Auteurschap

Nu zou ik toch, mocht iemand het mij vragen, wat niet waarschijnlijk is, zomaar als mijn mening naar voren kunnen brengen dat het stuk HALLO RONALD BELT U NOG? door Micha Kat zelf geschreven is! Maar die zit toch sinds 13 juni jl. weer in de gevangenis??

Dus zie ik twee, nee vier mogelijkheden:

Je weet het soms niet. Lastig te zeggen.


Naschrift 21 juni 2012

Reageerders bij Barracuda gaven de oplossing van het raadsel: het is een bewerking, zelfs een exacte kopie, van een eerder gepubliceerd stuk, dat dus inderdaad door Micha Kat zelf geschreven is (ook al is het gepost door Moderator, maar daar trappen we natuurlijk niet in). Kijk naar:

NIET IN DE CARAVAN, MAAR IN DE CEL, van 14 mei 2012.


© 2012 R. Harmsen, alle rechten voorbehouden, all rights reserved