Compulsar octo dictionarios de interlingua

Piet Cleij, le IED, etc. Modo de empleo. Creative Commons License Menu de inter­lingua.
Alsi majusculas Solo entratas Parolas integre 2k5
Sin exemplos Alsi linea previe / proxime Liga­mine para­metri­sate
ia‑en (IED) en‑ia (G&B) en‑ia (S&G) Cela indication del dictionario
ia‑nl nl‑ia fr‑ia de‑ia es‑ia eo‑en
Postfiltro (exclude ):

[nl-ia] :aaien, iemand over zijn bol ~ : caressar le testa/capite (capite) de un persona
[nl-ia] :aalbes /ZN/ : ribes (ribes) rubre/rubie, ribes (ribes)
[nl-ia] :aalbes /ZN/ : baca de ribes (ribes) (rubre/rubie), ribes (ribes)
[nl-ia] :aalbessenblad /ZN/ : folio de ribes (ribes) (rubre/rubie)
[nl-ia] :aalbessencompote /ZN/ : compota de bacas de ribes (ribes) (rubre/rubie)
[nl-ia] :aalbessengelei /ZN/ : gelea (gelea) de bacas de ribes (ribes) (rubre/rubie)
[nl-ia] :aalbessenjam /ZN/ : confitura/confectura de bacas de ribes (ribes) (rubre/rubie)
[nl-ia] :aalbessenjenever /ZN/ : gin (E) de bacas de ribes (ribes) (rubre/rubie)
[nl-ia] :aalbessensap /ZN/ : succo de bacas de ribes (ribes) (rubre/rubie)
[nl-ia] :aalbessensaus /ZN/ : sauce (F) de bacas de ribes (ribes) (rubre/rubie)
[nl-ia] :aalbessenstruik /ZN/ : arbusto/frutice (frutice) de ribes (ribes) rubre/rubie
[nl-ia] :aalbessentros /ZN/ : racemo de bacas de ribes (ribes) (rubre/rubie)
[nl-ia] :aalbessenvla /ZN/ : crema dulce al bacas de ribes (ribes) (rubre/rubie)
[nl-ia] :aalbessenwijn /ZN/ : vino de bacas de ribes (ribes) (rubre/rubie)
[nl-ia] :aalglad /BN/ : (ook FIG) glissante como un anguilla, multo glissante, (FIG) habilissime (habilissime)
[nl-ia] :aalmoes /ZN/ : almosna, caritate, eleemosyna (eleemosyna), obolo (obolo)
[nl-ia] :aalmoezeniersverblijf /ZN/ : almosneria (almosneria)
[nl-ia] :aalmoezenierswoning /ZN/ : almosneria (almosneria)
[nl-ia] :aalziekte /ZN/ : maladia (maladia) de anguillas
[nl-ia] :aambei /ZN/ : hemorrhoide, varice (varice) al ano
[nl-ia] :aamborstig /BN/ : curte de respiration, anhelante, dyspneic (dyspneic)
[nl-ia] :aamborstigheid /ZN/ : difficultate pro respirar, anhelation, dyspnea (dyspnea)
[nl-ia] :aan, daar is niets ~ : 1. (gemakkelijk) isto es facilissime (facilissime), 2. (saai) isto es multo enoiose
[nl-ia] :aanademen /WW/ : sufflar super (super)
[nl-ia] :aanbakken, hij zal nog aan de haard ~ : ille es sempre/semper (semper) in su casa
[nl-ia] :aanbedene /ZN/ : persona/femina (femina) (multo) amate
[nl-ia] :aanbeeld, steeds op hetzelfde ~ slaan/hameren : revolver sempre/semper (semper) al mesme canto, cantar/repeter sempre/semper (semper) le mesme canto
[nl-ia] :aanbeeld, tussen hamer en ~ zijn : trovar se inter (inter) le incude e le martello
[nl-ia] :aanbelanden, ik weet niet waar hij ~ zal : io non sape ubi ille arrivara (arrivara)
[nl-ia] :aanbevelen, zijn ziel Gode ~ : commendar su anima (anima) a Deo
[nl-ia] :aanbevelen, iemand voor een betrekking ~ : recommendar un persona pro un posto/function/empleo (empleo)
[nl-ia] :aanbevelenswaardigheid /ZN/ : character (character) (re)commendabile
[nl-ia] :aanbevelingsbrief /ZN/ : littera (littera) de recommendation
[nl-ia] :aanbidder, stille ~ : admirator secrete/anonyme (anonyme)
[nl-ia] :aanbidding /ZN/ : (REL) adoration, veneration, culto, latria (latria)
[nl-ia] :aanbieden, zijn geloofsbrieven ~ : presentar su litteras (litteras) credential/de credentia
[nl-ia] :aanbieden, iets te koop ~ : offerer un cosa in vendita (vendita), mitter in vendita (vendita) un cosa
[nl-ia] :aanbiedster /ZN/ : femina (femina) qui offere, presentatrice
[nl-ia] :aanblikken /WW/ : jectar un reguardo super (super), reguardar, mirar, (aanstaren) adocular
[nl-ia] :aanbranden, dat zal ~ : isto finira (finira) mal
[nl-ia] :aanbrengen, een misdadiger bij de politie ~ : denunciar un malfactor al policia (policia)
[nl-ia] :aandeelhouder, vergadering van ~s : assemblea (assemblea) de actionistas/de actioneros
[nl-ia] :aandeelhoudersvergadering /ZN/ : assemblea (assemblea) (general) de actionistas/de actioneros
[nl-ia] :aandelenindex /ZN/ : index (index)/indice (indice) actionari/del actiones
[nl-ia] :aandoen, modern ~ : haber un aere (aere) moderne
[nl-ia] :aandoening /ZN/ : affection, maladia (maladia)
[nl-ia] :aandoenlijkheid /ZN/ : character (character) pathetic, pathos (pathos)
[nl-ia] :aandoenlijkheid, de ~ van een verhaal : le patheticitate/le character (character) pathetic de un historia
[nl-ia] :aandrang, ~ van bloed naar het hoofd : congestion/affluxo de sanguine al testa/capite (capite)
[nl-ia] :aandrang, ~ uitoefenen op : exercer pression super (super)
[nl-ia] :aandrijven, een machine ~ door een as : mover un machina (machina) per un axe
[nl-ia] :aandrijven, op een vlot komen ~ : arrivar super (super) un rate
[nl-ia] :aandrijven, het is komen ~ : le mar lo ha deponite super (super) le costa
[nl-ia] :aaneenbinden /WW/ : ligar insimul (insimul)/in garba/in fasce
[nl-ia] :aaneenhechten /WW/ : junger, unir, attachar {sj} (insimul (insimul))
[nl-ia] :aaneenhouden /WW/ : tener insimul (insimul)/unite/reunite
[nl-ia] :aaneenketenen /WW/ : incatenar (insimul (insimul)), concatenar
[nl-ia] :aaneenlijmen /WW/ : collar insimul (insimul), agglutinar, conglutinar
[nl-ia] :aaneennaaien /WW/ : suer insimul (insimul)
[nl-ia] :aaneennagelen /WW/ : clavar insimul (insimul)
[nl-ia] :aaneenschakeling, ~ van ideeën : concatenation de ideas (ideas)
[nl-ia] :aaneensolderen /WW/ : soldar (insimul (insimul)), junger/unir per soldatura
[nl-ia] :aaneenspijkeren /WW/ : clavar insimul (insimul)
[nl-ia] :aaneenvlechten /WW/ : tressar insimul (insimul)
[nl-ia] :aanfloepen /WW/ : accender se improvisemente/subitemente/subito (subito)
[nl-ia] :aanfluiting, een ~ van alle recht : un caricatura/parodia (parodia) de lo que deberea (deberea) esser le justitia
[nl-ia] :aanfluiting /ZN/ : scandalo (scandalo), dishonor
[nl-ia] :aangaan, een schuld ~ : contractar/contraher un debita (debita)
[nl-ia] :aangaan, het ~ van een schuld : contraction de un debita (debita)
[nl-ia] :aangaande /VZ/ : re, concernente, relative a, quanto a, super (super)
[nl-ia] :aangeboren, ~ karakter : character (character) congenital
[nl-ia] :aangeboren, ~ ziekte : maladia (maladia) congenite/congenital
[nl-ia] :aangebrand, gauw ~ zijn : incholerisar se pro nihil (nihil), esser multo susceptibile
[nl-ia] :aangegeven, brief met ~ waarde : littera (littera) con valor indicate/declarate
[nl-ia] :aangekomene, de laatst ~n : le ultime (ultime) arrivatos
[nl-ia] :aangelegen /BN/ : adjacente, vicin, limitrophe (limitrophe), contigue
[nl-ia] :aangetekend, ~e brief : littera (littera) registrate/recommendate/de aviso
[nl-ia] :aangeven, de thermometer geeft 30 graden aan : le thermometro (thermometro) indica 30 grados
[nl-ia] :aangeven, een dief bij de politie ~ : denunciar un fur/robator al policia (policia)
[nl-ia] :aangezichtsligging /ZN/ : (MED) presentation de facie, position de testa/capite (capite)
[nl-ia] :aangezichtspijn /ZN/ : neuralgia (neuralgia) facial
[nl-ia] :aangezichtsverlamming /ZN/ : paralyse (paralyse) (-ysis) facial
[nl-ia] :aangrenzend /BN/ : adjacente, limitrophe (limitrophe), contigue, confin, vicin, contermine, propinque
[nl-ia] :aangrenzend, ~e kamer : camera (camera) contigue
[nl-ia] :aanhalen, de teugels ~ : tirar le bridas/redinas (redinas)
[nl-ia] :aanhalingsteken, een woord tussen ~s zetten : mitter/poner un parola inter (inter) virgulettas
[nl-ia] :aanhangen, een theorie ~ : professar un theoria (theoria)
[nl-ia] :aanhangsel /ZN/ : annexo, appendice (appendice)
[nl-ia] :aanhangsel /ZN/ : annexo, appendice (appendice), supplemento
[nl-ia] :aanhef, ~ van een brief : initio de un littera (littera), formula de apertura de un littera (littera)
[nl-ia] :aanhouden, dat zal nog wel even ~ : isto durara (durara) ancora un pauco/poco
[nl-ia] :aankaarten /WW/ : mitter/poner super (super) le tapis (F)/le tapete, intabular, abordar, toccar
[nl-ia] :aankijken, elkaar veelbetekenend ~ : cruciar un reguardo complice (complice)
[nl-ia] :aankomen, iets op het laatste ogenblik laten ~ : lassar un cosa pro le ultime (ultime) momento
[nl-ia] :aankomend /BN/ : proxime (proxime), que veni
[nl-ia] :aankondigen, zijn bezoek ~ : annunciar su visita (visita)
[nl-ia] :aankoop, ~ op krediet/op de pof : compra a credito (credito)
[nl-ia] :aankoper /ZN/ : comprator, acquiritor, acquisitor, mancipe (mancipe)
[nl-ia] :aankweken, een geest van verzet ~ : disveloppar un spirito (spirito) de resistentia
[nl-ia] :aanleg, ~ voor een ziekte : predisposition a un maladia (maladia)
[nl-ia] :aanleggen, een spoorweg ~ : construer un via ferree/un cammino de ferro/un ferrovia (ferrovia)
[nl-ia] :aanleggen, een dossier ~/opstellen van : reunir un documentation de/super (super)
[nl-ia] :aanleiding, naar ~ van : a proposito (proposito) de
[nl-ia] :aanleuning /ZN/ : appoio (appoio)
[nl-ia] :aanleuningspunt /ZN/ : puncto de appoio (appoio)
[nl-ia] :aanliggen /WW/ : adjacer (a), jacer presso, esser adjacente/contigue/limitrophe (limitrophe)/confinante/vicin
[nl-ia] :aanliggend /BN/ : adjacente, contigue, limitrophe (limitrophe), confinante, vicin
[nl-ia] :aanlijmen /WW/ : collar (a/super (super))
[nl-ia] :aanloop /ZN/ : impeto (impeto), impulso
[nl-ia] :aanloop /ZN/ : visitantes, visitatores, visitas (visitas)
[nl-ia] :aanloop, veel ~ hebben : haber/reciper multe visitas (visitas)
[nl-ia] :aanlooppeiler /ZN/ : radiogoniometro (radiogoniometro)
[nl-ia] :aanloopperiode /ZN/ : periodo (periodo) initial/de preparationes
[nl-ia] :aanlopen /WW/ : accurrer, (een aanloop nemen) prender un impeto (impeto)/impulso
[nl-ia] :aanlopen, morgen wordt Vlissingen aangelopen : deman on facera (facera) scala a Vlissingen
[nl-ia] :aanlopen, zo is hij tegen zijn vrouw aangelopen : assi (assi) ille ha cognoscite/incontrate su spo(n)sa
[nl-ia] :aanmelden, zich voor een baan ~ : presentar se pro un empleo (empleo)
[nl-ia] :aanmeldingstermijn /ZN/ : termino (termino) de registration/inscription
[nl-ia] :aanminnig /BN/ : amabile, amene (amene)
[nl-ia] :aanname /ZN/ : supposition, hypothese (hypothese) (-esis), assumption
[nl-ia] :aanpakken, de vijand ~ : attaccar le inimico (inimico)
[nl-ia] :aanpakken, je zult harder moeten ~ : tu debera (debera) travaliar/laborar plus
[nl-ia] :aanpalend /BN/ : adjacente, vicin, limitrophe (limitrophe), confinante, contigue, contermine
[nl-ia] :aanpappen, ~ met : facer se amico (amico) de
[nl-ia] :aanraking, bij de minste ~ : al minime (minime) tocco
[nl-ia] :aanranden, een vrouw ~ : attentar al virtute de un femina (femina), violar/stuprar un femina (femina)
[nl-ia] :aanschouwelijk, iets ~ maken/beschrijven : dar un idea (idea) clar de un cosa, demonstrar/describer graphicamente un cosa, facer un description plastic de un cosa
[nl-ia] :aanschouwelijkheid /ZN/ : claritate, vivacitate, impression del realitate, character (character) evidente, evidentia
[nl-ia] :aanslaan, het idee is bij iedereen aangeslagen : totes ha recipite le idea (idea) con enthusiasmo
[nl-ia] :aanslag /ZN/ : deposito (deposito)
[nl-ia] :aanslibbing /ZN/ : alluvion, deposito (deposito) alluvial
[nl-ia] :aanslibsel /ZN/ : alluvion, deposito (deposito) alluvial
[nl-ia] :aansluiten, deze treinen sluiten goed op elkaar aan : il ha un bon correspondentia inter (inter) iste trainos
[nl-ia] :aansluiting, in ~ op onze brief : in/como continuation de nostre littera (littera)
[nl-ia] :aansluiting, ~ van Spanje bij de Europese Unie : adhesion de Espania al Union Europee (Europee)
[nl-ia] :aansnijden /WW/ : abbordar, poner super (super) le tapete, intabular
[nl-ia] :aanspoelen /WW/ : jectar super (super) le/al plagia/al/le costa, portar al ripa
[nl-ia] :aanspoeling /ZN/ : alluviones, depositos (depositos) alluvial
[nl-ia] :aanspoelsel /ZN/ : alluvion, deposito (deposito) alluvial
[nl-ia] :aanspreekvorm /ZN/ : (RHET) apostrophe (apostrophe)
[nl-ia] :aanspreken, Bach spreekt me niet aan : Bach me dice nihil (nihil)
[nl-ia] :aanspreker /ZN/ : empleato de pompas funebre (funebre)
[nl-ia] :aanspreking /ZN/ : (RHET) apostrophe (apostrophe)
[nl-ia] :aanstaand /BN/ : proxime (proxime), que veni
[nl-ia] :aanstaand, ~e maandag : lunedi (lunedi) proxime
[nl-ia] :aanstaand /BN/ : proxime (proxime)
[nl-ia] :aansteken, een lucifer ~ : accender un flammifero (flammifero)
[nl-ia] :aanstellingsbrief /ZN/ : littera (littera) de nomination/appunctamento
[nl-ia] :aanstoot /ZN/ : (FIG) scandalo (scandalo)
[nl-ia] :aanstoot, steen des ~s : petra del scandalo (scandalo)
[nl-ia] :aanstotelijkheid /ZN/ : character (character) choccante {sj}/scandalose
[nl-ia] :aanstrijken, een lucifer ~ : accender/fricar un flammifero (flammifero)
[nl-ia] :aantal /ZN/ : numero (numero), quantitate
[nl-ia] :aantasting /ZN/ : maladia (maladia), alteration
[nl-ia] :aantekenen, een brief ~ : registrar/recommendar un littera (littera)
[nl-ia] :aantekenen, aangetekende brief : littera (littera) registrate/recommendate
[nl-ia] :aantekening /ZN/ : memorandum (memorandum)
[nl-ia] :aantekening, een uitgave van Erasmus met ~en : un edition annotate de Erasmus (Erasmus)
[nl-ia] :aantekening, ~ voor kraamverpleging : mention special pro obstetricia, diploma de neonatologia (neonatologia)
[nl-ia] :aantonen, ik zal ~ dat ik gelijk heb : io demonstrara (demonstrara) que io ha ration
[nl-ia] :aantoonbaar, een gemakkelijk ~ alibi : un alibi (alibi) facilemente provabile
[nl-ia] :aantrekkelijk, het is een zeer ~e vrouw : illa es un femina (femina) multo attrahente
[nl-ia] :aantrekkelijkheid /ZN/ : character (character) attractive, attractivitate, charme (F)
[nl-ia] :aantrekking /ZN/ : attraction, fascino (fascino)
[nl-ia] :aantrekkingskracht, een grote ~ uitoefenen op : exercer un grande attraction super (super)
[nl-ia] :aantrekkingskracht /ZN/ : fascination, fascino (fascino), charme (F)
[nl-ia] :aanvaarden, dit tragisch verlies moeten wij ~ : nos debe acceptar iste perdita (perdita) tragic
[nl-ia] :aanval, ~ van de cavallerie : carga del cavalleria (cavalleria)
[nl-ia] :aanval, ~ van hysterie : accesso/attacco de hysteria (hysteria)
[nl-ia] :aanval, ~ van waanzin : accesso de follia (follia)
[nl-ia] :aanval /ZN/ : (MED) (aandoening) crise, crisis (crisis), attacco
[nl-ia] :aanvallen, de speler viel de scheidsrechter aan : le jocator ha aggredite le arbitro (arbitro)
[nl-ia] :aanvechtbaar, ~e theorie : theoria (theoria) discutibile
[nl-ia] :aanvechtbaarheid /ZN/ : character (character) discutabile/contestabile, contestabilitate, discutibilitate, disputabilitate, impugnabilitate, recusabilitate, controvertibilitate
[nl-ia] :aanvechten, een theorie ~ : contestar un theoria (theoria)
[nl-ia] :aanvechten, een stelling ~ : contestar/impugnar un these (-esis (-esis))
[nl-ia] :aanverwant /BN/ : similar, analoge (analoge), connexe, proxime (proxime), affin
[nl-ia] :aanvlammen, de lucifer vlamde aan : le flammifero (flammifero) se ha accendite
[nl-ia] :aanvliegen, iemand ~ : attaccar un persona, jectar se super (super) un persona
[nl-ia] :aanvoegsel /ZN/ : supplemento, appendice (appendice)
[nl-ia] :aanvoerder /ZN/ : capite (capite), capitano, chef (F), leader (E)
[nl-ia] :aanvoeren, een leger ~ : commandar un armea (armea)
[nl-ia] :aanvullen, het tekort ~ : suppler le deficit (deficit)
[nl-ia] :aanvullend, ~ krediet : credito (credito) supplementari, supplemento de credito (credito)
[nl-ia] :aanvullingskredieten /ZN MV/ : creditos (creditos) supplementari/complementari/additional
[nl-ia] :aanwenden, het ~ : empleo (empleo), uso, utilisation
