Hij kent het wel!

Wel

Opmerkelijk: in dit stuk van 10 mei gebruikt schut-een-racismeprobleem-nou-en-of.html" Peter Breedveld twee keer het begrip ‘stropop’. Hij kent het dus wel! Via mij geleerd of eerder ook al?

Toen ik begin dit jaar (letterlijk!) wees op een stropopredenering van hém, toen ging hij daar niet op in.

Niet

Over de kwestie waar het nu in mei 2012 eigenlijk over gaat, zeg ik niks. Bewust, want ik heb die onvoldoende gevolgd.