Geselecteerde artikelen (nl: taal is Nederlands)


Geen opluchting

Dat is toch best raar eigenlijk. Deze mensen zijn bezorgd, bijna overspannen en in paniek, ze voelen zich constant bedreigd, bedrogen en bestolen, het gevoel van “we leven in een wereld vol bedriegers en schurken: het geld, de hypotheken, alles is vervalst!!”.

Dan stel ik ze gerust: “er is helemaal geen probleem, want kijk maar, bla bla bla, dit artikel, dat artikel, ik heb het allemaal uitgebreid uitgelegd”.

Maar dan zijn ze NIET opgelucht (“zou het dan toch mee kunnen vallen? toch maar eens goed nalezen wat hij daar precies beweert en hoe hij redeneert; klopt dat wel?”), nee, ze worden KWAAD, ze gaan schelden, kleineren, blocken en wat ze allemaal nog meer voor tactieken in huis hebben om de aangeboden informatie maar vooral NIET tot zich door te laten dringen.

Griezelsprookjes


Begrijpelijk en slim ook dat men op internet wel delen van de krant gratis aanbiedt, maar niet alles. Door op tactische momenten te wijzen op de uitgebreidere betaalde mogelijkheden, haalt men hopelijk voldoende geld binnen om het nog decennialang te overleven.

Verdienmodel


geertwilderspvv Geert Wilders
PVV wil geen verdriedubbeling van lelijke linkse milieumormels (windmolens) die op subsidie draaien en het hele landschap verpesten!
3 Oct

@geertwilderspvv
Niet mee eens, slecht beleid, niet toekomstgericht. PvV = oude politiek zonder visie.
14 hours ago

Twiscussie met Geert Wilders


Waarom is het vak aan de achterkant van creditcards en betaalpassen, waar je wordt geacht je handtekening te zetten, eigenlijk zo klein?

Waarom zo klein?


Nog een citaat uit het artikel van Ad Broere:

Zorg ervoor dat er voldoende geld in circulatie wordt gebracht om te voorzien in de behoefte van de Nederlandse economie, niet meer en niet minder.

Dat is precies wat de centrale banken nu al doen. Er is dus geen noodzaak iets te veranderen.

Kan het en moeten we het willen?


Men duidde met dat diakritische teken onder de letter e aan dat de klinker relatief open is, met een lage tongstand wordt gerealiseerd. In de moderne spelling wordt dit (alleen bij afwijking van de normale klemtoonregels, en bij enkele korte woorden zoals é, és, pé, sé) gedaan met het accent aigu. Dit in tegenstelling tot de meer gesloten klinker (hogere tongstand) die in het Portugees bij afwijkende klemtonen wordt aangeduid met het accent circonflexe (ê, ô, â). (Nota bene, met open en gesloten lettergrepen heeft dit niets te maken, het gaat hier om articulatorische fonetiek.)

Aan toekomstige taalvorsers (2b)


Dat is eigenlijk veel erger. Wie dom is, kan daar niks aan doen. Maar dom doen terwijl je het niet bent, dat vind ik, tja, hoe zal ik het zeggen, toch wel heel erg dom eigenlijk.

Dom doen


Hoewel ze duidelijk verschillend zijn, moet ik elke keer als ik aan een van beide denk weer nakijken hoe hij precies heet. Misschien wordt dat beter nu ik deze pagina geschreven heb. Waarom is dat zo moeilijk te onthouden voor mij, terwijl ze vrijwel niets gemeen hebben?

De klinkers in de twee lettergrepen van hun achternamen zijn dezelfde. Ik denk dat dat het is.

En dat ze beide Brits zijn en Engels.

Zelfde klinkers in lettergrepen


Twitter is niet mijn favoriete medium. Tweets zijn te kort en onsamenhangend om betekenisvol te kunnen zijn. Waar Twitter nog net wel geschikt voor is, is om aandacht te vestigen op langere stukken, met meer zinvolle inhoud, elders op internet.

Ik kijk daarom wel eens wat rond op Twitter.

Geen handdruk: neerbuigend?Eén van de taken van een huismeid is het bestrijden van huismijt.

Huismeid


Ik maak back-ups op draagbare USB-schijven, USB-sticks en schijven op andere computers via het netwerk. Als je meer dan één schijf, of meer schijfpartities in je computer hebt, kun je ook back-ups maken van d: naar c: of van c: naar d: en dergelijke.

Stel nu dat ik mijn foto’s wil back-uppen van d: naar een USB-schijf, die als ik hem inplug automatisch wordt gemount als f: .

Eerst moet ik zorgen dat de brondirectory (bronmap) de huidige map (current directory) is.

Back-uppen met xcopy


Bovendien: dat een register tijdens het back-uppen niet openstaat voor wijzigen, dat kan ik begrijpen. Want anders kreeg je inconsistente back-ups. De database moet dan dus schrijfbeveiligd zijn. Maar ondertussen is tegen lezen van de dan tijdelijk statische data-inhoud geen bezwaar.

Wegens verbouwing gesloten


Correctie

Correctie, bij het kopje “PVV’ers doodschieten” schiet Peter Breedveld weer op de gebruikelijke wijze uit de bocht, en vervalt hij weer in nergensverantwoordingvoornemend onterecht zelfbeklag. Jammer.

Humor om te lachen


Ter correctie van de suggesties die Jeroen H. bij onwetende lezers kan opwekken, verklaar ik hier stelling dat ik geen PVV-sympathieën heb, dat ik niets tegen homo’s heb, en dat ik mij nooit bezighoud met wat voor soort “haatbagger” dan ook.

Framing (3)


Die in zijn ogen fatsoenlijke begroeting wordt een buiging: hij buigt zich iets neer voor een vrouw, maakt zich kleiner, betuigt dus achting, eerbied en respect. Sophie in ’t Veld verdraait dat via een woordspelletje tot “[...] neerbuigend doen [...]”, alsof Belhadi de vrouw wil laten buigen, hij zich boven haar voelt staan, zich meer of beter voelt dan zij, haar wil vernederen.

Precies het omgekeerde van wat bedoeld is! Ik hoop niet dat ze het zo bedoeld heeft. Als het wel zo is, vind ik het heel kwalijk.

Wie buigt wie neer?Kleuren: Neutraal Raar Geen voorkeur Pagina opnieuw laden