[nl-ia] :aanwending /ZN/ : empleo (empleo), uso, utilisation, practica
[nl-ia] :aanwennen, zich ~ : prender/acquirer/adoptar le costume/le habitude/le habito (habito) (de), habituar se (a), accostumar se (a)
[nl-ia] :aanwensel /ZN/ : mania (mania), tic
[nl-ia] :aanwijzen, met de vinger ~ : indicar per le digito (digito)
[nl-ia] :aanwijzer /ZN/ : (WISK) (index) indice (indice), index (index)
[nl-ia] :aanwinst, de jongste ~ : le ultime (ultime) acquisition
[nl-ia] :aanwippen, bij iemand komen ~ : facer un breve visita (visita) a un persona
[nl-ia] :aanzetten, een machine ~ : poner in marcha {sj}/activar un machina (machina)
[nl-ia] :aanzien /ZN/ : estima, consideration, deferentia, dignitate, distinction, qualitate, credito (credito), prestigio
[nl-ia] :aanzien /ZN/ : aspecto, facie, aere (aere), apparentia
[nl-ia] :aanzienlijk, ~ verlies : perdita (perdita) notabile/sensibile
[nl-ia] :aanzienlijk, ~ aantal : numero (numero) respectabile
[nl-ia] :aanzienlijk, de zieke is de laatste twee weken ~ opgeknapt : le malado ha meliorate sensibilemente in le ultime (ultime) duo septimanas
[nl-ia] :aanzuiveren, een schuld ~ : liquidar/pagar un debita (debita)
[nl-ia] :aanzuiveren, een tekort ~ : suppler un deficit (deficit)
[nl-ia] :aanzuivering, ~ van een schuld : liquidation de un debita (debita)
[nl-ia] :aap, al draagt de ~ een gouden ring, het is en blijft een lelijk ding : le simia es semper (semper)/sempre un simia, anque vestite de seta
[nl-ia] :aap, de ~ uit de mouw laten komen : monstrar su character (character)/le intention secrete
[nl-ia] :aap, in de ~ gelogeerd zijn : trovar se in un situation incommode (incommode)/disagradabile
[nl-ia] :aapmens /ZN/ : anthropopitheco (anthropopitheco), pithecantropo (pithecantropo), homine simia
[nl-ia] :aard /ZN/ : character (character), indole, complexion, natura, natural, temperamento, genio
[nl-ia] :aard /ZN/ : natura, character (character)
[nl-ia] :aardachtigheid /ZN/ : character (character) terrose
[nl-ia] :aardamandel /ZN/ : amandola (amandola) de terra, cypero esculente
[nl-ia] :aardappel, een mud ~s : un hectolitro (hectolitro) de patatas
[nl-ia] :aardappelmeelfabriek /ZN/ : fabrica de fecula de patatas, feculeria (feculeria)
[nl-ia] :aardappelmeelindustrie /ZN/ : feculeria (feculeria)
[nl-ia] :aardappelmoeheid /ZN/ : maladia (maladia) del patata causate de anguillulas
[nl-ia] :aardappeloogstmachine /ZN/ : machina (machina) a/de recoltar patatas
[nl-ia] :aardappelpootmachine /ZN/ : machina (machina) a/de plantar patatas
[nl-ia] :aardappelschrapmachine /ZN/ : machina (machina) a/de grattar patatas, grattator de patatas
[nl-ia] :aardappelsorteermachine /ZN/ : machina (machina) classificatori de patatas
[nl-ia] :aardappelziekte /ZN/ : phytophtora (phytophtora), maladia (maladia) del patata
[nl-ia] :aardbaan /ZN/ : orbita (orbita) terrestre/del terra
[nl-ia] :aardbeiengelei /ZN/ : gelea (gelea) de fragas
[nl-ia] :aardbeistruik /ZN/ : epigea (epigea) repente
[nl-ia] :aardbeschrijving /ZN/ : geographia (geographia)
[nl-ia] :aardbeving /ZN/ : tremor de terra, seismo (seismo)
[nl-ia] :aardbeving, centrum van een ~ : epicentro seismic (seismic)
[nl-ia] :aardbeving, zeer zwakke ~ : microseismo (microseismo)
[nl-ia] :aardbevingsbestendig /BN/ : resistente al seismos (seismos)/al tremores de terra
[nl-ia] :aardbevingsbestendigheid /ZN/ : resistentia aseismic, resistentia al seismo (seismo)/al tremores de terra
[nl-ia] :aardbevingsbreuk /ZN/ : fallia del seismo (seismo)
[nl-ia] :aardbevingsduur /ZN/ : durata/duration de un seismo (seismo)
[nl-ia] :aardbevingsfrequentie /ZN/ : frequentia de seismo (seismo)
[nl-ia] :aardbevingsgebied /ZN/ : area/zona/region seismic (seismic)/de un seismo (seismo)
[nl-ia] :aardbevingsgolf /ZN/ : unda seismic (seismic)
[nl-ia] :aardbevingshaard /ZN/ : foco/hypocentro seismic (seismic)
[nl-ia] :aardbevingshypocentrum /ZN/ : hypocentro de un seismo (seismo)
[nl-ia] :aardbevingsintensiteit /ZN/ : intensitate de un seismo (seismo)
[nl-ia] :aardbevingskracht /ZN/ : fortia seismic (seismic)/del seismo (seismo)
[nl-ia] :aardbevingsmeter /ZN/ : seismographo (seismographo)
[nl-ia] :aardbevingsramp /ZN/ : catastrophe (catastrophe)/disastro seismic (seismic)
[nl-ia] :aardbevingsschade /ZN/ : damno(s) seismic (seismic)
[nl-ia] :aardbevingssimulator /ZN/ : simulator de seismo (seismo)
[nl-ia] :aardbevingsvoorspelling /ZN/ : prognostico de seismo (seismo)
[nl-ia] :aardbodem, met de ~ gelijkmaken : non lassar petra super (super) petra
[nl-ia] :aardbodem, op Gods ~ : super (super) iste terra, in iste mundo
[nl-ia] :aardboor /ZN/ : (MIJNW) trepano (trepano), sonda
[nl-ia] :aarde, tussen hemel en ~ : inter (inter) celo e terra
[nl-ia] :aarde, in de ~ levend : terricola (terricola)
[nl-ia] :aarde, in de ~ levend dier : terricola (terricola)
[nl-ia] :aarde, het eten van ~ : geophagia (geophagia)
[nl-ia] :aardedonker /BN/ : totalmente/completemente obscur, obscurissime (obscurissime)
[nl-ia] :aarde-etend /BN/ : geophage (geophage)
[nl-ia] :aardelektrode /ZN/ : electrodo (electrodo) de terra
[nl-ia] :aarden /WW/ : haber le character (character) de, resimilar (a)
[nl-ia] :aardeter /ZN/ : geophago (geophago)
[nl-ia] :aardewerk /ZN/ : potteria (potteria), olleria (olleria), ceramo (ceramo), ceramica
[nl-ia] :aardewerk, grof ~ : potteria (potteria) brute
[nl-ia] :aardewerkfabricage /ZN/ : potteria (potteria), ceramica
[nl-ia] :aardewerkwinkel /ZN/ : magazin de ceramica/de potteria (potteria)
[nl-ia] :aardgasverkoop /ZN/ : vendita (vendita) de gas natural
[nl-ia] :aardgolving /ZN/ : undulation seismic (seismic)
[nl-ia] :aardig /BN/ : amabile, affabile, benevole, amene (amene)
[nl-ia] :aardig /BN/ : (as)satis (satis)/bastante grande
[nl-ia] :aardigheid, zo gaat de ~ eraf : assi (assi) on perde le placer
[nl-ia] :aardigheid, hij heeft nergens ~ aan : nihil (nihil) le interessa
[nl-ia] :aardkorst /ZN/ : crusta terrestre, cortice (cortice) del globo, lithosphera
[nl-ia] :aardkunde /ZN/ : geologia (geologia)
[nl-ia] :aardkundige /ZN/ : geologo (geologo), geologista
[nl-ia] :aardmeetkunde /ZN/ : geodesia (geodesia)
[nl-ia] :aardmeetkunst /ZN/ : geodesia (geodesia) practic/applicate
[nl-ia] :aardmeting /ZN/ : geodesia (geodesia)
[nl-ia] :aardolieraffinaderij /ZN/ : raffineria (raffineria) de petroleo
[nl-ia] :aardpeer /ZN/ : heliantha tuberose, tupinamba (tupinamba)
[nl-ia] :aardrijkskunde /ZN/ : geographia (geographia)
[nl-ia] :aardrijkskundeboek /ZN/ : manual de geographia (geographia)
[nl-ia] :aardrijkskundeleraar /ZN/ : professor de geographia (geographia)
[nl-ia] :aardrijkskundeles /ZN/ : lection de geographia (geographia)
[nl-ia] :aardrijkskundig, ~ woordenboek : dictionario geographic/de geographia (geographia)
[nl-ia] :aardrijkskundige /ZN/ : geographo (geographo)
[nl-ia] :aardschok /ZN/ : succussa seismic (seismic)/telluric, seismo (seismo)
[nl-ia] :aardsheid /ZN/ : character (character) terrestre
[nl-ia] :aardstraal, ontvankelijkheid voor ~en : radiesthesia (radiesthesia)
[nl-ia] :aardtrilling /ZN/ : legier tremor de terra, legier undas seismic (seismic)
[nl-ia] :aardvarken /ZN/ : orycteropo (orycteropo)
[nl-ia] :aardwarmte /ZN/ : calor geothermic, geothermia (geothermia)
[nl-ia] :aardwarmte, ~ als energiebron : energia (energia) geothermal/geothermic
[nl-ia] :aardworm /ZN/ : verme de terra, lumbrico (lumbrico) (terrestre)
[nl-ia] :aartsbisdom /ZN/ : archidiocese (-esis (-esis)), archiepiscopato
[nl-ia] :aartsbisschop /ZN/ : (ROM KERK) archiepiscopo (archiepiscopo) (metropolitan), metropolitano
[nl-ia] :aartsbroederschap /ZN/ : archiconfratreria (archiconfratreria)
[nl-ia] :aartsdiaken /ZN/ : archidiacono (archidiacono)
[nl-ia] :aartsdiocees /ZN/ : archidiocese (-esis (-esis)), archiepiscopato
[nl-ia] :aartsengel /ZN/ : archangelo (archangelo)
[nl-ia] :aartshuichelaar /ZN/ : hypocrita (hypocrita) incorrigibile
[nl-ia] :aartslelijk /BN/ : multo/extrememente fede, fedissime (fedissime)
[nl-ia] :aartslui /BN/ : multo/extrememente pigre, pigrissime (pigrissime), indolentissime (indolentissime)
[nl-ia] :aartspriester /ZN/ : archipresbytero (archipresbytero)
[nl-ia] :aartspriesterschap /ZN/ : dignitate de archipresbytero (archipresbytero)
[nl-ia] :aartsvijand /ZN/ : inimico (inimico) mortal/jurate
[nl-ia] :aarvederkruid /ZN/ : myriophyllo (myriophyllo) spicate
[nl-ia] :aarzelen, tussen twee dingen ~ : balanciar inter (inter) duo cosas
[nl-ia] :aarzelend, ~ karakter : character (character) irresolute
[nl-ia] :aarzeling /ZN/ : hesitation, hesitantia, dubita (dubita), dubitation, indecision, indetermination, vacillation, vacillamento
[nl-ia] :aasetend /BN/ : necrophage (necrophage)
[nl-ia] :aaseter /ZN/ : animal necrophage (necrophage), necrophago (necrophago)
[nl-ia] :aasgier /ZN/ : percnoptero (percnoptero), vulture
[nl-ia] :aaskever /ZN/ : necrophoro (necrophoro)
[nl-ia] :aastor /ZN/ : necrophoro (necrophoro)
[nl-ia] :aasvretend /BN/ : necrophage (necrophage)
[nl-ia] :abaca /ZN/ : (PLANTK) abaca (abaca)
[nl-ia] :abacus /ZN/ : abaco (abaco), nomogramma
[nl-ia] :abacus /ZN/ : abaco (abaco)
[nl-ia] :abc /ZN/ : abece (abece), abc
[nl-ia] :abdij /ZN/ : abbatia (abbatia)
[nl-ia] :abdijbier /ZN/ : bira producite in un abbatia (abbatia)
[nl-ia] :abdijgebouw /ZN/ : (edificio del) abbatia (abbatia)
[nl-ia] :abdijorgel /ZN/ : organo (organo) de abbatia (abbatia)
[nl-ia] :abdijschap /ZN/ : abbatia (abbatia)
[nl-ia] :abiogenese (-esis) /ZN/ : abiogenese (abiogenese) (-esis), autogenese (autogenese) (-esis)
[nl-ia] :abiotrofie /ZN/ : abiotrophia (abiotrophia)
[nl-ia] :ablaut /ZN/ : alternantia vocalic, apophonia (apophonia)
[nl-ia] :abnormaal, ~ hart : anomalia (anomalia) cardiac (cardiac)
[nl-ia] :abnormaliteit /ZN/ : anormalitate, anomalia (anomalia), irregularitate, exception
[nl-ia] :abonneebestand /ZN/ : numero (numero) de abonatos
[nl-ia] :abonneenummer /ZN/ : numero (numero) del abonato/abonamento
[nl-ia] :abortusdebat /ZN/ : debatto super (super) le aborto/abortamento
[nl-ia] :abortusregeling /ZN/ : disposition super (super) le abortamento
[nl-ia] :abortuswet /ZN/ : lege super (super) le abortamento
[nl-ia] :aboulie /ZN/ : abulia (abulia)
[nl-ia] :abrasieweerstandsindex /ZN/ : index (index)/indice (indice) de resistentia al abrasia
[nl-ia] :abrikoos /ZN/ : albricoc, armeniaca (armeniaca)
[nl-ia] :abrikozengebak /ZN/ : pastisseria (pastisseria) al albricoches
[nl-ia] :abrikozengelei /ZN/ : gelea (gelea) de albricoches
[nl-ia] :abrupt /BN/ : abrute, brusc, subite (subite), subitanee
[nl-ia] :abside /ZN/ : apside (apside), abside (abside)
[nl-ia] :absis /ZN/ : abside (abside), apside (apside)
[nl-ia] :absolutisme /ZN/ : absolutismo, autocratia (autocratia)
[nl-ia] :absoluutheid /ZN/ : character (character) absolute, absolutitate
[nl-ia] :abstract, ~ getal : numero (numero) abstracte
[nl-ia] :abstract, ~e denkbeelden : pensatas/pensamentos/ideas (ideas) abstracte
[nl-ia] :abstractheid /ZN/ : character (character) abstracte
[nl-ia] :abstruusheid /ZN/ : character (character) abstruse
[nl-ia] :abtsgebied /ZN/ : abbatia (abbatia)
[nl-ia] :acanthocyt /ZN/ : acanthocyto (acanthocyto)
[nl-ia] :acarofobie /ZN/ : acarophobia (acarophobia)
[nl-ia] :acatalepsie /ZN/ : acatalepsia (acatalepsia)
[nl-ia] :accent, het ~ leggen op : poner/mitter le accento super (super), accentuar
[nl-ia] :accentletter /ZN/ : littera (littera) de accento
[nl-ia] :accentueren /WW/ : accentuar, mitter/poner le accento super (super)
[nl-ia] :accept /ZN/ : acceptation (de un littera (littera) de cambio)
[nl-ia] :accept /ZN/ : littera (littera) de cambio acceptate
[nl-ia] :accepteren, een wissel ~ : acceptar un littera (littera) de cambio
[nl-ia] :acceptkrediet /ZN/ : credito (credito) de/per acceptation
[nl-ia] :acceptor-atoom /ZN/ : atomo (atomo) acceptor
[nl-ia] :accommodatie, het hotel heeft ~ voor honderd gasten : le hotel (F) ha cameras (cameras) pro cento hospites (hospites)
[nl-ia] :accubak /ZN/ : cassa de accumulator/batteria (batteria)
[nl-ia] :accucel /ZN/ : elemento de un accumulator/batteria (batteria)
[nl-ia] :accuklem /ZN/ : crampa de accumulator/batteria (batteria)
[nl-ia] :acculader /ZN/ : cargator de accumulatores/batterias (batterias)
[nl-ia] :accumulatietheorie /ZN/ : (EC) theoria (theoria) del accumulation del capital
[nl-ia] :accumulator /ZN/ : accumulator, (groep) batteria (batteria)
[nl-ia] :accu-oplader /ZN/ : cargator de accumulator/batteria (batteria)
[nl-ia] :accuplaat /ZN/ : placa de accumulator/batteria (batteria)
[nl-ia] :accutester /ZN/ : probator de accumulatores/batterias (batterias)
[nl-ia] :accuvoeding /ZN/ : alimentation per accumulator/batteria (batteria)
[nl-ia] :accuvulling /ZN/ : liquido pro accumulatores/batterias (batterias)
[nl-ia] :accuzuur /ZN/ : acido pro accumulatores/batterias (batterias)
[nl-ia] :acetometer /ZN/ : acetimetro (acetimetro)
[nl-ia] :achillea /ZN/ : achillea (achillea)
[nl-ia] :Achilles /ZN EIGN/ : Achilles (Achilles)
[nl-ia] :achilleshiel /ZN/ : calce/talon de Achilles (Achilles)
[nl-ia] :achilleskruid /ZN/ : achillea (achillea)
[nl-ia] :achillespees /ZN/ : tendon/tendine de Achilles (Achilles)
[nl-ia] :achondroplasie /ZN/ : achondroplasia (achondroplasia)
[nl-ia] :achtarmig /BN/ : (DIERK) octopode (octopode)
[nl-ia] :achtarmig, de ~en : le octopodos (octopodos)
[nl-ia] :achtbenig /BN/ : a/de octo gambas, octopode (octopode)
[nl-ia] :achtdubbel /BN/ : octuple (octuple), octo vices plus grande
[nl-ia] :achter, ~ in de middag : al ultime (ultime) hora del postmeridie
[nl-ia] :achter, kamer ~ in de gang : camera (camera) in le fundo del corridor
[nl-ia] :achterbaks /BN/ : hypocrite (hypocrite), false
[nl-ia] :achterbaks, een ~ jongen : un puero (puero) hypocrite
[nl-ia] :achterbaksheid /ZN/ : dissimulation, hypocrisia (hypocrisia), duplicitate, tortuositate
[nl-ia] :achterbumper /ZN/ : paracolpos (paracolpos)/parachocs {sj} posterior/de detra
[nl-ia] :achterdeur /ZN/ : (FIG) exito (exito) de succurso, escappatoria
[nl-ia] :achtereind /ZN/ : culo, popo (popo)
[nl-ia] :achtergalerij /ZN/ : galeria (galeria) posterior
[nl-ia] :achtergrondinformatie /ZN/ : informationes super (super) le fundo (de un question/de un problema), informationes plus detaliate, informationes specific
[nl-ia] :achterhalen, de politie heeft de dief kunnen ~ : le policia (policia) ha potite reattrappar le fur/robator
[nl-ia] :achterhand /ZN/ : (KAARTSPEL) cartas del ultime (ultime) jocator
[nl-ia] :achterhersenen /ZN MV/ : metencephalo (metencephalo)
[nl-ia] :achterhoofd /ZN/ : occipite (occipite)
[nl-ia] :achterhoofd, idee in het ~ : idea (idea) subjacente
[nl-ia] :achterhoofdsknobbel /ZN/ : condylo (condylo) occipital
[nl-ia] :achterhouden, een brief ~ : supprimer un littera (littera)
[nl-ia] :achterhouding, ~ van een brief : suppression de un littera (littera)
[nl-ia] :achterkamer /ZN/ : camera (camera) posterior/de detra
[nl-ia] :achterkant, ~ van een wissel : reverso/dorso de un littera (littera) de cambio
[nl-ia] :achterkant, op de ~ van de brief : al dorso del littera (littera)
[nl-ia] :achterlaten, schulden ~ : lassar debitas (debitas)
[nl-ia] :achterlaten, iemand in goed gezelschap ~ : lassar un persona in bon compania (compania)
[nl-ia] :achterlijkheid /ZN/ : spirito (spirito) arretrate, retardo mental, imbecillitate
[nl-ia] :achteromzien /WW/ : reguardar/mirar detra se, tornar le testa/le capite (capite), respicer
[nl-ia] :achterop, hij zat bij mij ~ : ille esseva detra me super (super) le portabagages (portabagages)
