Compulsar novem dictionarios de interlingua

Piet Cleij, le IED, etc. Modo de empleo. Creative Commons License Menu de inter­lingua.
Alsi majusculas Solo entratas Parolas integre 2k5
Sin exemplos Alsi linea previe / proxime Liga­mine para­metri­sate
ia‑en (IED) en‑ia (G&B) en‑ia (S&G) Indica dictionario
ia‑nl nl‑ia fr‑ia de‑ia es‑ia eo‑en
Postfiltro (exclude ):

aco, cercar un ~ in un pila de feno : een naald in een hooiberg zoeken
adjuta, peter ~ : om hulp vragen/verzoeken
affliger /v/ : kwellen, pijn doen, teisteren, bezoeken
agulia, cercar un ~ in un pila de feno : een naald in een hooiberg zoeken
ambir /v/ : dringend vragen, dringend verzoeken
analysar /v/ : analyseren, ontleden, ontbinden, onderzoeken
analysar, ~ un periodo (periodo) : periode onderzoeken
approfundar /v/ : diepgaand bestuderen, grondig onderzoeken, doorgronden
arrangiamento, cercar un ~ : een regeling zoeken
assistera (II), ~ a un concerto : een concert bezoeken
asylo, cercar ~ : asiel zoeken
audientia, demandar un ~ a un persona : iemand om audiëntie verzoeken
caverna, explorar un ~ : een grot onderzoeken
centripete (centripete) /adj/ : middelpuntzoekend, centripetaal
centripete (centripete), fortia ~ : middelpuntzoekende kracht, centripetaalkracht
cerca /sub/ : het zoeken, zoekactie
cercar /v/ : zoeken
cercar, ~ un objecto : een voorwerp zoeken
cercar, ~ un persona : iemand zoeken
cercar, ~ un solution : een oplossing zoeken
cercar, ~ asylo : asiel zoeken
cercar, ~ travalio/labor : werk zoeken
cercatura /sub/ : het zoeken
conjurar /v/ : dringend verzoeken, smeken
cortesar /v/ : de gunst zoeken van, vleien
cribro, passar per un ~ : door een zeef halen, zeven, FIGURATE grondig onderzoeken (idee, mening)
demandar /v/ : vragen, verzoeken
desperate, cercar un cosa desperatemente : iets wanhopig zoeken
determinate, cercar un cosa in un direction ~ : iets in een bepaalde richting zoeken
distraction, cercar ~ : verstrooiing zoeken
examinar /v/ : onderzoeken (anque MEDICINA), bekijken, nagaan
examinar, ~ un malado : een zieke onderzoeken
examinar, ~ un texito al microscopio : een weefsel met de microscoop onderzoeken
examinar, ~ un situation : een situatie onderzoeken
expediente, cercar un ~ : een uitweg zoeken
explorar /v/ : exploreren, ontdekkingsreizen doen, verkennen, afzoeken
explorar, ~ le horizonte : de horizon afzoeken
explorar /v/ : onderzoeken, verkennen, bestuderen
explorar, ~ un grotta : een grot onderzoeken
explorar /v/ : MEDICINA onderzoeken
explorar, ~ un organo (organo) interne : een inwendig orgaan onderzoeken
fortia, ~ centripete (centripete) : middelpuntzoekende kracht
fortuna, cercar le ~ : het geluk zoeken
frequentabile /adj/ : die men kan bezoeken
fuga, cercar le salvation in le ~ : zijn heil in de vlucht zoeken
fundo, examinar un cosa a ~ : iets tot de bodem uitzoeken
Gra(a)l, le questa del Sancte ~ : het zoeken naar de Heilige Graal
hedonismo /sub/ : PSYCHOLOGIA hedonisme, luststreving, het genotzoeken
herborisar /v/ : planten zoeken, botaniseren, herboriseren
herborisation /sub/ : het planten zoeken, het botaniseren, het herboriseren
horizonte, de ~ afzoeken : explorar/scrutar le horizonte
inquirer /v/ : onderzoeken, inlichtingen inwinnen, onderzoek doen naar, (na)vragen, informeren
inspectar /v/ : aandachtig bekijken, goed nakijken, onderzoeken
interrogar /v/ : ondervragen, verhoren, onderzoeken, examineren
introspicer /v/ : kijken in, onderzoeken
investigar /v/ : onderzoeken, navorsen, nasporen
investigar, ~ un cosa a fundo : iets tot op de bodem uitzoeken
investigation /sub/ : het onderzoeken, het navorsen, onderzoek, navorsing, research
investigator /adj/ : onderzoekend, onderzoeks..., nasporings..., speur..., research...
