Decorumverlies

Onbeschoft

In het stuk Klokkenluideronline weer on air schreef Micha Kat vandaag (schreeuwhoofdletters door mij verkleind):

Loog Marjolein Vissers over een val van haar vader om zich onder een KG te kunnen uitwurmen dat ze zou voeren voor Micha? Vissers weigert vooralsnog bewijsstukken te overleggen.

Ik kan het nu even niet terugvinden, maar ik herinner me inderdaad dat Micha Kat een paar weken terug op hoge toon schriftelijk bewijs eiste van mr. Vissers over de medische toestand van haar vader. Want zonder dat had ze volgens Kat niet mogen weigeren een nieuwe zaak aan te pakken.

Ik denk dan: hoe haalt iemand zich de onbeschoftheid in z’n kop om zich met zulke privézaken te gaan bemoeien???

Tot het psychiatrisch ziektebeeld van Micha Kat (want dat is hij naar mijn (weliswaar niet medisch deskundige) waarneming toch echt: ernstig geestesziek) behoort kennelijk niet alleen paranoia, maar ook een tamelijk ernstige vorm van decorumverlies.

Kansloos

Die te voeren zaak zou overigens hebben ingehouden dat Micha Kat een miljoenen­schadevergoeding ging eisen van ex-rechter Westenberg. Volgens Kat is die er namelijk verantwoordelijk voor dat Kats journalistieke loopbaan op de klippen is gelopen.

Nu kan het heel goed zijn dat die meneer Westenberg van alles fout heeft gedaan. Misschien zelfs wel veel dingen en ernstig ook. Maar dat hij Kat heeft gehinderd in zijn carrière, dat gaat er bij mij echt niet in. Micha Kat heeft er namelijk zelf voor gezorgd dat geen enkel medium meer van zijn journalistieke diensten gebruik wil maken: door constant met iedereen ruzie te maken, en door elke objectiviteit, elke nuance, elke redelijkheid, elke bereidheid tot luisteren, principieel en opzettelijk af te leggen.

Een eis tot schadevergoeding van Westenberg is dus in mijn (niet juridisch geschoolde) visie volstrekt kansloos.

Wat mr. Vissers mogelijk nog wél te verwijten zou kúnnen zijn, is dat ze dat niet tijdig heeft ingezien om vervolgens Micha Kat te adviseren van die zaak af te zien. Maar: gezien het beroepsgeheim weet ik helemaal niet of ze dat niet geadviseerd heeft. En: in haar lezing is het nooit zover gekomen dat ze die kwestie serieus bestudeerd heeft, omdat er geen overeenstemming kwam over de betaling voor haar juridische bijstand.


© 2012 R. Harmsen, alle rechten voorbehouden, all rights reserved