[nl-ia] :achteroverkanteling, ~ van de baarmoeder : retroversion del utero (utero)
[nl-ia] :achterpagina /ZN/ : ultime (ultime) pagina (pagina)
[nl-ia] :achterschip /ZN/ : ultime (ultime) nave
[nl-ia] :achterst /BN/ : ultime (ultime), posterior
[nl-ia] :achterstallig, ~e schulden : debitas (debitas) arretrate, arretrato
[nl-ia] :achterste /ZN/ : posterior, podice (podice), natica, (kont) culo, popo (popo)
[nl-ia] :achterste /BN/ : posterior, ultime (ultime)
[nl-ia] :achteruitgaand /BN/ : retrograde (retrograde)
[nl-ia] :achteruitgang /ZN/ : exito (exito)/porta posterior/de detra, posterna
[nl-ia] :achtervertrek /ZN/ : camera (camera) posterior/de detra
[nl-ia] :achtervolgen, de vijand ~ : persequer le inimico (inimico)
[nl-ia] :achtervolgingswaan(zin) /ZN/ : mania (mania)/follia (follia)/delirio persecutori/de persecution, paranoia
[nl-ia] :achterwaarts /BN/ : retrograde (retrograde)
[nl-ia] :achterwerk /ZN/ : posterior, podice (podice), natica, (kont) culo, popo (popo)
[nl-ia] :achterzijde, ~ van een wissel : reverso de un littera (littera) de cambio
[nl-ia] :achthoek /ZN/ : octagono (octagono)
[nl-ia] :achtlettergrepig /BN/ : octosyllabe (octosyllabe), octosyllabic
[nl-ia] :achtlettergrepig, ~e versregel : octosyllabo (octosyllabo)
[nl-ia] :achtpotig /BN/ : octopode (octopode)
[nl-ia] :achtste /R TELW/ : octesime (octesime), octave
[nl-ia] :achtste, het ~e deel : le octesime/octave parte, le octesimo (octesimo)/octavo
[nl-ia] :achttiende /R TELW/ : dece-octesime (dece-octesime), decimoctave
[nl-ia] :achttiende-eeuws /BN/ : del dece-octesime (dece-octesime) seculo
[nl-ia] :achtvoetig, ~e versregel : octametro (octametro)
[nl-ia] :achtvoud /ZN/ : octuplo (octuplo)
[nl-ia] :achtvoudig /BN/ : octuple (octuple)
[nl-ia] :achylie /ZN/ : (MED) achylia (achylia)
[nl-ia] :acidimeter /ZN/ : acidimetro (acidimetro)
[nl-ia] :acidimetrie /ZN/ : acidimetria (acidimetria)
[nl-ia] :acidolyse /ZN/ : acidolyse (acidolyse) (-ysis)
[nl-ia] :acidose /ZN/ : acidose (-osis (-osis))
[nl-ia] :acinus /ZN/ : acino (acino)
[nl-ia] :acme /ZN/ : acme (acme)
[nl-ia] :acne /ZN/ : acne (acne)
[nl-ia] :acoliet /ZN/ : (R.K.) acolyt (acolyt)(h)o
[nl-ia] :acologie /ZN/ : acologia (acologia)
[nl-ia] :acribie /ZN/ : acribia (acribia)
[nl-ia] :acribometer /ZN/ : acribometro (acribometro)
[nl-ia] :acrobaat /ZN/ : acrobata (acrobata), saltimbanco
[nl-ia] :acrobaat, ~ van een circus : acrobata (acrobata) de un circo
[nl-ia] :acrobatenkunst /ZN/ : acrobatia (acrobatia), acrobatismo
[nl-ia] :acrobatentoer(en) /ZN/ : acrobatia (acrobatia), acrobatismo
[nl-ia] :acrobatie(k) /ZN/ : acrobatia (acrobatia), acrobatismo
[nl-ia] :acrobatisch, ~e toeren uithalen : facer acrobatias (acrobatias)
[nl-ia] :acrocefalie /ZN/ : acrocephalia (acrocephalia)
[nl-ia] :acrocyanose /ZN/ : acrocyanose (-osis (-osis))
[nl-ia] :acrofobie /ZN/ : acrophobia (acrophobia)
[nl-ia] :acroliet /ZN/ : acrolitho (acrolitho)
[nl-ia] :acromegalie /ZN/ : acromegalia (acromegalia)
[nl-ia] :acroniem /ZN/ : acronymo (acronymo)
[nl-ia] :acropathie /ZN/ : acropathia (acropathia)
[nl-ia] :acropathologie /ZN/ : acropathologia (acropathologia)
[nl-ia] :act /ZN/ : numero (numero)
[nl-ia] :acta, Acta Apostolorum : Actos del Apostolos (Apostolos)
[nl-ia] :actiefoto /ZN/ : photo(graphia (graphia)) de action
[nl-ia] :actieparameter /ZN/ : (EC) parametro (parametro) de action
[nl-ia] :actieradius /ZN/ : radio/ambito (ambito) de action, portata
[nl-ia] :actieradius, de ~ van een vliegtuig : le autonomia (autonomia) de un avion
[nl-ia] :actinium /ZN/ : actinium (actinium)
[nl-ia] :actinograaf /ZN/ : actinographo (actinographo)
[nl-ia] :actinografie /ZN/ : actinographia (actinographia)
[nl-ia] :actinologie /ZN/ : actinologia (actinologia)
[nl-ia] :actinometer /ZN/ : actinometro (actinometro)
[nl-ia] :actinometrie /ZN/ : actinometria (actinometria)
[nl-ia] :actinomorfie /ZN/ : actinomorphia (actinomorphia)
[nl-ia] :actinomycose /ZN/ : actinomycose (-osis (-osis))
[nl-ia] :actinotherapie /ZN/ : actinotherapia (actinotherapia)
[nl-ia] :activeringsanalyse /ZN/ : analyse (analyse) (-ysis) per activation
[nl-ia] :activeringsenergie /ZN/ : energia (energia) de activation
[nl-ia] :actualiteitenrubriek /ZN/ : rubrica (rubrica) de actualitates
[nl-ia] :acumetrie /ZN/ : acumetria (acumetria)
[nl-ia] :acuut, ~e ziekte : maladia (maladia)/morbo acute
[nl-ia] :acuut, ~e leukemie : leucemia (leucemia) acute
[nl-ia] :acuut, ~e blindedarmontsteking : appendicitis (appendicitis) acute
[nl-ia] :acyclisch, ~ verbinding : composito (composito) acyclic
[nl-ia] :adaptometrie /ZN/ : adaptometria (adaptometria)
[nl-ia] :addax /ZN/ : (DIERK) addax (addax)
[nl-ia] :adder /ZN/ : vipera (vipera), aspide
[nl-ia] :adder, er schuilt een ~tje onder het gras : le serpente se occulta inter (inter) le flores
[nl-ia] :adderbeet /ZN/ : morsura de vipera (vipera)
[nl-ia] :addergebroed /ZN/ : racia de viperas (viperas)
[nl-ia] :addergif /ZN/ : veneno de vipera (vipera)
[nl-ia] :adderkluwen /ZN/ : nodo de viperas (viperas)
[nl-ia] :addernest /ZN/ : nido de viperas (viperas)
[nl-ia] :addertong /ZN/ : lingua del vipera (vipera)
[nl-ia] :addict /ZN/ : drogato, toxicomano (toxicomano)
[nl-ia] :adelaar /ZN/ : aquila (aquila)
[nl-ia] :adelaar, tweekoppige/dubbelkoppige ~ : aquila bicephale/bicipite (bicipite)
[nl-ia] :adelaarsnest /ZN/ : nido de aquila (aquila)(s)
[nl-ia] :adelaarssteen /ZN/ : petra de aquila (aquila)
[nl-ia] :adelaarsvaren /ZN/ : filice (filice) aquilin, pteridio
[nl-ia] :adelaarsveer /ZN/ : pluma de aquila (aquila)
[nl-ia] :adelaarsvlucht /ZN/ : volo aquilin/de un aquila (aquila)
[nl-ia] :adelaarsvlucht /ZN/ : invirgatura aquilin/de un aquila (aquila)
[nl-ia] :adelbrief /ZN/ : littera (littera) de nobilitate
[nl-ia] :adelfogamie /ZN/ : adelphogamia (adelphogamia)
[nl-ia] :adem /ZN/ : halito (halito), suspiro, sufflo, (ademhaling) respiration
[nl-ia] :adem, slechte ~ : halitose (-osis (-osis))
[nl-ia] :adem, buiten ~ : foras (foras) de/sin halito
[nl-ia] :adem, de laatste ~ uitblazen : exhalar/render le ultime (ultime) suspiro
[nl-ia] :ademanalyse /ZN/ : analyse (analyse) (-ysis) del halito (halito)
[nl-ia] :adembenemend, ~ mooi : bellissime (bellissime), de beltate extraordinari
[nl-ia] :adembuis /ZN/ : trachea (trachea)
[nl-ia] :ademen, een geest van verzoening ~ : respirar un spirito (spirito) de reconciliation
[nl-ia] :ademhaling /ZN/ : sufflo, halito (halito)
[nl-ia] :ademhalingsmeter /ZN/ : spirometro (spirometro)
[nl-ia] :ademhalingsorganen /ZN MV/ : organos (organos) respiratori/del respiration, apparato/systema respiratori
[nl-ia] :ademloos /BW/ : sin respirar, sin respiration, foras (foras) de halito (halito)
[nl-ia] :ademnood /ZN/ : insufficientia respiratori, difficultate respiratori/de respirar, suffocation, oppression, (MED) dyspnea (dyspnea)
[nl-ia] :adempauze /ZN/ : pausa respiratori/de halito (halito)
[nl-ia] :ademstilstand /ZN/ : apnea (apnea), arresto respiratori
[nl-ia] :ademtocht, tot de laatste ~ : usque al ultime (ultime) suspiro/sufflo
[nl-ia] :ademwortel /ZN/ : radice aeree, pneumatophoro (pneumatophoro)
[nl-ia] :adenografie /ZN/ : adenographia (adenographia)
[nl-ia] :adenologie /ZN/ : adenologia (adenologia)
[nl-ia] :adenopathie /ZN/ : adenopathia (adenopathia)
[nl-ia] :adenovirus /ZN/ : adenovirus (adenovirus)
[nl-ia] :aderbreuk /ZN/ : ruptura de un vena, phleborrhagia (phleborrhagia)
[nl-ia] :aderlating /ZN/ : apertura de vena, exsanguination, phlebotomia (phlebotomia)
[nl-ia] :aderontsteking /ZN/ : phlebitis (phlebitis)
[nl-ia] :aderverbloeding /ZN/ : phleborrhagia (phleborrhagia)
[nl-ia] :aderverkalking /ZN/ : sclerose (-osis (-osis)) arterial, (arterio)sclerose (-osis (-osis))
[nl-ia] :aderverkalking, aan ~ lijden : esser arteriosclerotico, suffrer de arteriosclerose (-osis (-osis))
[nl-ia] :adhesie /ZN/ : adhesion, appoio (appoio)
[nl-ia] :adhesiebetuiging /ZN/ : testimonio/monstra de adhesion/de appoio (appoio)
[nl-ia] :ad hoc, rechter ~ : judice (judice) ad hoc
[nl-ia] :adieu /ZN/ : adeo (adeo), adieu (F)
[nl-ia] :adieu /TW/ : adeo (adeo), adieu (F)
[nl-ia] :ad interim /BN/ : ad interim (interim), in le interim (interim)
[nl-ia] :adipositas /ZN/ : adiposis (adiposis), adipositate
[nl-ia] :administrateur /ZN/ : administrator, gestor, gerente, intendente, economo (economo)
[nl-ia] :Adonis /ZN EIGN/ : Adonis (Adonis)
[nl-ia] :adonis(roosje) /ZN/ : adonis (adonis), adonide
[nl-ia] :adoratie, de prins lag in ~ aan haar voeten : le principe (principe) esseva a su pedes in adoration
[nl-ia] :adrenotherapie /ZN/ : adrenotherapia (adrenotherapia)
[nl-ia] :adres, het ~ op de enveloppe schrijven : scriber le adresse super (super) le inveloppe
[nl-ia] :adresboek /ZN/ : libro/indice (indice)/index (index)/guida de adresses (F), adressario, indicator
[nl-ia] :adresseermachine /ZN/ : machina (machina) a/de adressar/a/pro imprimer adresses (F), adressographo (adressographo)
[nl-ia] :adressograaf /ZN/ : adressographo (adressographo)
[nl-ia] :adsorptieverschijnsel /ZN/ : phenomeno (phenomeno) de adsorption
[nl-ia] :adstructie /ZN/ : appoio (appoio), corroboration
[nl-ia] :advertentiepagina /ZN/ : pagina (pagina) publicitari/de publicitate/de annuncios
[nl-ia] :adviesprijs /ZN/ : precio (de vendita (vendita)) consiliate/indicative
[nl-ia] :adviseren, ik zou U ~ dat niet te doen : io vos consiliarea (consiliarea) non facer lo
[nl-ia] :advocaat, ~ van de duivel : advocato del diabolo (diabolo)
[nl-ia] :advocatenstreek /ZN/ : advocateria (advocateria), chicana {sj}
[nl-ia] :adynamie /ZN/ : adynamia (adynamia)
[nl-ia] :Aegeus /ZN EIGN/ : Egeo (Egeo)
[nl-ia] :Aeneas /ZN EIGN/ : Eneas (Eneas)
[nl-ia] :Aeolus /ZN EIGN/ : Eolo (Eolo)
[nl-ia] :aeon /ZN/ : eon (eon)
[nl-ia] :aërobiologie /ZN/ : aerobiologia (aerobiologia)
[nl-ia] :aërodroom /ZN/ : aerodromo (aerodromo)
[nl-ia] :aërofagie /ZN/ : aerophagia (aerophagia)
[nl-ia] :aërofobie /ZN/ : aerophobia (aerophobia)
[nl-ia] :aërofoon /ZN/ : aerophono (aerophono)
[nl-ia] :aërofyt /ZN/ : aerophyto (aerophyto)
[nl-ia] :aërograaf /ZN/ : aerographo (aerographo)
[nl-ia] :aërografie /ZN/ : aerographia (aerographia)
[nl-ia] :aëroliet /ZN/ : aerolitho (aerolitho), petra meteoric, meteorite
[nl-ia] :aërologie /ZN/ : aerologia (aerologia)
[nl-ia] :aëroloog /ZN/ : aerologo (aerologo), aerologista
[nl-ia] :aëromantie /ZN/ : aeromantia (aeromantia)
[nl-ia] :aërometer /ZN/ : aerometro (aerometro)
[nl-ia] :aërometrie /ZN/ : aerometria (aerometria)
[nl-ia] :aëronomie /ZN/ : aeronomia (aeronomia)
[nl-ia] :aëroplankton /ZN/ : aeroplancton (aeroplancton)
[nl-ia] :aërotherapie /ZN/ : aerotherapia (aerotherapia)
[nl-ia] :Aeschylus /ZN EIGN/ : Eschylo (Eschylo)
[nl-ia] :Aesopus /ZN EIGN/ : Esopo (Esopo)
[nl-ia] :afasie /ZN/ : aphasia (aphasia), perdita (perdita) del parola
[nl-ia] :afasie, gedeeltelijke ~ : paraphasia (paraphasia)
[nl-ia] :afbeelding, lijst van ~en : lista/indice (indice)/index (index) de illustrationes
[nl-ia] :afbellen /WW/ : disdicer/annullar/cancellar per telephono (telephono)
[nl-ia] :afbetalen, een schuld in twaalf maanden ~ : saldar un debita (debita) in dece-duo menses
[nl-ia] :afbetaling /ZN/ : pagamento/amortisation per partes/per ratas/a terminos (terminos)
[nl-ia] :afbetalingstermijn /ZN/ : termino (termino) de pagamento/amortisation per partes/per ratas
[nl-ia] :afbraak /ZN/ : (MED, BIOCH) lyse, lysis (lysis)
[nl-ia] :afbreken, iemands verdiensten ~ : detraher le meritos (meritos) de un persona
[nl-ia] :afbuigen, naar rechts ~ : tornar/virar a dext (dext)(e)ra
[nl-ia] :afdalen, het ~ : descendita (descendita), descension
[nl-ia] :afdaling /ZN/ : descendita (descendita), descension
[nl-ia] :afdalingswedstrijd /ZN/ : cursa de descendita (descendita)
[nl-ia] :afdeling /ZN/ : categoria (categoria), classe
[nl-ia] :afdoen, een schuld ~ : pagar/amortisar/liquidar/saldar un debita (debita)
[nl-ia] :afdonderen /WW/ : cader (de)... (con un ruito de tonitro (tonitro))
[nl-ia] :afdraaien, rechts ~ : tornar/virar al dext (dext)(e)ra
[nl-ia] :afdraaien, een grammofoonplaat ~ : facer tornar un disco de grammophono (grammophono)
[nl-ia] :afdrukken, een foto in een krant ~ : publicar un photo(graphia (graphia)) in un jornal
[nl-ia] :afdrukken, het ~ van foto's : le tirada/tirage de photo(graphia (graphia))s
[nl-ia] :aferesis /ZN/ : apheresis (apheresis)
[nl-ia] :affaire /ZN/ : scandalo (scandalo)
[nl-ia] :affidavit /ZN/ : affidavit (affidavit)
[nl-ia] :affiniteit /ZN/ : affinitate, sympathia (sympathia)
[nl-ia] :affluiten /WW/ : dar le sibilo (sibilo) final, sibilar le fin del joco/del match (E)/del partita
[nl-ia] :afgaan, ~ op geruchten : basar se super (super) rumores
[nl-ia] :afgaan, de hoeden gingen af : le testas/capites (capites) se discoperiva
[nl-ia] :afgeladen /BN/ : plenissime (plenissime)
[nl-ia] :afgeleefd /BN/ : decrepite (decrepite), caduc
[nl-ia] :afgelopen /BN/ : passate, (laatst) ultime (ultime)
[nl-ia] :afgelopen, de ~ dagen : le ultime (ultime) dies/jornos
[nl-ia] :afgestampt, ~ vol : plenissime (plenissime)
[nl-ia] :afgetakeld /BN/ : decrepite (decrepite), caduc
[nl-ia] :afgevaardigde, kamer van ~n : camera (camera) de deputatos/de representantes
[nl-ia] :afgevallene /ZN/ : (REL) apostata (apostata), renegato
[nl-ia] :afgeven, een brief ~ : remitter un littera (littera)
[nl-ia] :afgezaagd, ~e denkbeelden : ideas (ideas) banal
[nl-ia] :afgod /ZN/ : idolo (idolo)
[nl-ia] :afgodendienaar /ZN/ : adorator de idolos (idolos), idolatra (idolatra)
[nl-ia] :afgodendienst /ZN/ : culto idolatra (idolatra), idolatria (idolatria)
[nl-ia] :afgodentempel /ZN/ : templo idolatra/idolatric/pagan/de idolos (idolos)
[nl-ia] :afgoderij /ZN/ : culto idolatra (idolatra), idolatria (idolatria)
[nl-ia] :afgodisch /BN/ : idolatra (idolatra), idolatric
[nl-ia] :afgodisch, ~e verering : veneration idolatra/idolatric, idolatria (idolatria)
[nl-ia] :afgodist /ZN/ : idolatra (idolatra)
[nl-ia] :afgodsbeeld /ZN/ : idolo (idolo)
[nl-ia] :afgodsdienaar /ZN/ : idolatra (idolatra)
[nl-ia] :afgodspriester /ZN/ : prestre idolatra (idolatra)/idolatric
[nl-ia] :afgrond /ZN/ : precipitio, gurgite (gurgite), abysmo, abysso
[nl-ia] :afgrond, boven een ~ zweven : esser suspendite super (super) un precipitio
[nl-ia] :afgunst /ZN/ : jelosia (jelosia), zelosia (zelosia), invidia
[nl-ia] :afhalen, een brief ~ : retirar un littera (littera)
[nl-ia] :afhankelijkheid, onderlinge ~ : dependentia reciproc (reciproc), interdependentia
[nl-ia] :afkapping /ZN/ : elision, (aan het begin van een woord) apheresis (apheresis), (aan het einde van een woord) apocope (apocope)
[nl-ia] :afkappingsteken /ZN/ : apostropho (apostropho)
[nl-ia] :afkeer /ZN/ : disgusto, repulsion, execration, aversion, antipathia (antipathia), disaffection, horror, disinclination, repugnantia, tedio
[nl-ia] :afkeer, gevoelsmatige/instinctieve ~ : aversion/antipathia (antipathia) instinctive
[nl-ia] :afkerig, ~ zijn van geweld : esser contrari al violentia, esser inimico (inimico) del violentia
[nl-ia] :afkickverschijnselen /ZN MV/ : symptomas de disintoxication, syndrome (syndrome) de abstinentia
[nl-ia] :afknotten, een wilg ~ : decapitar un salice (salice)
[nl-ia] :afknotting, ~ van een wilg : decapitation de un salice (salice)
[nl-ia] :afkoeling /ZN/ : refrescamento, refrigeration, descendita (descendita) del temperatura
[nl-ia] :afkoelingsmethode /ZN/ : methodo (methodo) de refrigeration
[nl-ia] :afkomen, kom van het ijs af! : non resta/remane super (super) le glacie!
