Een ervaring met de nieuwe zorgwet: FBTO

Sinds 2006 hebben we een nieuwe zorgwet, ter vervanging van het oude stelsel van een ziekenfonds naast particuliere ziektekosten­verzekeringen. Een van de doelstellingen was om meer concurrentie tussen verzekerings­aanbieders te krijgen.

Voor de consument is het niet eenvoudig een keuze te maken. Premies spelen natuurlijk een rol, maar ook de klantvriendelijkheid in al haar aspecten speelt mee. Je kunt natuurlijk niet even snel een paar verzekerings­maatschappijen uitproberen, zoals je met bijvoorbeeld supermarkten wel kunt doen. Ervaringen van anderen kunnen helpen bij de keuze, vooral als het er veel ervaringen bekend zijn. Ik lever hier daaraan mijn bescheiden bijdrage.

Onze oude maatschappij, OHRA, gaf weinig korting voor eigen risico. Mede daarom zijn we overgestapt naar FBTO. We hebben daarbij echter een erg slechte ervaring gehad met de vergoeding van door ons al betaalde nota's.

Natuurlijk gaat het hier om een enkel geval, dus het zegt verder weinig. Het kan zijn dat het probleem incidenteel is, of een kwestie van aanpassings­problemen na massale toeloop. Misschien is er toevallig alleen in ons geval iets misgegaan (maar dan wel een paar keer! zie onder). We hebben gelukkig weinig te declareren, zodat we niet meer informatie hebben ter vergelijking.

Ik wil FBTO dus niet alleen hierom hard afraden. U moet zelf maar beoordelen wat dit verhaal voor u waard is. Voor wie bij FBTO verzekerd is of overweegt naar ze over te stappen, lijkt het me wel raadzaam om goed op te letten, en als een ingediende nota na de beloofde 8 dagen niet betaald is, meteen aan de bel te trekken. Zelf liet ik de zaak veel te lang op zijn beloop.

Bij mijn twee telefoontjes heb ik me nog zeer vriendelijk opgesteld (en de medewerkers van FBTO waren dat omgekeerd ook), maar pas bij de fax ben ik scherp geworden. Toen was het geld ook snel binnen, toevallig of niet. Zeuren helpt dus kennelijk. Wel jammer dat het nodig was.

Nu dan het chronologisch overzicht van de gebeurtenissen:

(Waar xxxx gebruikt is zijn gegevens weggehaald uit privacy­overwegingen dan wel om e-mailadressen tegen spam te beschermen.)

12 april 2006 Nota ad xx,xx euro ingestuurd.
14 oktober 2006 E-mail aan xxxx@fbto.nl waar de betaling blijft. Nooit enige reactie op gehad.
26 oktober 2006 Gebeld naar (058) 234 55 55. Nota blijkt wel ontvangen en staat in de computer. Is inderdaad niet betaald. Belofte dat dit nu wel zal gebeuren.
28 oktober 2006 Nog een nota ingestuurd, ad xx,xx euro.
6 november 2006 Het is 11 dagen later. De in de voorwaarden genoemde termijn van acht dagen is weer overschreden. Maar weer eens gebeld naar (058) 234 55 55. Bedrag blijkt inderdaad nog niet overgemaakt. Tweede nota is ook wel ontvangen. Belofte dat de betaling nu geregeld wordt.
14 november 2006 Het is weer 8 dagen later. De in de voorwaarden genoemde termijn van acht dagen is weer niet aangehouden.
Nu een boze fax gestuurd (drie keer, aan drie in FBTO’s voorwaarden­boekje gevonden faxnummers), waarin ik vertel dat ik er genoeg van heb, dat ik niet acht maar al 216 dagen op mijn geld wacht, dat ik de bank de pas geïncasseerde maandpremie zal laten terugboeken, en dat als ik binnen twee dagen het geld niet krijg, ik de feiten op mijn website zal publiceren.
17 november 2006 Het geld is binnen! Of het door de faxen komt of toeval is, weet ik niet, geen mededeling daarover ontvangen. In elk geval heeft het nog drie dagen geduurd, meer dan de maximaal twee die ik eiste, vandaar ik nu toch publiceer.
Traagheid bij de bank kan geen excuus zijn, want overboekingen tussen Postbank en Postbank kunnen tegenwoordig via internet binnen enkele seconden of hoogstens minuten plaatsvinden, zelfs zonder spoedoverboeking.
Maar zie toch ook deze overwegingen.


Copyright © 2006 by R. Harmsen.