: “er is helemaal geen probleem, want kijk maar, bla bla bla, dit artikel, dat artikel, ik heb het allemaal uitgebreid uitgelegd”.

Maar dan zijn ze NIET opgelucht (“zou het dan toch mee kunnen vallen? toch maar eens goed nalezen wat hij daar precies beweert en hoe hij redeneert; klopt dat wel?”), nee, ze worden KWAAD, ze gaan schelden, kleineren, blocken en wat ze allemaal nog meer voor tactieken in huis hebben om de aangeboden informatie maar vooral NIET tot zich door te laten dringen.

Kijk dan hoe dom hij is!

Na al weken of zelfs maanden op Twitter en elders met me in de clinch te hebben gelegen, bleken diverse PfMPE’ers (leden van de beweging “People for Mathematically Perfected Economy”) – namelijk @Brazil4MPE, maar ook @DanMark4MPE en @Holland4MPE, die mijn door @Brazil4MPE gesignaleerde vermeende domheden juichend retweetten – nog altijd nooit te hebben opgemerkt welke gelddefinitie ik hanteer.

Uiteraard is dat gewoon dezelfde definitie als die alle serieuze monetair economen gebruiken – wat ik niet ben, ik ben amateur.

Dat terwijl die definitie, samen met het ruim 500 jaar geleden door Luca Pacioli beschreven systeem van dubbel boekhouden, het uitsluitende fundament vormt voor ALLES wat ik ooit over geldschepping heb beweerd en zal beweren.

Voorbeelden ten bewijze van de plotselinge ontdekking van mijn vermeende extreem belachelijke domheid door de MPE-legioenen: link, link, link, link.

Al die MPE’ers discussiëren dus wel met me, weten alles beter, maar ze hebben nog nooit serieus iets gelezen of tot zich door laten dringen van wat ik schreef. Dat blijkt hieruit.

Enge sprookjes? Soapseries?

Wat voor psychologie zit hierachter?

Het doet mij denken aan een kind dat bang wordt van een griezelig sprookje, maar het toch elke avond weer wil horen.

Of het is een soap, eentje met veel booswichten en naarlingen. Ik ben spelbreker, want ik wijs erop dat het in het echte leven meestal zo’n vaart niet loopt. Dat kunnen ze niet hebben, dat is hinderlijk. Weg met die vent.


Copyright © 2013 R. Harmsen. Alle rechten voorbehouden.