[nl-ia] :afkomen, morgen komt het werk af : deman le travalio/le labor essera (essera) finite
[nl-ia] :afkortingsteken /ZN/ : apostropho (apostropho)
[nl-ia] :afkraken, iemands verdiensten ~ : detraher le meritos (meritos) de un persona
[nl-ia] :aflaatbrief /ZN/ : littera (littera) de indulgentia
[nl-ia] :aflakken /WW/ : dar le ultime (ultime) mano de lacca a
[nl-ia] :aflaten, zij liet niet af haar waren aan te prijzen : illa non cessava de vantar su mercantias (mercantias)
[nl-ia] :afleggen, zijn toorn ~ : deponer su cholera (cholera)
[nl-ia] :afleggen, een bezoek ~ : facer un visita (visita)
[nl-ia] :afleggen, een eed op de bijbel ~ : jurar super (super) le biblia
[nl-ia] :afleiden, de vijand ~ : distraher le inimico (inimico)
[nl-ia] :afleidend, ~e methode : methodo (methodo) deductive
[nl-ia] :afleveringstermijn /ZN/ : termino (termino) de livration/fornitura
[nl-ia] :aflezen, de stand van de manometer ~ : leger le manometro (manometro)
[nl-ia] :aflikken, zijn vingers ~ : leccar/lamber se le digitos (digitos)
[nl-ia] :afloop, ~ van een termijn : expiration de un termino (termino)
[nl-ia] :afloop, het water op de weg heeft geen voldoende ~ : le aqua super (super) le cammino non ha un evacuation sufficiente
[nl-ia] :aflopen, het zal slecht met hem ~ : ille finira (finira) mal
[nl-ia] :aflopen, het termijn loopt af : le termino (termino) expira
[nl-ia] :aflopen, de jongens liepen op de brand af : le pueros (pueros) se hastava de ir verso le incendio/al loco del incendio
[nl-ia] :aflopend, ~ tij : marea (marea) descendente
[nl-ia] :aflossen, een schuld ~ : amortisar/reimbursar/extinguer/saldar un debita (debita)
[nl-ia] :aflossing, ~ van een schuld : amortisation/extinction de un debita (debita)
[nl-ia] :aflossingstermijn /ZN/ : termino (termino)/periodo (periodo) de amortisation/de reimbursamento/de pagamento
[nl-ia] :afluisterapparatuur /ZN/ : apparatos de ascolta, (afluisterapparaat) microphono (microphono) occultate
[nl-ia] :afluistermicrofoon /ZN/ : microphono (microphono) de detection
[nl-ia] :afmeten, de verdiensten van twee personen tegen elkaar ~ : metir le meritos (meritos) de duo personas per comparar los
[nl-ia] :afnemen, zij namen de vijand die stad af : illes prendeva iste citate al inimico (inimico)
[nl-ia] :afnemen, goederen ~ : comprar mercantias (mercantias)
[nl-ia] :afnemend, ~ tij : marea (marea) descendente
[nl-ia] :afneming, ~ van de ziekte : decremento del maladia (maladia)
[nl-ia] :afneming, ~ van het kruis : descendita (descendita)/deposition del cruce
[nl-ia] :afonie /ZN/ : aphonia (aphonia)
[nl-ia] :afpalen, je zult je onderzoeksveld moeten ~ : tu debera (debera) delimitar tu campo de recercas/de investigation
[nl-ia] :afplakken /WW/ : poner un banda adhesive super (super), coperir
[nl-ia] :afplakken, de arts heeft zijn linkeroog afgeplakt : le medico ha ponite un sparadrapo super (super) su oculo leve/sinistre
[nl-ia] :afpraten, ik moet hem van dat dwaze idee ~ : io debe dissuader le de iste idea (idea) folle
[nl-ia] :afpraten /WW/ : parlar multo, discuter multe cosas, conversar super (super) multe cosas
[nl-ia] :afreizen, morgen reizen we af : deman nos partira (partira)
[nl-ia] :afrit /ZN/ : exito (exito), sortita
[nl-ia] :afrodisiacum /ZN/ : afrodisiaco (afrodisiaco)
[nl-ia] :afschaduwing, zijn strubbelingen waren een ~ van de crisis in de Europese gedachte : su difficultates reflecteva le crise del pensata/pensamento europee (europee)
[nl-ia] :afscheid /ZN/ : congedo, adeo (adeo), adieu (F)
[nl-ia] :afscheiden, het weiland was door een sloot van de weg afgescheiden : un fossato separava le prateria (prateria) del cammino
[nl-ia] :afscheiding, een sloot was de ~ tussen beide weilanden : un fossato separava le duo praterias (praterias)
[nl-ia] :afscheiding /ZN/ : limite (limite), frontiera, linea de separation/de demarcation
[nl-ia] :afscheidingsorgaan /ZN/ : (FYSIOL) organo (organo) secretori
[nl-ia] :afscheidsbezoek /ZN/ : visita (visita) de adeo (adeo)/adieu (F)
[nl-ia] :afscheidsblik /ZN/ : ultime (ultime) reguardo
[nl-ia] :afscheidsbrief /ZN/ : littera (littera) de adeo (adeo)/adieu (F)
[nl-ia] :afscheidscollege /ZN/ : curso/lection de adeo (adeo)/de adieu (F)
[nl-ia] :afscheidsconcert /ZN/ : concerto de adeo (adeo)/adieu (F)
[nl-ia] :afscheidsdag /ZN/ : die de adeo (adeo)/adieu (F)
[nl-ia] :afscheidsdiner /ZN/ : dinar de adeo (adeo)/adieu (F)
[nl-ia] :afscheidsdronk /ZN/ : toast (E) de adeo (adeo)/adieu (F), ultime (ultime) toast (E)
[nl-ia] :afscheidsfeest /ZN/ : festa de adeo (adeo)/adieu (F)
[nl-ia] :afscheidsformule /ZN/ : formula de adeo (adeo)/adieu (F)
[nl-ia] :afscheidsgeschenk /ZN/ : presente de adeo (adeo)/adieu (F)
[nl-ia] :afscheidsgroet /ZN/ : salute de adeo (adeo)/adieu (F), ultime (ultime) salute
[nl-ia] :afscheidskus /ZN/ : basio/osculo de adeo (adeo)/adieu (F)
[nl-ia] :afscheidsmaal /ZN/ : dinar/banchetto de adeo (adeo)/adieu (F)
[nl-ia] :afscheidsreceptie /ZN/ : reception de adeo (adeo)/adieu (F)
[nl-ia] :afscheidsrede /ZN/ : discurso de adeo (adeo)/adieu (F)
[nl-ia] :afscheidstournee /ZN/ : tournée (F) de adeo (adeo)/adieu (F)
[nl-ia] :afscheidsuur /ZN/ : hora de adeo (adeo)/adieu (F)
[nl-ia] :afscheidsvisite /ZN/ : visita (visita) de adeo (adeo)/adieu (F)
[nl-ia] :afscheidsvoorstelling /ZN/ : spectaculo de adeo (adeo)/adieu (F)
[nl-ia] :afscheidswoord /ZN/ : ultime (ultime) parolas
[nl-ia] :afscheidswoord /ZN/ : discurso de adeo (adeo)/adieu (F)
[nl-ia] :afschrift, ~ van een document/van een brief/van een testament/van een contract : copia de un documento/de un littera (littera)/de un testamento/de un contracto
[nl-ia] :afschrijven, een schuld ~ : amortisar/cancellar un debita (debita)
[nl-ia] :afschrijven, een verlies ~ : amortisar/cancellar un perdita (perdita)
[nl-ia] :afschrijven /WW/ : disdicer/annullar per littera (littera)
[nl-ia] :afschrijven, dat plan kun je nu wel voorgoed ~ : tu pote oblidar iste projecto pro sempre/semper (semper)
[nl-ia] :afschrijving, voor ~ van de machines : pro le amortisation del machinas (machinas)
[nl-ia] :afschrikken, de vijand ~ : dissuader le inimico (inimico)
[nl-ia] :afschuwelijk, ~ idee : idea (idea) monstruose
[nl-ia] :afslaan, rechtsaf ~ : girar/virar/tornar al dext (dext)(e)ra
[nl-ia] :afslaan, verbod rechtsaf te slaan : prohibition de virar al dext (dext)(e)ra
[nl-ia] :afslaan, de vijand ~ : repeller/repulsar le inimico (inimico)
[nl-ia] :afslaan, een thermometer ~ : facer descender un thermometro (thermometro)
[nl-ia] :afslag /ZN/ : exito (exito), sortita
[nl-ia] :afslanken, dat bedrijf zal moeten ~ : iste interprisa debera (debera) reducer su activitates/su personal
[nl-ia] :afsnijden, de strot ~ : trenchar le gorga/le gurgite (gurgite)
[nl-ia] :afsnijden, de telefoon ~ : taliar/trenchar le telephono (telephono)
[nl-ia] :afsnijden, een dier de kop ~ : sectionar/trenchar le testa/capite (capite) de un animal
[nl-ia] :afspiegelen, in de letterkunde spiegelt zich de tijdgeest af : le litteratura reflecte le spirito (spirito) de su tempore
[nl-ia] :afsponsen /WW/ : spongiar, lavar/mundar/remover con spongia, passar le spongia super (super)
[nl-ia] :afspringen, (zich storten op) ~ op : saltar a/verso, precipitar se super (super)
[nl-ia] :afstamming, wettige ~ : descendentia/filiation legitime (legitime)
[nl-ia] :afstamming /ZN/ : derivation, origine, etymologia (etymologia)
[nl-ia] :afstammingsleer /ZN/ : theoria (theoria) del descendentia, (BIOL) phylogenetica
[nl-ia] :afstand, de koning had te kiezen tussen een vrijwillige ~ en een gedwongen afzetting : le rege habeva a seliger inter (inter) un abdication voluntari(e) e un destitution fortiate
[nl-ia] :afstandsmeter /ZN/ : hodometro (hodometro), distantiometro (distantiometro), apomecometro (apomecometro)
[nl-ia] :afstandsmeter /ZN/ : (LANDM) stadiometro (stadiometro)
[nl-ia] :afstandsmeter /ZN/ : (ook FOTO) telemetro (telemetro)
[nl-ia] :afstandsmeting /ZN/ : hodometria (hodometria)
[nl-ia] :afstandsmeting /ZN/ : (ook FOTO) telemetria (telemetria)
[nl-ia] :afstandswijzer /ZN/ : taximetro (taximetro)
[nl-ia] :afstappen, het ~ : descendita (descendita), descension
[nl-ia] :afsteken /WW/ : partir, levar le ancora (ancora)
[nl-ia] :afsteken /WW/ : delimitar, marcar le limites (limites) de
[nl-ia] :afsteken, een visite ~ : facer un visita (visita)
[nl-ia] :afstelling, ~ van een machine : adjustage/adjustamento de un machina (machina)
[nl-ia] :afstemmen /WW/ : accordar, mitter in harmonia (harmonia), harmonisar, adaptar, coordinar
[nl-ia] :afstemmen, alle werkzaamheden zijn op elkaar afgestemd : tote le activitates es in stricte harmonia (harmonia)
[nl-ia] :afstemming /ZN/ : (RADIO, TV) syntonysation, syntonia (syntonia)
[nl-ia] :afsterven, het ~ van weefsels : necrose (-osis (-osis))
[nl-ia] :afsterving /ZN/ : gangrena, atrophia (atrophia), necrose (-osis (-osis)), mortification
[nl-ia] :afstijgen, het ~ : descendita (descendita), descension
[nl-ia] :afstoting, de onderlinge ~ van gelijknamige polen : le repulsion reciproc (reciproc) de polos equal/de mesme signo
[nl-ia] :afstoting /ZN/ : vendita (vendita)
[nl-ia] :afstotingsverschijnsel /ZN/ : phenomeno (phenomeno) de rejection
[nl-ia] :afstrijken, een lucifer ~ : accender un flammifero (flammifero)
[nl-ia] :afstropen, de bladeren van een wilgetak ~ : disfoliar le ramo de un salice (salice)
[nl-ia] :afstuiven /WW/ : currer verso, jectar se super (super)
[nl-ia] :aftands /WW/ : decrepite (decrepite), caduc
[nl-ia] :aftelefoneren /WW/ : annullar/contramandar per telephono (telephono)
[nl-ia] :aftelegraferen /WW/ : disdicer/annullar/contramandar per telegrapho (telegrapho)
[nl-ia] :aftreden /ZN/ : exito (exito)
[nl-ia] :aftrek /ZN/ : vendita (vendita)
[nl-ia] :aftrekken, een getal van een ander ~ : subtraher un numero (numero) de un altere
[nl-ia] :aftrekken, iemand het masker ~ : remover le masca/mascara (mascara) de un persona, dismascar un persona
[nl-ia] :aftrekker /ZN/ : (WISK) subtrahendo, numero (numero) a subtraher
[nl-ia] :afval, ~ etend : saprophage (saprophage)
[nl-ia] :afval /ZN/ : (REL) apostasia (apostasia)
[nl-ia] :afvaleter /ZN/ : saprophago (saprophago), detritovoro (detritovoro)
[nl-ia] :afvallen, het boek viel van zijn knieën af : le libro cadeva de su genus (genus)/geniculos
[nl-ia] :afvallen, er zal voor mij stellig wel wat ~ : il habera (habera) pro me certemente alicun beneficio
[nl-ia] :afvallige /ZN/ : (REL) renegato, apostata (apostata)
[nl-ia] :afvalligheid /ZN/ : (REL) apostasia (apostasia)
[nl-ia] :afvaren /WW/ : partir, levar le ancora (ancora)
[nl-ia] :afvegen, tranen ~ : essugar lacrimas (lacrimas)
[nl-ia] :afvliegen /WW/ : precipitar se super (super)
[nl-ia] :afvliegen, de vrouwen vlogen op de koopjes af : le feminas (feminas) se ha precipitate super le occasiones
[nl-ia] :afvoeren, goederen naar de kust ~ : transportar mercantias (mercantias) al costa
[nl-ia] :afwasmachine /ZN/ : machina (machina) lavaplattos (lavaplattos), lavaplattos (lavaplattos) automatic
[nl-ia] :afweergeschut /ZN/ : artilleria (artilleria)/cannon antiaeree
[nl-ia] :afweerstrategie /ZN/ : strategia (strategia) defensive/de defensa
[nl-ia] :afwenden, het hoofd ~ : volver le testa/capite (capite)
[nl-ia] :afwerpen, het masker ~ : levar/jectar le masca/mascara (mascara)
[nl-ia] :afweten, het laten ~ : facer saper a un persona que un cosa non habera (habera) loco
[nl-ia] :afwezig, een ~ air aannemen : adoptar un aere (aere) distracte
[nl-ia] :afwijken, de goederen wijken af van het monster : le mercantias (mercantias) non es de accordo con le monstra
[nl-ia] :afwijkend, ~ idee : idea (idea) aberrante
[nl-ia] :afwijking /ZN/ : anomalia (anomalia), anormalitate, aberration, malformation, irregularitate
[nl-ia] :afwijking, ~ van een kompas : declination de un bussola (bussola)
[nl-ia] :afwijking, ~ van de norm : atypia (atypia)
[nl-ia] :afwijkingselektrode /ZN/ : electrodo (electrodo) de deviation
[nl-ia] :afwijkingsmeter /ZN/ : declinometro (declinometro)
[nl-ia] :afwijzend, ~ staan tegenover : esser opposite (opposite) a
[nl-ia] :afwikkelen, een schuld ~ : liquidar un debita (debita)
[nl-ia] :afwisseling, ~ brengen in, voor ~ zorgen : variar, diversificar, dar varietate a, rumper le monotonia (monotonia) de
[nl-ia] :afwissen, iemands tranen ~ : siccar le lacrimas (lacrimas) de un persona
[nl-ia] :afzakken, het ~ : descendita (descendita), descension
[nl-ia] :afzakken, het onweer zakt af : le tonitro (tonitro) passa
[nl-ia] :afzenden, het ~ : invio (invio), expedition
[nl-ia] :afzending /ZN/ : invio (invio), expedition
[nl-ia] :afzet /ZN/ : vendita (vendita)
[nl-ia] :afzet /ZN/ : volumine del venditas (venditas), vendita (vendita)(s)
[nl-ia] :afzetgebied /ZN/ : mercato (de consumo/de vendita (vendita)), zona de consumo/de vendita (vendita)
[nl-ia] :afzetmogelijkheid /ZN/ : possibilitate de vendita (vendita)
[nl-ia] :afzetten, goederen ~ : vender mercantias (mercantias)
[nl-ia] :afzetterij /ZN/ : duperia (duperia), defraudation, fraude
[nl-ia] :afzetting, de ~ van ketelsteen in een geyser : le formation de incrustationes in un geyser (geyser)
[nl-ia] :afzetting /ZN/ : deposito (deposito), sedimento
[nl-ia] :afzetting /ZN/ : (GEOL) jacimento, sedimento, deposito (deposito)
[nl-ia] :afzetvergroting /ZN/ : augmentation del venditas (venditas)
[nl-ia] :afzichtelijk, zijn handen zagen ~ zwart : su manos esseva nigrissime (nigrissime)
[nl-ia] :afzienbaar, binnen ~e tijd : intra un spatio previsibile de tempore, intra un tempore determinate, in breve tempore, in un futuro proxime (proxime), in un futuro non multo lontan
[nl-ia] :afzweren, de drank ~ : renunciar al bibita (bibita)
[nl-ia] :afzwering, ~ van de ketterij : abjuration del heresia (heresia)
[nl-ia] :aga /ZN/ : aga (aga) (Tu)
[nl-ia] :agaam /BN/ : (BIOL) agame (agame), agamic
[nl-ia] :agaat /ZN/ : agata (agata)
[nl-ia] :agaatkleur /ZN/ : color de agata (agata)
[nl-ia] :agaatkleurig /BN/ : de color de agata (agata)
[nl-ia] :agameet /ZN/ : agameto (agameto)
[nl-ia] :agami /ZN/ : agami (agami)
[nl-ia] :agamie /ZN/ : (BIOL) agamia (agamia)
[nl-ia] :agamogenese /ZN/ : agamogenese (agamogenese) (-esis)
[nl-ia] :agamogonie /ZN/ : agamogonia (agamogonia)
[nl-ia] :agape /ZN/ : agape (agape)
[nl-ia] :agaten /BN/ : de agata (agata)
[nl-ia] :agave /ZN/ : agave (agave)
[nl-ia] :agenda /ZN/ : agenda, memorandum (memorandum), carnet (F)
[nl-ia] :agenesie /ZN/ : agenesia (agenesia)
[nl-ia] :agent /ZN/ : agente (de policia (policia)), policiero
[nl-ia] :ageratum /ZN/ : agerato (agerato)
[nl-ia] :agglutinerend, ~e rode bloedlichaampjes : globulos rubie/erytrocytos (erytrocytos) agglutinante
[nl-ia] :agglutinogeen /ZN/ : agglutinogeno (agglutinogeno)
[nl-ia] :agiotheorie /ZN/ : (EC) theoria (theoria) del agio
[nl-ia] :agnosie /ZN/ : agnosia (agnosia)
[nl-ia] :Agnus Dei /ZN EIGN/ : Agnus (Agnus) dei
[nl-ia] :agone /ZN/ : agone (agone), linea agogic
[nl-ia] :agonie /ZN/ : agonia (agonia)
[nl-ia] :agora /ZN/ : agora (agora)
[nl-ia] :agorafobie /ZN/ : agoraphobia (agoraphobia)
[nl-ia] :agrafa /ZN MV/ : agrapha (agrapha)
[nl-ia] :agrafie /ZN/ : agraphia (agraphia)
[nl-ia] :agressief, ~e verkooptechnieken : technicas de vendita (vendita) aggressive
[nl-ia] :agressiviteit /ZN/ : aggressivitate, character (character) aggressive
[nl-ia] :agrobiologie /ZN/ : agrobiologia (agrobiologia)
[nl-ia] :agrobioloog /ZN/ : agrobiologo (agrobiologo), agrobiologista
[nl-ia] :agrochemie /ZN/ : agrochimia (agrochimia), chimia (chimia) agrari
[nl-ia] :agrogeologie /ZN/ : agrogeologia (agrogeologia)
[nl-ia] :agrogeoloog /ZN/ : agrogeologo (agrogeologo)
[nl-ia] :agrologie /ZN/ : agrologia (agrologia)
[nl-ia] :agrometeorologie /ZN/ : agrometeorologia (agrometeorologia)
[nl-ia] :agronomie /ZN/ : agronomia (agronomia)
[nl-ia] :agronoom /ZN/ : agronomo (agronomo), agronomista
[nl-ia] :ahornbast /ZN/ : cortice (cortice) de acere
[nl-ia] :aide-mémoire /ZN/ : memorandum (memorandum)
[nl-ia] :AIDS, aids, 1 : syndrome (syndrome) de immunodeficientia (immunodeficientia) acquirite)
[nl-ia] :aidsvirus /ZN/ : virus (virus) del AIDS (E)/de SIDA
[nl-ia] :ailurofilie /ZN/ : ailurophilia (ailurophilia)
[nl-ia] :ailurofobie /ZN/ : ailurophobia (ailurophobia)
[nl-ia] :air /ZN/ : aere (aere)
[nl-ia] :air-conditioned /BN/ : a/de aere (aere) conditionate
[nl-ia] :airconditioning /ZN/ : climatisation, conditionamento del aere (aere), airconditioning (E)
[nl-ia] :airconditioningapparaat /ZN/ : climatisator, conditionator del aere (aere)
[nl-ia] :aju!, ajuus! /TW/ : adeo (adeo)!, salute!, a revider!
