Geselecteerde artikelen (nl: taal is Nederlands)


Dat zegt de man die zelf om iemands lichaamslengte, of zomaar zonder reden (ik heb die camerapersoon nog nooit gezien) iemand herhaaldelijk aanduidde als “Cameradwerg”.

Wat een ontzettende hypocriet is die Peter Breedveld! Gespeend van ieder zelfinzicht.

"Cameradwerg" (2)


Vanmiddag over de GSM iemand gesproken die zich op het Griekse eiland Ίος (Íos) bevindt. Eerder Νάξος (Náxos), Αντίπαρος (Andíparos) en Πάρος (Páros).

Glashelder geluid, geen vertragingen, alsof je bij elkaar in de kamer staat.

Connectiviteit


op logische gronden uit op een net iets langere subroutine.

Ik ben toen gaan vragen of dat ook mocht, of dat we per se daar moesten splitsen omdat het aantal regels op was. Het antwoord was dat we moesten splitsen. Echt waar.

Kolom


Daarom staat er in het Spaans ook altijd een streepje (accent aigu, ofwel kuut) op een eerdere lettergreep: door de –z zou anders de klemtoon aan het eind vallen. In het Portugees geldt voor de –z een soortgelijke spellingsregel, maar omdat deze namen in die taal op –s eindigen, is geen accent nodig.

Uitspraak van de naam Alves


Nu dezelfde zin omgezet in moderne Portugese spelling, om precies te zijn die van Portugal, van ca. 2010, nog van vóór de hervorming volgens het akkoord van 1990, want daar doe ik niet aan – ik zie weliswaar in dat het voordelen heeft één gemeenschappelijke spelling te hebben voor alle Portugeestalige landen, maar dat is niet mijn probleem.

Aan toekomstige taalvorsers (1)


Afsluiting

Het leek me belangrijk en nuttig om eens op deze vertekening te wijzen. Dat heb ik nu gedaan, zodat dit artikel hier eindigt.

Ben ik een zuurpruim?


Dit ‘is aangeboren’ staat in een bijzin, en dan is die volgorde, met het hulpwerkwoord voorop, alleen mogelijk als ‘aangeboren’ een werkwoordelijk karakter heeft. Heeft het een bijvoeglijk karakter (wat impliceert dat ‘is’ een koppelwerkwoord is en geen hulpwerkwoord), dan kan alleen ‘aangeboren is’.

Als ‘aangeboren is’ werkwoordelijk is, van welk werkwoord dan? Niet van ‘aanboren’ natuurlijk, want dat heeft een heel andere betekenis en als deelwoord ‘aangeboord’.

De noodzakelijke controle of het werkwoord overgankelijk is of onovergankelijk is, om te zien of de vraag naar wie het dan deed wel gerechtvaardigd is – die controle kan ik hier niet uitvoeren, want er is helemaal geen werkwoord.

Aangeboren, aangepraat, aangewaaid


Is daarmee de Nederlandse wetgeving in strijd met het verdrag van Lanzarote, zoals Kamerlid Omtzigt stelde? Ik vind van niet, want het verdrag eist niet dat altijd ontbinding van de rechtspersoon volgt, of dat die ontbinding zelfs maar mogelijk is. Die maatregel staat namelijk alleen genoemd als mogelijkheid, niet als verplichting aan de verdragspartijen. Artikel 27, lid 2, waaronder punt d:

Wetsvoorstel verbieden rechtspersonen?


Ik blijf van mening dat het beter is om altijd expliciet aan te geven wat het maximum is. Mensen moeten achter het stuur niet hoeven denken en interpreteren en redeneren, ze moeten weten hoe het zit.

Staatssecretaris: wel duidelijk


‘Insider’ en ‘outsider’ zijn Nederlandse woorden. We hebben ze ontleend aan het Engels en spreken ze op z’n Engels uit. Denken we.

Niet-meeontleende klemtoon


J, i en y

De j is ontstaan als variant van de i, vooral als vervanging en verduidelijking van een i na een andere i. Dit werd in de zestiende en zeventiende eeuw o.a. gedaan bij Romeinse cijfers: i, ij, iij, iiij, v, vj, vij, viij, viiij, x. (De iv voor 4 kwam pas later, en de gewoonte kleine letters te gebruiken blijkt, zoals ik rond 1975 wel dacht, niet uitsluitend modern Angelsaksisch.)

Een van de vele voorbeelden hiervan zien we bij De Barros 1540, op blz. 7 van de PDF (rechtsonderaan: ij), 9 (iij), 11 (iiij). Daarna gaat het vanaf 5 verder met een nummering in Arabische cijfers rechtsboven aan de bladzijden. (Die laatste nummers zie ik nu pas, 9 juni 2012 om 15:35. Eerder in dit artikel beweerde ik nog dat het boek geen bladnummering had!)

Deze typografische eigenaardigheid heeft de Nederlandse taal verrijkt met de letter of combinatie ij: dat was ooit een lange i-klank, gespeld als ii, dus geschreven en gedrukt als ij. Eigenlijk twee dezelfde letters waarvan de tweede een staartje kreeg ter onderscheiding en/of verfraaiing.

Aan toekomstige taalvorsers (2b)


Miskleun

Ergens heeft hier dus iemand ontzettend zitten klunzen door zomaar plotseling mijn favoriete koffiemerk van de markt te halen.

Ik heb dan nog net de moeite genomen om een paar keer het hele koffieschap af te zoeken of er niet toch misschien nu wel RedBeans staat. Het staat er niet.

Max Havelaar zit zichzelf dwars


Kortom: ik ben een totale charlatan, weet nergens iets van en kan niks, maar denk toch alles en iedereen te moeten en kunnen corrigeren.

Tragisch. Beetje zielig ook wel. Geen enkel zelfinzicht.

Jammerlijk


Het hele dossier

Zou dat misschien ook een rol hebben gespeeld bij de beslissing van de rechter?

Dat weten we niet. En dat kunnen, mogen en zullen we ook nooit weten. Want rechtszittingen waar minderjarigen bij betrokken zijn, zijn terecht niet openbaar. Ter bescherming van de privacy van het kind. En de rapporten van deskundigen komen terecht ook niet op straat te liggen, want die mensen hebben beroepsgeheim.

Rationele afweging


De kans om iemand van een andere groep tegen te komen was gering, omdat de bevolking sterk verspreid was. Als toch zo’n ontmoeting plaatsvond, was de noodzaak elkaar onderling te steunen, zoals die er wel binnen de groep was, afwezig. De anderen waren eerder rivalen dan vrienden. Voor de eigen veiligheid was het het beste zich te verbergen, of zich verdedigend of vijandig op te stellen.

Een weg naar vredeKleuren: Neutraal Raar Geen voorkeur Pagina opnieuw laden