Rekening opengesteld!?

NRC

Op 11 juli 2011 stond in de NRC een artikel getiteld “SHO luiden noodklok hongersnood Hoorn van Afrika, giro 555 geopend”. Een zin daaruit:

De Samenwerkende Hulporganisaties hebben giro 555 opengesteld voor de slachtoffers van de aanhoudende droogte en voedselcrisis in de Hoorn van Afrika.”.

Verderop staat nog:

Vorige week stelde het Rode Kruis al rekeningnummer 5125 open vanwege de droogte en voedselcrisis. Giro 555 wordt alleen gebruikt voor grote rampen zoals de tsunami op Tweede Kerstdag 2004 en de aardbevingen in Haïti en Pakistan.”.

Openstellen?

Wat houdt dat eigenlijk in, dat een rekening wordt “opengesteld”? Was de rekening daarvoor dan gesloten? Kan dat überhaupt, bankentechnisch, een rekening sluiten?

Opheffen kan wel, maar dat gebeurt hier kennelijk (en terecht) niet.

Als je vóór de openstelling van de rekening toch al iets stort, wordt het bedrag dan geweigerd, of teruggeboekt? Of gereserveerd tot na het openstellen?

En hoe is dat na beëindiging van de actie? Of als op hetzelfde gironummer (tegenwoordig bankrekeningnummer te noemen, omdat de Postbank niet meer bestaat en ING is) later een nieuwe actie is gestart, voor een andere noodsituatie, en je zet in de omschrijving iets dat nog verwijst naar de oude inzameling, is je gift dan ook niet welkom?

Tv-show

Wat ik ook altijd zo raar vind: soms aarzelen de hulporganisaties, mede gezien de kosten, en bijvoorbeeld de te verwachten tegenvallende belangstelling in vakantietijd, over het opzetten van een landelijke actie, met aandacht in allerlei radioprogramma’s en een spetterende tv-show tot besluit, met een groot aantal belangeloos medewerkende bekende artiesten.

Kunnen mensen dan zonder zo’n spektakel niets geven? Als de show er wel komt, maar bijvoorbeeld pas over vier dagen, moeten mensen dan wachten met storten?

Incassotoestemming

Vaak werkt zo’n show met telefoonpanels, mede bemand door bekende Nederlanders: artiesten, presentators, politici. Mensen moeten dan kennelijk eerst opbellen, in de wacht staan, om vervolgens misschien wel zo’n bekende Nederlander aan de lijn krijgen, spannend!!

Daarna gaan ze vertellen dat ze iets willen geven voor de actie.

En hoe dan verder? Krijgen ze een formulier toegezonden om daarop toestemming voor een eenmalige incasso te geven? Of wordt hun gesproken toestemming opgenomen op een (nu dan gelukkig natuurlijk al wel elektronisch) bandje, zodat dat later als bewijs kan dienen voor de uit te voeren incasso?

De bekende Nederlander moet daartoe zeker rekeningnummer, naam rekeninghouder (bij girorekeningen verplicht, ook al bestaat de giro niet meer) en het bedrag gaan intikken??

Wet van de remmende voorsprong

Waarom zo omslachtig en moeizaam? We leven toch niet meer in 1970? Waarom maken de gevers niet gewoon zelf, liefst via elektronisch bankieren op internet, zodat er geen zinloze overschrijf- of tikhandelingen aan te pas komen, hun gift over?

We hebben daar in Nederland (in tegenstelling tot ontwikkelingslanden zoals Frankrijk en de Verenigde Staten, waar nog bijna alles met cheques werkt, een technologie uit 1742) een prima infrastructuur voor.

Ouwe zeur

Gelukkig vraagt niemand zich zulke dingen af. Alleen onverbeterlijke zeurpieten zoals ik.

Mensen storten inderdaad gewoon geld, ook zonder actie. Dat is bij deze laatste hongerramp wel weer gebleken. Opbrengst iets van 17,5 miljoen euro. Een bedrag waar wel iets mee gedaan kan worden.

Maar je kunt ook zeggen: veel te weinig. Schandalig weinig. Eén lousy euro per inwoner!! Kon het eraf?

Zelfs iemand met een inkomen op bijstandsniveau, die toch elke dag te eten heeft, moet toch wel 5 euro of een tientje kunnen missen? Eenmalig per jaar! En iemand met modaal of meer toch wel 50 of 100 euro?

Stel dat er 50 euro per gezin of huishouding was gegeven. Hoeveel huishoudens zouden er zijn in Nederland? 17,5 miljoen gedeeld door 2,22, volgens het CBS. Bijna 8 miljoen dus. Dan was de opbrengst dus 400 miljoen geweest.

Nog te weinig om de problemen echt op te lossen, gezien de omvang. Het is ook de vraag of dat überhaupt kan. Als noodhulp en/of structureel.

Eigen boezem

Zelf heb ik na lange aarzeling wel iets gestort. Ik zeg niet hoeveel (maar meer dan het gemiddelde), want zulke dingen doe je zwijgend, vind ik.

Hoewel al jaren atheïst en humanist, ben ik qua afkomst van calvinistischen huize. Daar zal het wel mee samenhangen.


Naschrift, 10 minuten later al (nu 12:33):

Opbrengst is niet 17,5 miljoen, maar € 21.687.468! Gaat de goeie kant op. Op naar de 400!


Naschrift na 12 minuten:

iDeal, dat is een stuk moderner dan gewoon overschrijven, maar ook heel handig! Er staan op die pagina ook andere comfortabele mogelijkheden.


Naschrift 29 maart 2017:

Zie ook deze tweetserie.


Copyright ©2011, 2017 van R. Harmsen. Alle rechten voorbehouden, all rights reserved

Kleuren: Neutraal Raar Geen voorkeur Pagina opnieuw laden