[nl-ia] :akelig, ~e jongen : puero (puero) antipathic
[nl-ia] :akelig /BN/ : sinistre, lugubre (lugubre), horrende, horribile, horride
[nl-ia] :akkerguichelheil /ZN/ : anagallis (anagallis) arvense
[nl-ia] :akkerkamille /ZN/ : anthemis (anthemis) arvense
[nl-ia] :akkoord, stilzwijgend ~ : accordo tacite (tacite)
[nl-ia] :akkoordenleer /ZN/ : theoria (theoria) del accordos
[nl-ia] :akoestisch, ~e interferometer : interferometro (interferometro) acustic
[nl-ia] :akoestisch, ~e viscosimeter : viscosimetro (viscosimetro) acustic
[nl-ia] :akoestisch, ~e stralingsmeter : radiometro (radiometro) acustic
[nl-ia] :akoniet /ZN/ : aconito (aconito)
[nl-ia] :akte, treurspel in vijf ~n : tragedia (tragedia) in cinque actos
[nl-ia] :aktentas /ZN/ : portadocumentos (portadocumentos), portafolio, cartiera
[nl-ia] :al, ~ te : troppo, nimis (nimis)
[nl-ia] :al, alle, te allen tijde : sempre, semper (semper)
[nl-ia] :alarmcentrale /ZN/ : central/centro de alarma/de urgentia/de emergentia, servicio de messages personnal (pro touristas {oe} al extero (extero))
[nl-ia] :alarmfluit /ZN/ : sibilo (sibilo) de alarma
[nl-ia] :alarmnummer /ZN/ : numero (numero) (telephonic) de urgentia/de emergentia
[nl-ia] :albatros /ZN/ : albatros (albatros)
[nl-ia] :album /ZN/ : album (album)
[nl-ia] :albumblad /ZN/ : folio de album (album)
[nl-ia] :albumine /ZN/ : albumina (albumina)
[nl-ia] :albuminefabriek /ZN/ : fabrica de albumina (albumina)
[nl-ia] :albuminepapier /ZN/ : papiro a albumina (albumina)
[nl-ia] :albuminometer /ZN/ : albuminometro (albuminometro)
[nl-ia] :alcaïsch /BN/ : alcaic (alcaic)
[nl-ia] :alchemie /ZN/ : alchimia (alchimia)
[nl-ia] :alcoholgebruik /ZN/ : consumo/consumption de alcohol/de bibitas (bibitas) alcoholic
[nl-ia] :alcoholgehalte, de bepaling van het ~ van wijn : le alcoholometria (alcoholometria) del vino
[nl-ia] :alcoholhoudend, ~e dranken : bibitas (bibitas)/biberages alcoholisate
[nl-ia] :alcoholica /ZN MV/ : bibitas (bibitas)/biberages alcoholisate/alcoholic
[nl-ia] :alcoholisch, ~e levercirrose : cirrhose (-osis (-osis)) alcoholic
[nl-ia] :alcoholisch, ~ dranken : bibitas (bibitas)/biberages alcoholic/alcoholisate
[nl-ia] :alcoholisch, sterk ~e dranken : bibitas (bibitas) spirituose
[nl-ia] :alcoholist /ZN/ : alcoholico, dipsomaniaco (dipsomaniaco)
[nl-ia] :alcoholmeter /ZN/ : alcoholometro (alcoholometro)
[nl-ia] :alcoholometrie /ZN/ : alcoholometria (alcoholometria)
[nl-ia] :alcoholthermometer /ZN/ : thermometro (thermometro) a/de alcohol
[nl-ia] :alcoholvrij, ~e dranken : bibitas (bibitas)/biberages exempte de/sin alcohol/non alcoholisate
[nl-ia] :aldaar /BW/ : illac, ibi, ibidem (ibidem), in ille loco
[nl-ia] :aldus /BW/ : assi (assi), de iste maniera, de iste modo
[nl-ia] :Aleoeten /ZN EIGN MV/ : Aleutas (Aleutas), Insulas aleutian
[nl-ia] :alexandrijn, ~ met twee cesuren : trimetro (trimetro)
[nl-ia] :alexie /ZN/ : alexia (alexia), cecitate verbal
[nl-ia] :alfa, de ~ en de omega : le alpha e le omega (omega)
[nl-ia] :alfa /ZN/ : litteras (litteras)
[nl-ia] :alfa /ZN/ : studiante de litteras (litteras)
[nl-ia] :alfabet /ZN/ : alphabeto, abece (abece)
[nl-ia] :alfabet, de letters van het ~ : le litteras (litteras) del alphabeto
[nl-ia] :alfabetisch, ~e catalogus : catalogo (catalogo) alphabetic
[nl-ia] :alfanumeriek, ~e code : codice (codice) alphanumeric
[nl-ia] :alg, rode ~ : alga rubie, rhodophyto (rhodophyto)
[nl-ia] :alg, studie der ~en : phycologia (phycologia), algologia (algologia)
[nl-ia] :alg, iemand die de ~en bestudeert : algologo (algologo)
[nl-ia] :algebra /ZN/ : algebra (algebra)
[nl-ia] :algebraïsch, ~ getal : numero (numero) algebric/algebraic
[nl-ia] :algebraleraar /ZN/ : professor de algebra (algebra)
[nl-ia] :algeheel /BN/ : total, general, integral, integre (integre), complete
[nl-ia] :algemeen, ~ verschijnsel : phenomeno (phenomeno) general
[nl-ia] :algemeen, ~e staking : exopero (exopero) general
[nl-ia] :algemeen, ~e vergadering : assemblea (assemblea) general
[nl-ia] :algemeen, met ~e stemmen : unanimemente (unanimemente)
[nl-ia] :algemeenheid, in zijn ~ is dat waar : parlante in terminos (terminos) general isto es ver
[nl-ia] :algenkenner /ZN/ : algologo (algologo)
[nl-ia] :algenkunde /ZN/ : algologia (algologia), phycologia (phycologia)
[nl-ia] :Algerijns, ~e Sahara : Sahara (Sahara) algerian
[nl-ia] :algesimeter /ZN/ : algesimetro (algesimetro)
[nl-ia] :algoed /BN/ : de infinite bontate, benevol(ent) issime ( issime), benignissime (benignissime)
[nl-ia] :algologie /ZN/ : algologia (algologia), phycologia (phycologia)
[nl-ia] :algoloog /ZN/ : algologo (algologo), algologista
[nl-ia] :algometer /ZN/ : algometro (algometro)
[nl-ia] :algometrie /ZN/ : algometria (algometria)
[nl-ia] :algoritme, euclidisch ~ : algorithmo de Euclides (Euclides)
[nl-ia] :alias /BW/ : alias (alias)
[nl-ia] :alibi /ZN/ : alibi (alibi)
[nl-ia] :alibi /ZN/ : alibi (alibi), escappatoria, pretexto
[nl-ia] :alifatisch, ~e verbinding : composito (composito) aliphatic
[nl-ia] :alinea /ZN/ : paragrapho (paragrapho)
[nl-ia] :alinea, laatste ~ : ultime (ultime) paragrapho, paragrapho final
[nl-ia] :alkali /ZN/ : alcali (alcali)
[nl-ia] :alkalimeter /ZN/ : alcalimetro (alcalimetro)
[nl-ia] :alkalimetrie /ZN/ : alcalimetria (alcalimetria)
[nl-ia] :alkalivergiftiging /ZN/ : alcalose (-osis (-osis))
[nl-ia] :alkalivrij /BN/ : sin alcali (alcali)
[nl-ia] :alkalose /ZN/ : alcalose (-osis (-osis))
[nl-ia] :allassotherapie /ZN/ : allassotherapia (allassotherapia)
[nl-ia] :alledaags /BN/ : insignificante, trivial, vulgar, banal, platte, prosaic (prosaic)
[nl-ia] :alledaagsheid /ZN/ : quotidianitate, character (character) habitual
[nl-ia] :alledaagsheid /ZN/ : insignificantia, banalitate, vulgaritate, prosaismo (prosaismo), prosaicitate, trivialitate
[nl-ia] :alleen, zij is een vrouw ~ : illa es un femina (femina) sol
[nl-ia] :alleen, niet alleen ... maar ook ... : non solmente ... sed etiam (etiam)/ma anque ...
[nl-ia] :alleengebruik /ZN/ : empleo (empleo)/uso exclusive
[nl-ia] :alleenheerschappij /ZN/ : autocratia (autocratia), poter/governamento absolute, absolutismo, dictatura
[nl-ia] :alleenheerschappij /ZN/ : monocratia (monocratia)
[nl-ia] :alleenheerser /ZN/ : autocrate (autocrate), dictator
[nl-ia] :alleenspraak /ZN/ : monologo (monologo), soliloquio (soliloquio)
[nl-ia] :alleenverkoop /ZN/ : vendita (vendita) exclusive, monopolio de vendita (vendita)
[nl-ia] :alleenzaligmakend, de ~e kerk : le ecclesia foris (foris) del qual il non ha salute/salvation
[nl-ia] :allegorie /ZN/ : allegoria (allegoria)
[nl-ia] :allegorisch, ~e voorstelling : allegoria (allegoria), allegorisation
[nl-ia] :allehens, ~ aan dek! : totes super (super) le ponte!
