Gaan de ronde (3)

Tekst 23 februari, tweede alinea toegevoegd

Raar

Weer die rare verhaspeling ‘gaan de ronde’ in plaats van het correcte ‘doen de ronde’ in het wild aangetroffen. Het lijkt nu echt een trend te worden. Ik vrees dat het resultaat van deze onstuitbare taalverwording over 10 jaar zonder enig commentaar als zogenaamd correct in de woordenboeken staat. Jammer.

Deze verloedering moet dringend een halt worden toegeroepen. Ik neem die taak welwillend op mij. Ik roep haar dus toe: “Halt!” Doch zij luistert niet naar mij, die verloedering. Jammer, nogmaals: jammer, heel jammer. Maar je doet er niks aan.

Namen en rugnummers

Gevonden via KLOL (volg ik dat nog? ja, toch wel) en vandaar dit filmpje, kennelijk overgenomen (met of zonder toestemming?) van de Amsterdamse regionale omroep AT5, waarin de interviewer vanaf tijdstip 0m30s zegt:

Maar wat doet het met u dat die verhalen over u de ronde gaan?”.

Be- en veroordeling

Dat is dus fout, mensen. ‘De ronde doen’, dat is de uitdrukking. ‘Doen’ en niet ‘gaan’. Echt waar.

Zie ook deel 1 en deel 2.


Naschrift 3 april 2012: hier een commentaar op mijn eigen taalgebruik in bovenstaand artikel.


13 april 2017: overige naschriften verplaatst naar een apart bestand.