Rifka of Rivka?

De spelling Rifka met een f, zoals in de naam van actrice Rifka Lodeizen, is in die zin zinnig dat ze zeker voor het Nederlands de uitspraak weergeeft, met de onvermijdelijke assimilatie van v tot f door de directe nabijheid van de k.

Maar eigenlijk is een v ‘zuiverder’. De schrijfwijze Rivka zien we inderdaad ook, bijvoorbeeld bij sportprogrammapresentatrice Op het Veld. Of nee, Rikvah heet ze, om precies te zijn, met nog een h erachter. Ook verdedigbaar.

Al deze naamvormen zijn varianten van wat in Bijbelvertalingen veelal geschreven wordt als Rebecca of Rebekka. Genesis 24:15. De v is in het Hebreeuws eigenlijk een letter b, die in sommige situaties verruwde tot een v.

Hebreeuwse schrijfwijze: רבקה, r-b-q-h, Rivqah.


Copyright © 2014 R. Harmsen, alle rechten voorbehouden, all rights reserved.