[nl-ia] :allelopathie /ZN/ : allelopathia (allelopathia)
[nl-ia] :alleluja /ZN/ : (h)allelujah (allelujah) {ja}
[nl-ia] :allemansvriend /ZN/ : amico (amico) de tote le mundo, amico (amico) de totes
[nl-ia] :allen, ~ behalve hij : totes minus (minus) ille
[nl-ia] :alleraardigst /BN/ : multo sympathic, sympathicissime (sympathicissime)
[nl-ia] :allerbest /BN/ : multo bon, excellente, optime (optime)
[nl-ia] :allerbest, zijn ~e vrienden : su melior amicos (amicos)
[nl-ia] :allerchristelijkst /BN/ : christianissime (christianissime)
[nl-ia] :allerdoorluchtigst /BN/ : illustrissime (illustrissime)
[nl-ia] :allereerst /BN/ : primissime (primissime)
[nl-ia] :allergeen /BN/ : allergene (allergene)
[nl-ia] :allergeen /ZN/ : allergene (allergene), substantia allergene (allergene)
[nl-ia] :allergetrouwst /BN/ : multo fidel, fidelissime (fidelissime)
[nl-ia] :allergie /ZN/ : allergia (allergia), anaphylaxia
[nl-ia] :allergiespecialist /ZN/ : allergologo (allergologo), allergologista
[nl-ia] :allergisch, ~e ziekte : maladia (maladia) allergic
[nl-ia] :allergisch, ~e verschijnselen : phenomenos (phenomenos) allergic
[nl-ia] :allergologie /ZN/ : allergologia (allergologia)
[nl-ia] :allergoloog /ZN/ : allergologo (allergologo), allergologista
[nl-ia] :allergopathie /ZN/ : allergopathia (allergopathia)
[nl-ia] :allerhoogst /BN/ : multo alte, altissime (altissime), (het hoogst) le plus alte, summe, supreme
[nl-ia] :allerhoogst, van het ~ belang : del plus alte importantia, del ultime (ultime) importantia, del summe importantia
[nl-ia] :allerlaatst /BN/ : ultime (ultime), ultimissime (ultimissime), in ultime (ultime) loco
[nl-ia] :allerliefst /BN/ : adorabile, gratiosissime (gratiosissime)
[nl-ia] :allernieuwst /BN/ : toto nove, novissime (novissime), le plus recente, le ultime (ultime) novitate
[nl-ia] :allernoodzakelijkst, het ~e : le stricte minimo (minimo)
[nl-ia] :alleruiterste /BN/ : ultime (ultime), ultimissime (ultimissime), extreme
[nl-ia] :allervoortreffelijkst /BN/ : excellentissime (excellentissime)
[nl-ia] :allerzielen /ZN/ : die (commemorative) del animas (animas)/del mortos/del defunctos
[nl-ia] :alleseter /ZN/ : omnivoro (omnivoro)
[nl-ia] :allesomvattend /BN/ : que include toto, universe, universal, omnimode (omnimode)
[nl-ia] :allobiologie /ZN/ : allobiologia (allobiologia)
[nl-ia] :allobiose /ZN/ : allobiose (-osis (-osis))
[nl-ia] :allochtoon /ZN/ : allochtono (allochtono)
[nl-ia] :allogaam /BN/ : allogame (allogame), allogamic
[nl-ia] :allogamie /ZN/ : allogamia (allogamia)
[nl-ia] :allometrie /ZN/ : allometria (allometria)
[nl-ia] :alloniem /ZN/ : allonymo (allonymo)
[nl-ia] :allooi, poëzie van beter ~ : poesia (poesia) de un melior nivello
[nl-ia] :allooi, van twijfelachtig ~ : equivoc (equivoc)
[nl-ia] :allopaat /ZN/ : allopathe (allopathe)
[nl-ia] :allopathie /ZN/ : allopathia (allopathia)
[nl-ia] :allopathisch, ~e methode : methodo (methodo) allopathic
[nl-ia] :alloritmie /ZN/ : allorhythmia (allorhythmia)
[nl-ia] :allotroop /ZN/ : allotropo (allotropo), stato allotrope (allotrope)/allotropic
[nl-ia] :allotropie /ZN/ : allotropia (allotropia)
[nl-ia] :allotropisch /BN/ : allotrope (allotrope), allotropic
[nl-ia] :allotropisch, ~e toestand : stato allotrope/allotropic, allotropo (allotropo)
[nl-ia] :all-riskpolis /ZN/ : polissa (polissa) contra tote le riscos
[nl-ia] :allrounder /ZN/ : (SCHAATSSPORT) patinator de tote le categorias (categorias)
[nl-ia] :alluminiumbrons /ZN/ : bronzo al aluminium (aluminium)
[nl-ia] :alluviaal, ~e afzetting : deposito (deposito) alluvial
[nl-ia] :almanak /ZN/ : almanac (almanac), ephemeride
[nl-ia] :almede /BW/ : anque, etiam (etiam), equalmente
[nl-ia] :alogie /ZN/ : alogia (alogia)
[nl-ia] :alomvattend, een ~e geest : (alles kennend) spirito (spirito) universal, (zeer veel kennend) spirito (spirito) encyclopedic
[nl-ia] :alpaca /ZN/ : alpaca (alpaca)
[nl-ia] :alpaca /ZN/ : alpaca (alpaca)
[nl-ia] :alpacawol /ZN/ : alpaca (alpaca)
[nl-ia] :alpenbosrank /ZN/ : clematis (clematis) alpin
[nl-ia] :alpenkraai /ZN/ : pyrrhocorax (pyrrhocorax)
[nl-ia] :alpenspoorweg /ZN/ : ferrovia (ferrovia) alpestre/alpin
[nl-ia] :alruin /ZN/ : mandragora (mandragora)
[nl-ia] :als, ~ ik geld had, zou ik het niet doen : si io habeva moneta, io non lo facerea (facerea)
[nl-ia] :alsmaar /BW/ : continuemente, a omne passo, sempre, semper (semper)
[nl-ia] :alsmede /VW/ : assi (assi) como, e anque
[nl-ia] :altaardienaar /ZN/ : acolyt (acolyt)(h)o
[nl-ia] :Altai /ZN EIGN/ : Altai (Altai)
[nl-ia] :Altaïsch /BN/ : altaic (altaic)
[nl-ia] :altaïstiek /ZN/ : studio del linguas altaic (altaic), altaistica
[nl-ia] :althans /BW/ : al minus (minus)
[nl-ia] :althea /ZN/ : althea (althea) (officinal)
[nl-ia] :altijd /BW/ : semper (semper), sempre
[nl-ia] :altimeter /ZN/ : altimetro (altimetro)
[nl-ia] :altimetrie /ZN/ : altimetria (altimetria)
[nl-ia] :altoos /BW/ : sempre, semper (semper)
[nl-ia] :altsaxofoon /ZN/ : saxophono (saxophono) alto
[nl-ia] :aluinaarde /ZN/ : alumina (alumina), trioxydo (trioxydo) de aluminium (aluminium)
[nl-ia] :aluinfabriek /ZN/ : aluneria (aluneria), fabrica de alun
[nl-ia] :alumina /ZN/ : alumina, trioxydo (trioxydo) de aluminium (aluminium)
[nl-ia] :aluminium /ZN/ : aluminium (aluminium)
[nl-ia] :aluminium, ~oxyde : oxydo (oxydo) de aluminium (aluminium)
[nl-ia] :aluminiumbrons /ZN/ : bronzo de aluminium (aluminium)
[nl-ia] :aluminiumbuis /ZN/ : tubo de aluminium (aluminium)
[nl-ia] :aluminiumdraad /ZN/ : filo de aluminium (aluminium)
[nl-ia] :aluminiumfabriek /ZN/ : alumineria (alumineria), fabrica de aluminium (aluminium)
[nl-ia] :aluminiumfolie /ZN/ : folio de aluminium (aluminium), papiro aluminium (aluminium)
[nl-ia] :aluminiumlegering /ZN/ : alligato de aluminium (aluminium)
[nl-ia] :aluminiumoxyde /ZN/ : oxydo (oxydo) de aluminium (aluminium)
[nl-ia] :aluminiumproduktie /ZN/ : production de aluminium (aluminium)
[nl-ia] :aluminiumsilicaat /ZN/ : silicato de aluminium (aluminium)
[nl-ia] :aluminiumsmelterij /ZN/ : funderia (funderia) de aluminium (aluminium)
[nl-ia] :aluminiumsulfaat /ZN/ : sulfato de aluminium (aluminium)
[nl-ia] :aluminiumzout /ZN/ : sal de aluminium (aluminium)
[nl-ia] :alveole /ZN/ : alveolo (alveolo)
[nl-ia] :alvleesklier /ZN/ : pancreas (pancreas)
[nl-ia] :alvleesklierontsteking /ZN/ : pancreatitis (pancreatitis)
[nl-ia] :alwijsheid /ZN/ : pansophia (pansophia)
[nl-ia] :alzo /BW/ : assi (assi), de iste modo/maniera
[nl-ia] :amalgaam /ZN/ : amalgama (amalgama)
[nl-ia] :amandel /ZN/ : amandola (amandola)
[nl-ia] :amandel /ZN/ : amygdala (amygdala), tonsilla
[nl-ia] :amandel, ontstoken ~en : tonsillitis (tonsillitis)
[nl-ia] :amandel, het knippen van de ~en : tonsillectomia (tonsillectomia)
[nl-ia] :amandelbroodje /ZN/ : panetto al pasta de amandolas (amandolas)
[nl-ia] :amandelextract /ZN/ : essentia de amandolas (amandolas)
[nl-ia] :amandelgebak /ZN/ : pastisseria (pastisseria) al/de amandolas (amandolas)
[nl-ia] :amandelgeur /ZN/ : odor de amandolas (amandolas)
[nl-ia] :amandelkoekje /ZN/ : biscuit al amandolas (amandolas)
[nl-ia] :amandelmelk /ZN/ : lacte de amandolas (amandolas)
[nl-ia] :amandelmolen /ZN/ : molino a/de amandolas (amandolas)
[nl-ia] :amandelolie /ZN/ : oleo de amandola (amandola)
[nl-ia] :amandelontsteking /ZN/ : inflammation del amygdalas (amygdalas), amygdalitis (amygdalitis), tonsillitis (tonsillitis)
[nl-ia] :amandeloperatie /ZN/ : amygdalectomia (amygdalectomia)
[nl-ia] :amandelpers /ZN/ : pasta de amandolas (amandolas)
[nl-ia] :amandelpudding /ZN/ : crema dulce a amandolas (amandolas)
[nl-ia] :amandelsaus /ZN/ : sauce (F) de amandolas (amandolas)
[nl-ia] :amandelsmaak /ZN/ : gusto de amandola (amandola)
[nl-ia] :amandeltaart /ZN/ : torta al/de amandolas (amandolas)
[nl-ia] :amaryllis /ZN/ : amaryllis (amaryllis), amaryllide
[nl-ia] :amateurfotograaf /ZN/ : photographo (photographo) amateur (F)
[nl-ia] :amateurgeoloog /ZN/ : geologo (geologo) amateur (F)
[nl-ia] :amaurose /ZN/ : amaurose (-osis (-osis))
[nl-ia] :ambacht /ZN/ : (GESCH) (heerlijkheid) senioria (senioria)
[nl-ia] :ambachtsheerlijkheid /ZN/ : (GESCH) senioria (senioria)
[nl-ia] :amberboom /ZN/ : liquidambar (liquidambar)
[nl-ia] :amberhars /ZN/ : styrax (styrax)
[nl-ia] :amberhoornslak /ZN/ : succinea (succinea)
[nl-ia] :ambidextrie /ZN/ : ambidextria (ambidextria)
[nl-ia] :ambigram /ZN/ : palindromo (palindromo)
[nl-ia] :ambigu /BN/ : ambigue, equivoc (equivoc)
[nl-ia] :ambiguïteit /ZN/ : ambiguitate, equivoco (equivoco)
[nl-ia] :ambiofonie /ZN/ : ambiophonia (ambiophonia)
[nl-ia] :amblyopie /ZN/ : amblyopia (amblyopia)
[nl-ia] :ambt /ZN/ : empleo (empleo), officio, function, placia, posto, profession, carga
[nl-ia] :ambtelijk, de ~e molen : machina (machina) bureaucratic {o}
[nl-ia] :ambtenarij /ZN/ : bureaucratia (bureaucratia) {o}
[nl-ia] :ambtsgewaad /ZN/ : habito (habito)/costume official/de ceremonia (ceremonia), roba
[nl-ia] :ambtsperiode /ZN/ : presidentia, periodo (periodo) presidential
[nl-ia] :amebiasis /ZN/ : amebiasis (amebiasis)
[nl-ia] :amechtig /BN/ : foris (foris) de halito (halito)
[nl-ia] :ameiose /ZN/ : ameiose (-osis (-osis))
[nl-ia] :amenorroe /ZN/ : amenorrhea (amenorrhea)
[nl-ia] :americium /ZN/ : americium (americium)
[nl-ia] :Amerikahatend /BN/ : americanophobe (americanophobe)
[nl-ia] :Amerikahater /ZN/ : americanophobo (americanophobo)
[nl-ia] :A-merk /ZN/ : marca de prime categoria (categoria)
[nl-ia] :ametropie /ZN/ : ametropia (ametropia)
[nl-ia] :ameublement, ebbenhouten ~ : mobiliario de ebeno (ebeno)
[nl-ia] :amfibiologie /ZN/ : amphibiologia (amphibiologia)
[nl-ia] :amfibioloog /ZN/ : amphibiologo (amphibiologo), amphibiologista
[nl-ia] :amfibolie /ZN/ : amphibolia (amphibolia)
[nl-ia] :amfibologie /ZN/ : (TAAL, FIL) amphibologia (amphibologia)
[nl-ia] :amfibrachys /ZN/ : amphibracho (amphibracho)
[nl-ia] :amfictyonie /ZN/ : amphictyonia (amphictyonia)
[nl-ia] :amfimixis /ZN/ : amphimixis (amphimixis), amphimixia (amphimixia)
[nl-ia] :amfioen /ZN/ : opium (opium)
[nl-ia] :amfioenpijp /ZN/ : pipa pro fumar opium (opium)
[nl-ia] :amfioenschuiven /WW/ : fumar opium (opium)
[nl-ia] :amfioenschuiver /ZN/ : fumator de opium (opium)
[nl-ia] :amfora /ZN/ : amphora (amphora)
[nl-ia] :amice /ZN/ : car amico (amico)
[nl-ia] :aminophenol /ZN/ : aminophenol (aminophenol)
[nl-ia] :amitose /ZN/ : amitose (-osis (-osis)), division amitotic
[nl-ia] :ammeter /ZN/ : amperometro (amperometro)
[nl-ia] :ammonia /ZN/ : alcali (alcali) volatile, ammoniaco (ammoniaco) liquide, aqua ammoniac (ammoniac)
[nl-ia] :ammoniak /ZN/ : ammoniaco (ammoniaco)
[nl-ia] :ammoniakdamp /ZN/ : vapor de ammoniaco (ammoniaco)
[nl-ia] :ammoniakemissie /ZN/ : emission de ammoniaco (ammoniaco)
[nl-ia] :ammoniakfabriek /ZN/ : fabrica de ammoniaco (ammoniaco)
[nl-ia] :ammoniakgas /ZN/ : gas ammoniac (ammoniac)/ammoniacal
[nl-ia] :ammoniakgom /ZN/ : gumma ammoniac (ammoniac)/ammoniacal, ammoniaco (ammoniaco)
[nl-ia] :ammoniakhoudend /BN/ : ammoniac (ammoniac), ammoniacal
[nl-ia] :ammoniaklucht /ZN/ : odor de ammoniaco (ammoniaco)
[nl-ia] :ammoniakoplossing /ZN/ : solution ammoniac (ammoniac)/ammoniacal
[nl-ia] :ammoniakuitstoot /ZN/ : emissiones de ammoniaco (ammoniaco)
[nl-ia] :ammoniakvergiftiging /ZN/ : invenenamento/intoxication per ammoniaco (ammoniaco)
[nl-ia] :ammoniakwater /ZN/ : aqua ammoniac (ammoniac)/ammoniacal
[nl-ia] :ammoniakzout /ZN/ : sal ammoniac (ammoniac)/ammoniacal
[nl-ia] :ammonium /ZN/ : ammonium (ammonium)
[nl-ia] :ammoniumcarbonaat /ZN/ : carbonato de ammonium (ammonium)
[nl-ia] :ammoniumchloride /ZN/ : chlorido de ammonium (ammonium)
[nl-ia] :ammoniumfosfaat /ZN/ : phosphato de ammonium (ammonium)
[nl-ia] :ammoniumnitraat /ZN/ : nitrato de ammonium (ammonium)
[nl-ia] :ammoniumsulfaat /ZN/ : sulfato de ammonium (ammonium)
[nl-ia] :ammoniumverbinding /ZN/ : composito (composito) de ammonium (ammonium)
[nl-ia] :amnesie /ZN/ : amnesia (amnesia), perdita (perdita) de memoria
[nl-ia] :amnesie, retrograde ~ : amnesia retrograde (retrograde)
[nl-ia] :amnestie /ZN/ : amnestia (amnestia)
[nl-ia] :amnestiëren /WW/ : amnestiar, conceder amnestia (amnestia)
[nl-ia] :amnioscopie /ZN/ : amnioscopia (amnioscopia)
[nl-ia] :amok /ZN/ : amok (amok)
[nl-ia] :amorf, ~e toestand : stato amorphe, amorphia (amorphia), amorphismo
[nl-ia] :amortisatie, ~ van een schuld : amortisation de un debita (debita)
[nl-ia] :ampère /ZN/ : ampere (ampere)
[nl-ia] :ampèremeter /ZN/ : amperometro (amperometro)
[nl-ia] :ampère-uur /ZN/ : ampere-hora (ampere-hora)
[nl-ia] :ampèrewinding /ZN/ : ampere-torno (ampere-torno)
[nl-ia] :ampex /ZN/ : (T.V.) ampex (ampex)
[nl-ia] :ampex, op ~ opnemen : registrar super (super) ampex, ampexar
[nl-ia] :AMVC /ZN/ : Archivo e Museo (Museo) del Cultura Flaminge
[nl-ia] :amygdalitis /ZN/ : amygdalitis (amygdalitis)
[nl-ia] :amylose /ZN/ : amylose (-osis (-osis))
[nl-ia] :amyotrofie /ZN/ : amyotrophia (amyotrophia)
[nl-ia] :anabiose /ZN/ : anabiose (-osis (-osis)), vita latente
[nl-ia] :anafoor /ZN/ : anaphora (anaphora)
[nl-ia] :anaforisch, ~ gebruik van de pronomina : empleo (empleo) anaphoric del pronomines
[nl-ia] :anafrodisiacum /ZN/ : anaphrodisiaco (anaphrodisiaco)
[nl-ia] :anafylaxie /ZN/ : anaphylaxia, allergia (allergia), hypersensibilitate
[nl-ia] :anagogie /ZN/ : anagogia (anagogia)
[nl-ia] :analepsis /ZN/ : analepsis (analepsis)
[nl-ia] :analepticum /ZN/ : analeptico, pharmaco (pharmaco) analeptic
[nl-ia] :analeptisch, analeptisch middel, analepticum : pharmaco-analeptic (pharmaco-analeptic)
[nl-ia] :analg(es)ie /ZN/ : analgia (analgia), analgesia (analgesia)
[nl-ia] :analogie /ZN/ : analogia (analogia), similitude
[nl-ia] :analogie, bij ~ redeneren : rationar per analogia (analogia)
[nl-ia] :analogie /ZN/ : (TAAL) analogia (analogia)
[nl-ia] :analogieparameter /ZN/ : parametro (parametro) de analogia (analogia)
[nl-ia] :analogiseren /BN/ : applicar le analogia (analogia), rationar per analogia (analogia)
[nl-ia] :analogon /ZN/ : analogo (analogo)
[nl-ia] :analoog /BN/ : analoge (analoge), analogic
[nl-ia] :analoog /BN/ : (COMP, TECHN) analoge (analoge), analogic
[nl-ia] :analoog-digitaal /BN/ : analogic-digital, analoge-digital (analoge-digital), hybride
[nl-ia] :analoog-digitaalomzetter /ZN/ : convertitor analogic-digital/analoge-digital (analoge-digital)/hybride
[nl-ia] :analyse /ZN/ : analyse (analyse) (-ysis), examine
[nl-ia] :analyse-instrument /ZN/ : instrumento de analyse (analyse) (-ysis)
[nl-ia] :analysemethode /ZN/ : methodo (methodo) de analyse (analyse) (-ysis)
[nl-ia] :analyseren /WW/ : facer le analyse (analyse) (-ysis) de, analysar, decomponer
[nl-ia] :analytisch, ~e scheikunde/chemie : chimia (chimia) analytic
[nl-ia] :analytisch, ~e meetkunde : geometria (geometria) analytic
[nl-ia] :analytisch, ~e psychologie : psychologia (psychologia) analytic