labor, cercar ~ : werk zoeken
lupa, tu debera cercar lo con ~ : dat zul je met een lantaarntje moeten zoeken
moralitate, examinar le ~ de un cosa : de zedelijkheid van iets onderzoeken
obsecrar /v/ : afsmeken, dringend verzoeken, aanroepen
paleario, cercar un aco in un ~ : een naald in een hooiberg zoeken
perquirer /v/ : onderzoeken, doorzoeken, navorsen, nasporen
perquisition /sub/ : het doorzoeken, onderzoek, speurwerk
perscrutar /v/ : in detail onderzoeken, nauwkeurig bekijken
perspicer /v/ : bekijken, onderzoeken
peter /v/ : vragen, verzoeken
pista, joco de ~ : spoorzoeken
precar /v/ : bidden (om), dringend verzoeken
precatori /adj/ : verzoekend, biddend
pretexto, cercar ~s : voorwendsels zoeken, uitvluchten zoeken
prospectar /sub/ : prospecteren, de bodem exploreren, naar bodemschatten zoeken
prospectar, ~ un region : een streek op delfstoffen onderzoeken
prospectar /sub/ : verkennen, afzoeken
psychotechnic, submitter un persona a tests (A) ~/a un examine ~ : iemand psychotechnisch onderzoeken
querer /v/ : zoeken 
quesita (quesita) /sub/ : zoektocht, het zoeken, speurtocht
questa /sub/ : het zoeken, het speuren, zoektocht, speurtocht 
recerca /sub/ : het zoeken, nasporing, speurwerk 
recerca, le ~ de un objecto perdite : het zoeken naar een verloren voorwerp 
recercar /v/ : zoeken (naar), opzoeken, speuren naar 
recercar /v/ : uitzoeken, onderzoeken, een onderzoek instellen naar, researchwerk verrichten
recognoscentia /sub/ : het verkennen, verkenning, het onderzoeken 
recognoscer /v/ : verkennen, onderzoeken 
reconforto, cercar un ~ in le religion : troost zoeken in het geloof
reexaminar /v/ : opnieuw onderzoeken, herkeuren, herexamineren
refugiar, ~ se : een toevlucht zoeken, de wijk nemen, schuilen 
refugio, cercar un ~ : een schuilplaats/toevlucht zoeken 
reinspectar /v/ : opnieuw aandachtig bekijken/onderzoeken
requestar /v/ : verzoeken, vragen (om) 
requestar, ~ respectuosemente : eerbiedig verzoeken
respicer /v/ : nauwkeurig onderzoeken, controleren
revider /v/ : opnieuw onderzoeken, opnieuw bekijken 
revisitar /v/ : opnieuw bezoeken
revista /sub/ : het opnieuw onderzoeken, het opnieuw bekijken 
rogar /sub/ : vragen (om), verzoeken
rogatori /sub/ : JURIDIC verzoekend, rogatoir 
salvation, cercar le ~ : een goed heenkomen zoeken 
salvation, cercar le ~ in le fuga : zijn heil in de vlucht zoeken 
schola, frequentar un ~ : een school bezoeken, schoolgaan, op een school zitten 
scrutar /v/ : navorsen, onderzoeken 
scrutar, ~ le horizonte : de horizon afzoeken 
scrutator /adj/ : onderzoekend, vorsend, doordringend 
scrutinar /v/ : nauwkeurig bekijken, onderzoeken, navorsen 
seliger /v/ : een keuze maken, (uit)kiezen, uitzoeken, selecteren 
sollicitar /v/ : (dringend) verzoeken, een (dringend) beroep doen op 
sondar /v/ : nauwkeurig onderzoeken, peilen, polsen 
sondar /v/ : MEDICINA sonderen, onderzoeken met de peilstift 
spatiar, ~ le visitas (visitas) : de bezoeken over de tijd verdelen 
submitter, ~ un producto a un analyse (analyse) (-ysis) : de samenstelling van een produkt onderzoeken 
succurso, cercar ~ : hulp zoeken 
succurso, peter ~ : om hulp vragen/verzoeken 
supplicar /v/ : smeken, dringend verzoeken 
tamis (tamis), passar al ~ : (uit)schiften, ziften, zorgvuldig uitzoeken
temporanee, cercar ~mente un solution : tijdelijk een oplossing zoeken
tentar /v/ : in verleiding brengen, verleiden, RELIGION verzoeken 
tentar, ~ Deo : God verzoeken 
travalio, cercar ~ : werk zoeken 
tresor, cercar ~es : schatzoeken, schatgraven 
tribular /v/ : kwellen, bezoeken, zwaar beproeven
urger /v/ : dringend verzoeken, aandringen op 
verificar /v/ : verifiëren, de waarheid/juistheid onderzoeken/nagaan van, controleren 
verification /sub/ : verificatie, controle, het nazien/onderzoeken naar de echtheid/juistheid van iets 
veritate, le recerca del ~ : het zoeken naar de waarheid 
visitar /v/ : bezoeken, opzoeken, op bezoek gaan bij 
visitar, ~ un amico (amico) : een vriend bezoeken 
visitar /v/ : bezoeken, bezichtigen, bekijken 
visitar, ~ un museo (museo) : een museum bezoeken 
visitar /v/ : inspecteren, nazien, onderzoeken, visiteren 
visitar, ~ le valises : de koffers doorzoeken