Assaad? Asad!

Kort

Vreemd eigenlijk dat bijna iedereen op de Nederlandse radio en tv de achternaam van de Syrische president uitspreekt alsof die Assaad (الأساد) zou luiden, met een lange klinker in een daarom beklemtoonde tweede lettergreep.

Maar uit alle Arabische schrijfwijzen in diverse Wikipedia-pagina’s blijkt dat die laatste klinker kort is (الأسد), en dat leidt ertoe – denk ik met mijn beperkte inzicht in de Arabische accentueringsregels – dat de klemtoon op de a voor de s valt, niet op de a voor de d.

Iets als el'ESSed, dus. Ik heb het minstens één keer op tv een moedertaalspreker daar ter plekke zo horen zeggen.

Foute weergave

De uitspraakweergave in de Engelse Wikipedia, op deze pagina, klopt trouwens niet, volgens mij. Die l is niet dik, het symbool h klopt niet, de z is in elk geval voor klassiek Arabisch niet goed, en wat dat teken achter de d doet is me ook een raadsel.

Misschien is het de weergave van de uitspraak in een Syrisch dialect van het Arabisch, daar weet ik niks van. Maar zelfs dan lijkt het me buitengewoon onwaarschijnlijk dat die h goed weergegeven is.

In het Arabisch staat op die plek de letter voor de ‘harde’ h. Die voornaam (حافظ) is bekend en veelvoorkomend. De betekenis is ‘hoeder, bewaarder van het geloof’, oorspronkelijk iemand die de tekst van de Koran uit zijn hoofd kende. Dat wist ik als kind al uit een boek van Karl May (Kara Ben Nemsi), en het woordenboek van Hans Wehr bevestigt het.

Ik heb nooit gehoord dat er Arabische dialecten bestaan waarin die letter (ح) anders klinkt dat in klassiek Arabisch of Modern Standaard Arabisch. Dus de transciptie kan eigenlijk niet juist zijn.

Maar ik weet lang niet alles.


27 augustus 2013

Die foute transcriptie blijkt inmiddels verbeterd en klopt nu wel.


Kleuren: Neutraal Raar Geen voorkeur Pagina opnieuw laden