[nl-ia] :analytisch, ~e methode : methodo (methodo) analytic
[nl-ia] :analytisch, ~e geest : spirito (spirito) analytic
[nl-ia] :analytisch, langs ~e weg : per via de analyse (analyse) (-ysis)
[nl-ia] :anamnese (-esis (-esis)) /ZN/ : (MED) anamnese
[nl-ia] :anamnese (-esis (-esis)) /ZN/ : (REL) anamnese
[nl-ia] :anamorfose /ZN/ : anamorphose (-osis (-osis))
[nl-ia] :ananas /ZN/ : ananas (ananas)
[nl-ia] :ananascompote /ZN/ : compota de ananas (ananas)
[nl-ia] :ananasdrank /ZN/ : bibita (bibita)/biberage al ananas (ananas)
[nl-ia] :ananasessence /ZN/ : essentia de ananas (ananas)
[nl-ia] :ananasjam /ZN/ : confectura/confitura al ananas (ananas)
[nl-ia] :ananaspudding /ZN/ : crema dulce al ananas (ananas)
[nl-ia] :ananassap /ZN/ : succo de ananas (ananas)
[nl-ia] :ananassaus /ZN/ : sauce (F) de ananas (ananas)
[nl-ia] :ananassmaak /ZN/ : gusto de ananas (ananas)
[nl-ia] :ananastaart /ZN/ : pastisseria (pastisseria)/torta al ananas (ananas)
[nl-ia] :ananasvezel /ZN/ : fibra de ananas (ananas)
[nl-ia] :anarchie /ZN/ : (POL) anarchia (anarchia)
[nl-ia] :anarchie /ZN/ : anarchia (anarchia), disordine
[nl-ia] :anastomose /ZN/ : anastomose (-osis (-osis))
[nl-ia] :anastrofe /ZN/ : anastrophe (anastrophe)
[nl-ia] :anataas /ZN/ : anatase (anatase), octahedrite
[nl-ia] :anathema /ZN/ : anathema (anathema)
[nl-ia] :anatomie /ZN/ : anatomia (anatomia)
[nl-ia] :anatomie, atlas der ~ : atlas (atlas) de anatomia
[nl-ia] :anatomie-atlas /ZN/ : atlas (atlas) de anatomia (anatomia)
[nl-ia] :anatomisch, ~e atlas : atlas (atlas) anatomic
[nl-ia] :anatoom /ZN/ : specialista in anatomia (anatomia), anatomista
[nl-ia] :anatroop /BN/ : anatrope (anatrope)
[nl-ia] :Andalusië /ZN/ : Andalusia (Andalusia)
[nl-ia] :ander, de ~e week : le septimana proxime (proxime), le septimana que veni
[nl-ia] :ander, met ~e woorden : con/in altere parolas/terminos (terminos)
[nl-ia] :ander, onder ~e(n) : inter alia (L), i.a., inter (inter) alteres, inter (inter) altere cosas
[nl-ia] :anders, iets ~ : qualcosa altere, alco/alique (alique) differente, altere cosa
[nl-ia] :anders, niets ~ : nihil (nihil) altere, necun altere cosa
[nl-ia] :anders, ergens ~ : alibi (alibi), alterubi (alterubi)
[nl-ia] :anders, nergens ~ : nusquam (nusquam) altere, in nulle altere loco
[nl-ia] :anders, ~ gezegd : in altere terminos (terminos)
[nl-ia] :Andes(gebergte) /ZN EIGN/ : (Cordillera (S) del) Andes (Andes)
[nl-ia] :andesietporfier /ZN/ : porphyro (porphyro) de andesite
[nl-ia] :andoorn /ZN/ : stachys (stachys)
[nl-ia] :andragogie(k) /ZN/ : andragogia (andragogia)
[nl-ia] :andragoog /ZN/ : andragogo (andragogo)
[nl-ia] :Andreas, André /ZN EIGN/ : Andreas (Andreas)
[nl-ia] :Andreaskruis /ZN/ : cruce de Sancte Andreas (Andreas)
[nl-ia] :androgenese /ZN/ : androgenese (androgenese) (-esis)
[nl-ia] :androgyn /ZN/ : androgyno (androgyno)
[nl-ia] :androgynie /ZN/ : androgynia (androgynia)
[nl-ia] :andrologie /ZN/ : andrologia (andrologia)
[nl-ia] :Andromeda /ZN EIGN/ : Andromeda (Andromeda)
[nl-ia] :Andromedanevel /ZN EIGN/ : Nebulosa de Andromeda (Andromeda)
[nl-ia] :anekdote /ZN/ : anecdota (anecdota), historietta
[nl-ia] :anekdotenverzameling /ZN/ : collection de anecdotas (anecdotas), anecdotario
[nl-ia] :anemie /ZN/ : anemia (anemia)
[nl-ia] :anemofilie /ZN/ : anemophilia (anemophilia)
[nl-ia] :anemograaf /ZN/ : anemographo (anemographo)
[nl-ia] :anemografie /ZN/ : anemographia (anemographia)
[nl-ia] :anemologie /ZN/ : anemologia (anemologia)
[nl-ia] :anemometer /ZN/ : anemometro (anemometro)
[nl-ia] :anemometrie /ZN/ : anemometria (anemometria)
[nl-ia] :aneroïde, ~ barometer : barometro (barometro) aneroide
[nl-ia] :anesthesie /ZN/ : anesthesia (anesthesia), privation del sensibilitate
[nl-ia] :anesthesiologie /ZN/ : anesthesiologia (anesthesiologia)
[nl-ia] :anesthesioloog /ZN/ : anesthesiologo (anesthesiologo)
[nl-ia] :angarie /ZN/ : angaria (angaria)
[nl-ia] :Angela /ZN EIGN/ : Angela (Angela)
[nl-ia] :angelologie /ZN/ : angelologia (angelologia)
[nl-ia] :Angelsakser /ZN/ : anglosaxono (anglosaxono)
[nl-ia] :Angelsaksisch /ZN/ : anglosaxono (anglosaxono)
[nl-ia] :angelus /ZN/ : angelus (angelus)
[nl-ia] :angelus /ZN/ : campana del angelus (angelus), angelus (angelus)
[nl-ia] :angina pectoris /ZN/ : angina del pectore, stenocardia (stenocardia)
[nl-ia] :angiocardiografie /ZN/ : angiocardiographia (angiocardiographia)
[nl-ia] :angiocardiopathie /ZN/ : angiocardiopathia (angiocardiopathia)
[nl-ia] :angiografie /ZN/ : angiographia (angiographia)
[nl-ia] :angiologie /ZN/ : angiologia (angiologia)
[nl-ia] :angioloog /ZN/ : angiologo (angiologo)
[nl-ia] :anglofiel /ZN/ : anglophilo (anglophilo)
[nl-ia] :anglofilie /ZN/ : anglophilia (anglophilia)
[nl-ia] :anglofobie /ZN/ : anglophobia (anglophobia)
[nl-ia] :anglomaan /ZN/ : anglomano (anglomano), anglomaniaco (anglomaniaco)
[nl-ia] :anglomaan /BN/ : anglomane, anglomaniac (anglomaniac)
[nl-ia] :anglomanie /ZN/ : anglomania (anglomania)
[nl-ia] :angosturabast /ZN/ : cortice (cortice) de angostura
[nl-ia] :angstcomplex /ZN/ : complexo de angustia, syndrome (syndrome)/neurose (-osis (-osis)) phobic
[nl-ia] :angstdroom /ZN/ : sonio de angustia, incubo (incubo)
[nl-ia] :angstneurose /ZN/ : neurose (-osis (-osis)) de angustia
[nl-ia] :angstpsychose /ZN/ : psychose (-osis (-osis)) de angustia
[nl-ia] :angstvallig, ~e aandacht voor het kleinste detail : attention meticulose al minime (minime) detalio
[nl-ia] :anhydrose /ZN/ : anhydrose (-osis (-osis))
[nl-ia] :aniconisch, ~ symbool : symbolo (symbolo) aniconic
[nl-ia] :anijsdrank /ZN/ : bibita (bibita)/biberage al anis (F)
[nl-ia] :animo /ZN/ : animo (animo), energia (energia), enthusiasmo, activitate
[nl-ia] :anion /ZN/ : anion (anion), ion negative
[nl-ia] :anionenwisseling /ZN/ : excambio de aniones (aniones)
[nl-ia] :anisogamie /ZN/ : anisogamia (anisogamia)
[nl-ia] :anisometropie /ZN/ : anisometropia (anisometropia)
[nl-ia] :anisotroop /BN/ : anisotrope (anisotrope)
[nl-ia] :anisotropie /ZN/ : anisotropia (anisotropia)
[nl-ia] :anker /ZN/ : ancora (ancora)
[nl-ia] :ankerarm /ZN/ : bracio de ancora (ancora)
[nl-ia] :ankerboei /ZN/ : boia de ancora (ancora)
[nl-ia] :ankerbout /ZN/ : bulon de ancora (ancora)/ancorage
[nl-ia] :ankerhorloge /ZN/ : horologia de/ad ancora (ancora)
[nl-ia] :ankerketting /ZN/ : catena de ancora (ancora)
[nl-ia] :ankerring /ZN/ : anello de ancora (ancora)
[nl-ia] :ankertros /ZN/ : cablo de ancora (ancora)
[nl-ia] :ankylose /ZN/ : ankylose (-osis (-osis))
[nl-ia] :annex, uitgeverij ~ drukkerij : casa editorial con imprimeria (imprimeria) annexe
[nl-ia] :anode /ZN/ : anodo (anodo)
[nl-ia] :anodebatterij /ZN/ : batteria (batteria) anodic/de anodo (anodo)
[nl-ia] :anodebelasting /ZN/ : carga anodic/de anodo (anodo)
[nl-ia] :anodespanning /ZN/ : tension anodic/de anodo (anodo)
[nl-ia] :anodestroom /ZN/ : currente anodic/de anodo (anodo)
[nl-ia] :anofeles /ZN/ : anophele (anophele)(s)
[nl-ia] :anomalie /ZN/ : anomalia (anomalia), irregularitate
[nl-ia] :anomalie /ZN/ : (TAAL, ASTRON) anomalia (anomalia)
[nl-ia] :anomie /ZN/ : anomia (anomia)
[nl-ia] :anoniem /BN/ : anonyme (anonyme), sin nomine de autor
[nl-ia] :anoniem, ~e brief : littera (littera) anonyme
[nl-ia] :anoniem /ZN/ : autor/compositor anonyme (anonyme), anonymo (anonymo)
[nl-ia] :anonymus /ZN/ : autor/compositor anonyme (anonyme), anonymo (anonymo)
[nl-ia] :anorganisch, ~e chemie/scheikunde : chimia (chimia) anorganic/inorganic
[nl-ia] :anorgasmie /ZN/ : anorgasmia (anorgasmia), anaphrodisia
[nl-ia] :anosmie /ZN/ : anosmia (anosmia)
[nl-ia] :anosotropie /ZN/ : anisotropia (anisotropia)
[nl-ia] :anoxemie /ZN/ : anoxemia (anoxemia)
[nl-ia] :anoxie /ZN/ : anoxia (anoxia)
[nl-ia] :antedateren, een brief ~ : antedatar un littera (littera)
[nl-ia] :ante litteram /ZN/ : ante litteram (L), avant la lettre (F), ante le littera (littera)
[nl-ia] :antepenultima /ZN/ : syllaba (syllaba) antepenultime (antepenultime)
[nl-ia] :anthografie /ZN/ : anthographia (anthographia)
[nl-ia] :anthologie /ZN/ : anthologia (anthologia), chrestomathia (chrestomathia)
[nl-ia] :anthracometer /ZN/ : anthracometro (anthracometro)
[nl-ia] :anthracose /ZN/ : anthracose (-osis (-osis))
[nl-ia] :anti-Arabisch /BN/ : antiarabe (antiarabe)
[nl-ia] :antibiose /ZN/ : antibiose (-osis (-osis))
[nl-ia] :antichambre /ZN/ : antecamera (antecamera)
[nl-ia] :antichambreren /WW/ : facer antecamera (antecamera)
[nl-ia] :antichrese, antichresis /ZN/ : antichrese (antichrese) (-esis)
[nl-ia] :anticlimax /ZN/ : anticlimax (anticlimax)
[nl-ia] :anticrisismaatregel /ZN/ : mesura contra le crise/crisis (crisis)
[nl-ia] :antidatering, ~ van een brief : antedata de un littera (littera)
[nl-ia] :antidemocraat /ZN/ : antidemocrate (antidemocrate)
[nl-ia] :antidotum /ZN/ : antidoto (antidoto), contraveneno
[nl-ia] :anti-Duits, ~e gezindheid : germanophobia (germanophobia)
[nl-ia] :anti-Duits, iemand die ~ gezind is : germanophobo (germanophobo)
[nl-ia] :antiekveiling /ZN/ : vendita (vendita) public/auction de antiquitates
[nl-ia] :anti-Engels /BN/ : anglophobe (anglophobe)
[nl-ia] :anti-Engels, iemand die ~ gezind is : anglophobo (anglophobo)
[nl-ia] :antifoon /ZN/ : antiphona (antiphona)
[nl-ia] :anti-Frans /BN/ : francophobe (francophobe), gallophobe (gallophobe), antifrancese
[nl-ia] :anti-Frans, ~e gezindheid : francophobia (francophobia), gallophobia (gallophobia)
[nl-ia] :anti-Frans, iemand die ~ is : francophobo (francophobo), gallophobo (gallophobo)
[nl-ia] :antifrase /ZN/ : antiphrase (antiphrase) (-asis)
[nl-ia] :antigeen /ZN/ : antigeno (antigeno)
[nl-ia] :antiheld /ZN/ : antiheroe (antiheroe)
[nl-ia] :antikernenergielobby /ZN/ : lobby (E) contra le energia (energia) nuclear
[nl-ia] :Anti-Libanon /ZN EIGN/ : Antilibano (Antilibano)
[nl-ia] :antilogie /ZN/ : antilogia (antilogia)
[nl-ia] :antiloop /ZN/ : antilope (antilope)
[nl-ia] :antimilitaristisch, ~e ideologie : ideologia (ideologia) antimilitaristic
[nl-ia] :antimoon /ZN/ : antimonio, stibium (stibium)
[nl-ia] :antimoonlegering /ZN/ : alligato de antimonio/de stibium (stibium)
[nl-ia] :antinomie /ZN/ : antinomia (antinomia), contradiction
[nl-ia] :Antiochië /ZN EIGN/ : Antiochia (Antiochia)
[nl-ia] :antipathie /ZN/ : antipathia (antipathia), aversion
[nl-ia] :antiperiode /ZN/ : (WISK) antiperiodo (antiperiodo)
[nl-ia] :antiperistasis /ZN/ : antiperistase (-asis (-asis))
[nl-ia] :antipode /ZN/ : antipode (antipode)
[nl-ia] :antipyreticum /ZN/ : antipyretico, febrifugo (febrifugo)
[nl-ia] :antipyretisch /BN/ : antipyretic, febrifuge (febrifuge)
[nl-ia] :antiradar /BN/ : antiradar (antiradar)
[nl-ia] :antiradarsysteem /ZN/ : systema antiradar (antiradar)
[nl-ia] :antireligieus, ~e geest : spirito (spirito) antireligiose
[nl-ia] :anti-Russisch(gezind) /BN/ : russophobe (russophobe)
[nl-ia] :anti-Russisch(gezind), iemand die ~ is : russophobo (russophobo)
[nl-ia] :antisatellietwapen /ZN/ : arma antisatellita (antisatellita)
[nl-ia] :antisepsie /ZN/ : antisepsis (antisepsis)
[nl-ia] :antisepsis /ZN/ : antisepsis (antisepsis)
[nl-ia] :anti-Spaans /BN/ : hispanophobe (hispanophobe)
[nl-ia] :anti-Spaans, ~e gezindheid : hispanophobia (hispanophobia)
[nl-ia] :anti-Spaans, iemand met ~e gezindheid : hispanophobo (hispanophobo)
[nl-ia] :antistakingswet /ZN/ : lege antiexopero (antiexopero)
[nl-ia] :antisymmetrie /ZN/ : antisymmetria (antisymmetria)
[nl-ia] :antithese /ZN/ : antithese (-esis (-esis))
[nl-ia] :antitype /ZN/ : antitypo (antitypo)
[nl-ia] :antivirus /ZN/ : antivirus (antivirus)
[nl-ia] :antoniem /ZN/ : antonymo (antonymo)
[nl-ia] :antonymie /ZN/ : antonymia (antonymia)
[nl-ia] :antrax /ZN/ : antrax (antrax)
[nl-ia] :antropobiologie /ZN/ : anthropologia (anthropologia) biologic, anthropobiologia (anthropobiologia)
[nl-ia] :antropocentrisch, ~e filosofie : philosophia (philosophia) anthropocentric
[nl-ia] :antropocentrisch, ~e theorie : theoria (theoria) anthropocentric
[nl-ia] :antropofaag /ZN/ : anthropophago (anthropophago), cannibal (cannibal)
[nl-ia] :antropofagie /ZN/ : anthropophagia (anthropophagia)
[nl-ia] :antropofobie /ZN/ : anthropophobia (anthropophobia)
[nl-ia] :antropogenese /ZN/ : anthropogenese (anthropogenese) (-esis)
[nl-ia] :antropogenie /ZN/ : anthropogenia (anthropogenia)
[nl-ia] :antropogeografie /ZN/ : anthropogeographia (anthropogeographia)
[nl-ia] :antropografie /ZN/ : anthropographia (anthropographia)
[nl-ia] :antropologie /ZN/ : anthropologia (anthropologia)
[nl-ia] :antropoloog /ZN/ : anthropologo (anthropologo), anthropologista
[nl-ia] :antropometrie /ZN/ : anthropometria (anthropometria)
[nl-ia] :antropomorfologie /ZN/ : anthropomorphologia (anthropomorphologia)
[nl-ia] :antroponiem /ZN/ : anthroponymo (anthroponymo)
[nl-ia] :antroponymie /ZN/ : anthroponymia (anthroponymia)
[nl-ia] :antropopithecus /ZN/ : anthropopitheco (anthropopitheco)
[nl-ia] :antroposcopie /ZN/ : anthroposcopia (anthroposcopia)
[nl-ia] :antroposofie /ZN/ : anthroposophia (anthroposophia)
[nl-ia] :antroposoof /ZN/ : anthroposopho (anthroposopho)
[nl-ia] :antropotomie /ZN/ : anthropotomia (anthropotomia)
[nl-ia] :antwoord, expliciet/klaar en duidelijk ~ : responsa explicite (explicite)
[nl-ia] :antwoord, dubbelzinnig ~ : responsa ambigue/equivoc (equivoc)
[nl-ia] :antwoord, in ~ op uw brief : responsive a/in responsa a vostre littera (littera)
[nl-ia] :antwoordbrief /ZN/ : littera (littera) responsa
[nl-ia] :antwoordend, ~ op uw brief : responsive a vostre littera (littera)
[nl-ia] :A-omroep /ZN/ : societate de radiodiffusion del categoria (categoria) A
[nl-ia] :aorta, ontsteking van de ~ : aortitis (aortitis)
[nl-ia] :aortitis /ZN/ : aortitis (aortitis)
[nl-ia] :apart, een ~e kamer : un camera (camera) separate
[nl-ia] :apart, de jongens en meisjes ~ zetten : separar le pueros (pueros) e le pueras (pueras)
[nl-ia] :apathie /ZN/ : apathia (apathia), torpor, inertia, indolentia, (MED) lymphatismo
[nl-ia] :apatisch /BN/ : apathic, indolente, inactive, inerte, amorphe, languide (languide), languorose, (MED) lymphatic
[nl-ia] :apegapen, op ~ liggen : agonisar, esser al ultime (ultime) momento
[nl-ia] :apekool /ZN/ : mer nonsenso, nonsenso, imbecillitate, idiotia (idiotia)
[nl-ia] :apenkop /ZN/ : capite (capite)/testa de simia
[nl-ia] :apenkuren /ZN MV/ : simieria (simieria)
[nl-ia] :apenstreken /ZN MV/ : simieria (simieria)
[nl-ia] :apepsie /ZN/ : apepsia (apepsia)
[nl-ia] :aperiodiciteit, ~ van een ver-schijnsel : aperiodicitate de un phenomeno (phenomeno)
[nl-ia] :apex /ZN/ : apice (apice), extremitate
[nl-ia] :aphrodisiacum /ZN/ : aphrodisiaco (aphrodisiaco), cantharidina
[nl-ia] :apidologie /ZN/ : apidologia (apidologia)
[nl-ia] :apneu /ZN/ : apnea (apnea)
[nl-ia] :Apocalyps /ZN EIGN/ : Apocalypse (-ypsis (-ypsis)), Revelation
