Origineel d.d. 19 december 2011: Tolos e tolices, door J. Rentes de Carvalho.

Nederlandse vertaling uit het Portugees d.d. door Ruud Harmsen. Opmerkingen van de vertaler.


Dwazen en dwaasheden

Het zou een grote eer zijn als ik hem gekregen had, maar nu wekte het alleen maar irritatie, toen ik vanochtend voor het eerst het korte interview (1) zag dat me vorige zondag is afgenomen door het tv-programma ‘Bom dia, Portugal’ (Goedemorgen, Portugal). In een tekstbalk onder het beeld, voor de geïnterviewde onzichtbaar, staat daar “Hij ontving in 1997 de Erasmusprijs”.

Waar halen ze dat nou toch vandaan? (3) Weten ze, degenen die die blunder begingen, überhaupt wel wat de Erasmusprijs is? Kunnen ze niet googelen? Hebben ze mijn biografie niet gelezen?

Kennelijk hebben ze met hun ogen dicht (2) gelezen dat ik een tekst geschreven heb voor een boek dat is aangeboden aan Jacques Delors, toen híj in 1997 die prijs ontving. Vervolgens hebben ze, dwaas en lui, alles door elkaar gegooid (4).

Dus, voor eens en voor altijd, onthoud dat nou, dames en heren journalisten: de enige keer in mijn leven dat ik een prijs ontving was aan het eind van de vierde klas (5) lagere school. Ik kreeg toen een kinderboek van de Comtesse de Ségur en een spaarbankboekje met 50 escudos (6) erop.