Vakbondsbestuurder of ex-burgemeester?

Notitie begin december 2011, eerder ook al opgemerkt; uitwerking

Pensioenconflict

Eind 2011 rees er een conflict tussen Agnes Jongerius, voorzitter van de Vakcentrale FNV, en Henk van der Kolk, voorzitter van FNV Bondgenoten, een van de 19 bonden (tevens de grootste) die samen het FNV vormen.

Het ging over pensioenen, waarover na veel onderhandelen een akkoord was bereikt dat uiteindelijk door FNV Bondgenoten toch niet geaccepteerd werd.

Het schijnt erop uit te gaan draaien, of al op uitgedraaid te zijn, dat zowel Jongerius als Van der Kolk het veld ruimen en de bonden worden vervangen door iets anders, nieuws.

Ik heb er verder geen mening over, het zij zo.

Hoofd

Waar ik het eigenlijk over wou hebben, passend in mijn artikelserie simipipl, is dat het hoofd (ogenschijnlijk onvriendelijke uitdrukkingen, maar ik bedoel er niets negatiefs mee; ‘gezicht’ dus) van Henk van der Kolk mij steeds sterk deed denken aan dat van Bram Peper, die in zijn leven al van alles heeft gedaan, maar o.a. burgemeester van Rotterdam is geweest.

Misschien is het die ronde bril met donkere randen, die beiden dragen of ooit droegen. Vergelijk zelf. Hier links naar plaatjes die Google vindt: Henk van der Kolk resp. Bram Peper.

Spraak

In de tijd dat Henk van der Kolk veel in het nieuws was, zag ik natuurlijk niet alleen zijn gezicht, maar hoorde ik hem ook regelmatig praten op de radio. Zijn stem en uitspraak wekte bij mij weer heel andere associaties. Ik vermoedde een noordelijke herkomst, Friesland of Groningen misschien.

Ik kon eerst niet vinden waar hij precies wegkomt. Is ook niet zo belangrijk.

Zijn manier van praten deed me denken aan Doekle Terpstra. Ook hij heeft al vele functies bekleed, o.a. bij een vakbond, maar dan een christelijke. Actueel is hij bestuursvoorzitter van Hogeschool Inholland.

Ook hem had ik qua herkomst in Friesland of Groningen geplaatst. Het blijkt Wytmarsum in wat nu de gemeente Súdwest-Fryslân is.

Toch gevonden

Later vond ik toch informatie over de geboorteplaats van Henk van der Kolk. Bij de SER staat namelijk hier vermeld:

Geboren in Wijhe, middelbare school in Zwolle en gestudeerd in Groningen (sociologische economie); die regio gaat hem aan het hart.

Blijk ik dus het verschil tussen een licht Overijssels (Nedersaksisch) en een licht Fries accent in het Nederlands niet accuraat te kunnen horen. Zulke dingen gebeuren. Ook wat dit betreft: het zij zo.

Kleuren: Neutraal Raar Geen voorkeur Pagina opnieuw laden