Is haatzaaien strafbaar?

Haatzaaien?

Zou dat eigenlijk strafbaar zijn, haatzaaien? En wat valt precies onder dat juridische begrip?

Ik weet het niet.

Ter overdenking hieronder wat citaten uit een als altijd zeer genuanceerd, goed beargumenteerd en natuurlijk weer zééééér serieus te nemen stukje van Micha Kat, d.d. 12 maart 2011, met de titel “Oranje-terreur treft ook snackbarhouder”.

Ik citeer Micha Kat

15 maart begint de opstand van het Nederlandse volk tegen de liegende, plunderende, criminele, pedo-beschermende, belasting-ontduikende, fascistische en Bilderberg-aangestuurde nep-monarchie [...]

De bende plunderende en intimiderende mafiosi die door de MSM wel worden omschreven als het ‘Huis van Oranje’ of ook wel het ‘Koninklijk Huis’ – [...]

Deze terreur door een moreel volstrekt geperverteerde groep degenerees moet stoppen mensen!

Maar de echte confrontatie met de Oranje-vijand [...]

Hieronder legt Micha Kat uit welke perverse diepten de Oranje-terreur thans heeft bereikt die genadeloos toeslaat als een Nederlander het lef heeft op te staan tegen de tirannie en de uitbuiting door Huis ten Bosch, [...]

Toegegeven

Toegegeven, Micha Kat benadrukt soms dat hij geen geweld beoogt, zoals met deze zin:

Komt in grote getale naar de zitting en laat via waxine-lichtjes, anti-Oranje spandoeken, interrupties en ander opbouwend en geweldloos gedrag merken dat we de fascisten van Oranje spuug- en spuugzat zijn!

(Vetdruk door mij toegevoegd.)

Maar zouden al Micha Kats volgelingen deze subtiliteiten ook wel opmerken? Van sommige ervan betwijfel ik of ze wel zo intelligent en leesvaardig zijn. Dat klinkt misschien arrogant, maar ik zeg het toch gewoon, want het is wat ik zie.

Maakt dat de vreedzame Micha Kat toch niet gevaarlijk?

Maar let wel, ook een gevaarlijke gek kan ten dele gelijk hebben.


Noot 1

Mijn noot, niet die van Micha Kat die die tekst schreef:

Ik ben fel tegen onduidelijke, ongebruikelijke, onverklaarde afkortingen of acroniemen of letterwoorden of hoe die dingen ook mogen heten. Ik ben voor duidelijk schrijven. Zeggen wat je bedoelt, met woorden die in het woordenboek staan.

Daarom hier mijn uitleg:
Met MSM bedoelt o.a. Micha Kat ‘Main Stream Media’. Dat zijn de traditionele, gebruikelijke, bekende, normale media, zoals kranten, tijdschriften, radio, televisie – in tegenstelling tot modernere media zoals websites, weblogs, social media zoals Facebook, Twitter enz.

’t Is maar dat u het weet.


© 2011 R. Harmsen, all rights reserved