[nl-ia] :apocalyptiek /ZN/ : eschatologia (eschatologia)
[nl-ia] :apocalyptisch, ~e symbolen : symbolos (symbolos) apocalyptic
[nl-ia] :apocope /ZN/ : apocope (apocope)
[nl-ia] :apocoperen, een geapocopeerde vorm : un apocope (apocope)
[nl-ia] :apocrief /BN/ : apocryphe (apocryphe)
[nl-ia] :apocrief, ~ geschrift : apocrypho (apocrypho)
[nl-ia] :apocrief, ~e boeken : libros apocryphe, apocryphos (apocryphos)
[nl-ia] :apocriefen /ZN MV/ : libros apocryphe (apocryphe), apocryphos (apocryphos)
[nl-ia] :apodose /ZN/ : apodose (apodose) (-osis)
[nl-ia] :apofyse /ZN/ : apophyse (apophyse) (-ysis)
[nl-ia] :apogamie /ZN/ : apogamia (apogamia)
[nl-ia] :apogeum /ZN/ : apogeo (apogeo)
[nl-ia] :apograaf /ZN/ : apographo (apographo)
[nl-ia] :apologie /ZN/ : apologia (apologia)
[nl-ia] :apologie /ZN/ : apologia (apologia), discurso/scripto de defensa
[nl-ia] :apologie, ~ van Socrates : apologia de Socrates (Socrates)
[nl-ia] :apoloog /ZN/ : apologo (apologo)
[nl-ia] :apomecometer /ZN/ : apomecometro (apomecometro)
[nl-ia] :apomeiose /ZN/ : apomeiose (-osis (-osis))
[nl-ia] :apomixie /ZN/ : apomixia (apomixia)
[nl-ia] :aponeurose /ZN/ : aponeurose (-osis (-osis))
[nl-ia] :apoplexie /ZN/ : apoplexia (apoplexia)
[nl-ia] :aporie /ZN/ : aporia (aporia)
[nl-ia] :aposiopesis /ZN/ : aposiopese (-esis (-esis))
[nl-ia] :apostaat /ZN/ : apostata (apostata), renegato
[nl-ia] :apostasie /ZN/ : apostasia (apostasia)
[nl-ia] :apostel /ZN/ : apostolo (apostolo)
[nl-ia] :aposteleeuw /ZN/ : seculo del apostolos (apostolos)
[nl-ia] :apostolisch, ~e brief : littera (littera) apostolic
[nl-ia] :apostroof /ZN/ : apostrophe (apostrophe)
[nl-ia] :apostroof /ZN/ : apostropho (apostropho)
[nl-ia] :apotheek /ZN/ : pharmacia (pharmacia), officina, apotheca, dispensario
[nl-ia] :apotheker, voor ~ studeren : studiar/studer pharmacia (pharmacia)
[nl-ia] :apothekersassistent /ZN/ : assistente de pharmacia (pharmacia)
[nl-ia] :apothekersboek /ZN/ : pharmacopeia (pharmacopeia)
[nl-ia] :apotheose /ZN/ : (GESCH) apotheose (-osis (-osis))
[nl-ia] :apotheose /ZN/ : apotheose (-osis (-osis))
[nl-ia] :apparaat /ZN/ : apparato, instrumento, machina (machina), utensile
[nl-ia] :appartement /ZN/ : camera (camera)
[nl-ia] :appelflauwte /ZN/ : lipothymia (lipothymia)
[nl-ia] :appelgebak /ZN/ : pastisseria (pastisseria)/torta de pomos/de malos
[nl-ia] :appendicitis /ZN/ : appendicitis (appendicitis)
[nl-ia] :appendix /ZN/ : appendice (appendice)
[nl-ia] :appendix /ZN/ : (ANAT) appendice (appendice)
[nl-ia] :appendix, verwijdering van de ~ : appendicectomia (appendicectomia)
[nl-ia] :applausmachine /ZN/ : machina (machina) de applausos
[nl-ia] :applausmeter /ZN/ : applaudimetro (applaudimetro)
[nl-ia] :apraxie /ZN/ : apraxia (apraxia)
[nl-ia] :apropos, van zijn ~ raken : perder le filo de su idea (idea)/de su pensata/de su pensamento
[nl-ia] :apterologie /ZN/ : apterlogia (apterlogia)
[nl-ia] :apteroloog /ZN/ : apterologo (apterologo)
[nl-ia] :aquaplaning /ZN/ : aquaplaning (E), derapage in/super (super) aqua
[nl-ia] :aquariologie /ZN/ : aquariologia (aquariologia)
[nl-ia] :Arabier /ZN/ : arabe (arabe)
[nl-ia] :Arabier /ZN/ : arabe (arabe)
[nl-ia] :arabis /ZN/ : arabis (arabis)
[nl-ia] :Arabisch /BN/ : arabe (arabe), arabic
[nl-ia] :arachnologie /ZN/ : arachnologia (arachnologia)
[nl-ia] :arakstokerij /ZN/ : distilleria (distilleria) de arak
[nl-ia] :Aramees /BN/ : aramaic (aramaic)
[nl-ia] :Aramees /ZN/ : arameo (arameo)
[nl-ia] :Aramees /ZN/ : arameo (arameo), aramaico (aramaico)
[nl-ia] :arbeidsanalist /ZN/ : ergonomista, ergonomo (ergonomo)
[nl-ia] :arbeidsanalyse /ZN/ : analyse (analyse) (-ysis) del labor/del travalio, ergonomia (ergonomia)
[nl-ia] :arbeidsbesparend, ~e machines : machinas (machinas) que economisa le labor/le travalio
[nl-ia] :arbeidsethos /ZN/ : ethos (ethos) del labor/del travalio
[nl-ia] :arbeidsfysiologie /ZN/ : physiologia (physiologia) de travalio/de labor
[nl-ia] :arbeidshygiëne /ZN/ : hygiene (hygiene) de labor/de travalio
[nl-ia] :arbeidskostentheorie /ZN/ : (EC) theoria (theoria) concernente le disveloppamento del costos de production
[nl-ia] :arbeidskundige /ZN/ : ergonomista, ergonomo (ergonomo)
[nl-ia] :arbeidsleer /ZN/ : ergonomia (ergonomia)
[nl-ia] :arbeidsloos /BN/ : sin travalio, sin labor, sin empleo (empleo)
[nl-ia] :arbeidsmarkt /ZN/ : mercato del labor/del travalio/del empleo (empleo)
[nl-ia] :arbeidsmarkt, overspannen ~ , krapte op de ~ : superempleo (superempleo)
[nl-ia] :arbeidsmethode /ZN/ : methodo (methodo) de labor/de travalio
[nl-ia] :arbeidsongeschiktheidswet /ZN/ : lege super (super) le incapacitate de labor/de travalio
[nl-ia] :arbeidsplaats /ZN/ : empleo (empleo), posto de labor/de travalio
[nl-ia] :arbeidspsychologie /ZN/ : psychologia (psychologia) industrial/del labor/del travalio
[nl-ia] :arbeidssociologie /ZN/ : sociologia (sociologia) del labor/del travalio
[nl-ia] :arbeidsstudie /ZN/ : studio del/super (super) le labor/travalio
[nl-ia] :arbeidstherapie /ZN/ : ergotherapia (ergotherapia)
[nl-ia] :arbeidsverlies /ZN/ : perdita (perdita) de labor/de travalio
[nl-ia] :arbeidsvermogen /ZN/ : (NAT) energia (energia)
[nl-ia] :arbeidsvoorziening /ZN/ : (dispositiones in vista del) creation de empleos (empleos)
[nl-ia] :arbeidswet /ZN/ : lege super (super) le labor/le travalio
[nl-ia] :arbiter /ZN/ : arbitro (arbitro), arbitrator, judice (judice)
[nl-ia] :arbitreren /WW/ : (SPORT) esser arbitro (arbitro), arbitrar
[nl-ia] :archaïsch /BN/ : archaic (archaic)
[nl-ia] :archeologie /ZN/ : archeologia (archeologia)
[nl-ia] :archeoloog /ZN/ : archeologo (archeologo)
[nl-ia] :archeozoïcum /ZN/ : archeozoico (archeozoico)
[nl-ia] :archetype /ZN/ : archetypo (archetypo)
[nl-ia] :archiefdepot /ZN/ : deposito (deposito) de archivo(s)
[nl-ia] :archieffoto /ZN/ : photo(graphia (graphia)) de archivo
[nl-ia] :archiefnummer /ZN/ : numero (numero) de archivo
[nl-ia] :Archimedes /ZN EIGN/ : Archimedes (Archimedes)
[nl-ia] :Archimedisch /BN/ : de Archimedes (Archimedes), archimedian
[nl-ia] :archipel /ZN/ : archipelago (archipelago)
[nl-ia] :architectuurfotografie /ZN/ : photographia (photographia) de architectura
[nl-ia] :architectuurmuseum /ZN/ : museo (museo) de architectura
[nl-ia] :architectuurtheorie /ZN/ : theoria (theoria) del architectura
[nl-ia] :arend /ZN/ : (DIERK) aquila (aquila)
[nl-ia] :arend /ZN/ : (HERALD) aquila (aquila)
[nl-ia] :arendsblik /ZN/ : oculos de aquila (aquila), reguardo aquilin
[nl-ia] :arendsei /ZN/ : ovo de aquila (aquila)
[nl-ia] :arendsjong /ZN/ : pullo de aquila (aquila)
[nl-ia] :arendsklauw /ZN/ : ungula de aquila (aquila)
[nl-ia] :arendskop /ZN/ : capite (capite)/testa de aquila (aquila)
[nl-ia] :arendsnest /ZN/ : nido de aquilas (aquilas)
[nl-ia] :arendsoog /ZN/ : oculo de aquila (aquila)
[nl-ia] :arendssnavel /ZN/ : becco de aquila (aquila)
[nl-ia] :arendsveder /ZN/ : pluma de aquila (aquila)
[nl-ia] :arendsvleugel /ZN/ : ala de aquila (aquila)
[nl-ia] :arendsvlucht /ZN/ : volo de un aquila (aquila)
[nl-ia] :areola /ZN/ : areola (areola)
[nl-ia] :areometer /ZN/ : areometro (areometro), densimetro (densimetro), hydrometro (hydrometro), pesaliquor
[nl-ia] :areometrie /ZN/ : areometria (areometria)
[nl-ia] :Areopagus /ZN EIGN/ : Areopago (Areopago)
[nl-ia] :Ares /ZN EIGN/ : Ares (Ares)
[nl-ia] :argeloos /BN/ : simple, simplice (simplice), ingenue, candide, naive (naive), innocente, sin malitia
[nl-ia] :argon /ZN/ : argon (argon)
[nl-ia] :argus /ZN EIGN/ : argus (argus), argos (argos)
[nl-ia] :argusogen /ZN MV/ : oculos de argus (argus)/argos (argos)
[nl-ia] :Aries /ZN EIGN/ : Aries (Aries), Ariete
[nl-ia] :aristocraat /ZN/ : aristocrate (aristocrate)
[nl-ia] :aristocratie /ZN/ : aristocratia (aristocratia)
[nl-ia] :aristocratisch, hij heeft iets ~ : ille ha un aere (aere) aristocratic
[nl-ia] :Aristoteles, de grondbegrippen van ~ : le categorias (categorias) de Aristotele
[nl-ia] :aritmie /ZN/ : arhythmia (arhythmia)
[nl-ia] :aritmograaf /ZN/ : arithmographo (arithmographo)
[nl-ia] :aritmomancie /ZN/ : arithmomantia (arithmomantia)
[nl-ia] :arm, in Morpheus' ~en liggen : esser in le bracios de Morpheo (Morpheo)
[nl-ia] :arm /BN/ : paupere, povre, indigente, inope (inope)
[nl-ia] :arme, ~en van geest : povres/pauperes de spirito (spirito)
[nl-ia] :armee /ZN/ : armea (armea)
[nl-ia] :armoede, geestelijke ~ : paupertate/povressa/indigentia intellectual/de spirito (spirito)
[nl-ia] :armoedig /BN/ : povre, paupere, miserabile, misere, indigente, destitute, inope (inope)
[nl-ia] :armoedig, ~ baantje : empleo (empleo) miserabile
[nl-ia] :armoedig, een ~ vertrek : un camera (camera) paupere/povre
[nl-ia] :armoedzaaier /ZN/ : povre diabolo (diabolo)
[nl-ia] :armpotig /BN/ : brachiopode (brachiopode)
[nl-ia] :armpotige /ZN/ : brachiopodo (brachiopodo)
[nl-ia] :armspier, tweehoofdige ~ : bicipite (bicipite) brachial
[nl-ia] :armzaligheid /ZN/ : meschineria (meschineria)
[nl-ia] :aroma /ZN/ : aromate (aromate)
[nl-ia] :aromaat /ZN/ : aromate (aromate)
[nl-ia] :aromatisch, ~e stof : aromate (aromate)
[nl-ia] :aromatiseren, een drank ~ : aromatisar un bibita (bibita)
[nl-ia] :aromatisering, ~ van een drank : aromatisation de un bibita (bibita)
[nl-ia] :aromorfose /ZN/ : aromorphose (-osis (-osis))
[nl-ia] :arseentrioxyde /ZN/ : trioxydo (trioxydo) arsenic/de arsenico
[nl-ia] :arsenicum /ZN/ : arsenico, arsenium (arsenium)
[nl-ia] :arsenicumerts /ZN/ : mineral de arsenico/de arsenium (arsenium)
[nl-ia] :arsenicumeter /ZN/ : arsenicophago (arsenicophago)
[nl-ia] :arsenicumverbinding /ZN/ : composito (composito) de arsenico/de arsenium (arsenium)
[nl-ia] :arsenicumvergiftiging /ZN/ : invenenamento/intoxication per arsenico/per arsenium (arsenium)
[nl-ia] :arterialisering /ZN/ : arterialisation, hematose (-osis (-osis))
[nl-ia] :arterie, kleine ~ : arteriola (arteriola)
[nl-ia] :arteriografie /ZN/ : arteriographia (arteriographia)
[nl-ia] :arteriologie /ZN/ : arteriologia (arteriologia)
[nl-ia] :arteriopathie /ZN/ : arteriopathia (arteriopathia)
[nl-ia] :arteriosclerose /ZN/ : arteriosclerose (-osis (-osis))
[nl-ia] :artiestenuitgang /ZN/ : exito (exito) del artistas
[nl-ia] :artikel /ZN/ : articulo, merce, mercantia (mercantia)
[nl-ia] :artillerie /ZN/ : artilleria (artilleria)
[nl-ia] :artillerie /ZN/ : artilleria (artilleria)
[nl-ia] :artilleriebombardement /ZN/ : bombardamento de artilleria (artilleria)
[nl-ia] :artilleriecommandant /ZN/ : commandante de artilleria (artilleria)
[nl-ia] :artilleriedepot /ZN/ : deposito (deposito) de artilleria (artilleria)
[nl-ia] :artilleriedoel /ZN/ : scopo de artilleria (artilleria)
[nl-ia] :artillerieduel /ZN/ : duello de artilleria (artilleria)
[nl-ia] :artillerie-eenheid /ZN/ : batteria (batteria)
[nl-ia] :artillerieofficier /ZN/ : officiero de artilleria (artilleria)
[nl-ia] :artilleriepark /ZN/ : parco de artilleria (artilleria)
[nl-ia] :artillerietrein /ZN/ : traino de artilleria (artilleria)
[nl-ia] :artillerievuur /ZN/ : foco de artilleria (artilleria)
[nl-ia] :artillerist /ZN/ : artillerista, artillero, cannonero, soldato de artilleria (artilleria)
[nl-ia] :artritis /ZN/ : arthritis (arthritis), affection articulose
[nl-ia] :artrografie /ZN/ : arthrographia (arthrographia)
[nl-ia] :artrologia /ZN/ : arthrologia (arthrologia)
[nl-ia] :artrologie /ZN/ : arthrologia (arthrologia)
[nl-ia] :artroscopie /ZN/ : arthroscopia (arthroscopia)
[nl-ia] :artrose /ZN/ : arthrose (-osis (-osis))
[nl-ia] :artsenijbereidkunde /ZN/ : pharmacia (pharmacia), pharmaceutica
[nl-ia] :artsenijboek /ZN/ : pharmacopeia (pharmacopeia)
[nl-ia] :artsenijleer /ZN/ : pharmacologia (pharmacologia)
[nl-ia] :as, om een ~ draaien : girar super (super) un pivot/circum (circum) un axe, rotar
[nl-ia] :as, ~ van symmetrie : axe de symmetria (symmetria)
[nl-ia] :a.s. /ZN/ : proxime (proxime)
[nl-ia] :a.s., maandag ~ : le lunedi (lunedi) proxime
[nl-ia] :asafstand /ZN/ : distantia inter (inter) le axes
[nl-ia] :asbestkanker /ZN/ : asbestose (-osis (-osis))
[nl-ia] :asbestose /ZN/ : asbestose (-osis (-osis))
[nl-ia] :asbestziekte /ZN/ : asbestose (-osis (-osis))
[nl-ia] :ascaridiose /ZN/ : ascaridiose (-osis (-osis))
[nl-ia] :Asdag /ZN EIGN/ : (R.K.) Mercuridi (Mercuridi) del Cineres
[nl-ia] :asem /ZN/ : halito (halito), respiration
[nl-ia] :asepsie /ZN/ : asepsis (asepsis)
[nl-ia] :asepsis /ZN/ : asepsis (asepsis)
[nl-ia] :aseptie(k) /ZN/ : asepsis (asepsis)
[nl-ia] :asfixie /ZN/ : asphyxia (asphyxia), suspension del respiration
[nl-ia] :asfyxiatie /ZN/ : morte per asphyxia (asphyxia)
[nl-ia] :asfyxie /ZN/ : asphyxia (asphyxia)
[nl-ia] :asgrauw /BN/ : cinerose, cinerate, cineree (cineree), de cinere
[nl-ia] :askleurig /BN/ : cinerose, cinerate, cineree (cineree), de color de cinere
[nl-ia] :asperge /ZN/ : asparago (asparago)
[nl-ia] :aspergebed /ZN/ : quadro/quadrato de asparagos (asparagos), asparageto
[nl-ia] :aspergekop /ZN/ : puncta de asparago (asparago)
[nl-ia] :aspergeplant /ZN/ : planta de asparago (asparago)
[nl-ia] :aspergepunt /ZN/ : puncta de asparago (asparago)
[nl-ia] :aspergesalade /ZN/ : salata de asparagos (asparagos)
[nl-ia] :aspergeschotel /ZN/ : platto de asparagos (asparagos)
[nl-ia] :aspergesoep /ZN/ : suppa a/de asparagos (asparagos)
[nl-ia] :aspergetang /ZN/ : pincias pro asparago (asparago)
[nl-ia] :aspergeteelt /ZN/ : cultura/cultivation de asparagos (asparagos)
[nl-ia] :aspis /ZN/ : aspide, vipera (vipera)
[nl-ia] :assagaai /ZN/ : assagaya (assagaya)
[nl-ia] :assemblee /ZN/ : assemblea (assemblea)
[nl-ia] :associatie, ~ van gedachten : association de ideas (ideas)
[nl-ia] :associatief, langs ~e weg : per via de association (de ideas (ideas))
[nl-ia] :associëren, gedachten ~ : associar ideas (ideas)
[nl-ia] :assurantiemaatschappij /ZN/ : compania (compania) de assecurantias
[nl-ia] :assurantiepolis /ZN/ : polissa (polissa) de assecurantia
[nl-ia] :assyriologie /ZN/ : assyriologia (assyriologia)
[nl-ia] :assyrioloog /ZN/ : assyriologo (assyriologo), assyriologista
[nl-ia] :astatisch, ~e galvanometer : galvanometro (galvanometro) astatic
[nl-ia] :astatium /ZN/ : (SCHEI) astatium (astatium)
[nl-ia] :asthenie /ZN/ : asthenia (asthenia)
[nl-ia] :asthenosfeer /BN/ : asthenosphera (asthenosphera)
[nl-ia] :astigmometer /ZN/ : astigmometro (astigmometro)
[nl-ia] :astragaal /ZN/ : (BOUWK) astragalo (astragalo)
[nl-ia] :astrobiologie /ZN/ : astrobiologia (astrobiologia)
[nl-ia] :astrobioloog /ZN/ : exobiologo (exobiologo), exobiologista
[nl-ia] :astrochemie /ZN/ : astrochimia (astrochimia)
[nl-ia] :astrofotografie /ZN/ : astrophotographia (astrophotographia)
[nl-ia] :astrofotometer /ZN/ : astrophotometro (astrophotometro)
[nl-ia] :astrofotometrie /ZN/ : astrophotometria (astrophotometria)
[nl-ia] :astrogeologie /ZN/ : astrogeologia (astrogeologia)
[nl-ia] :astrograaf /ZN/ : astrographo (astrographo)
[nl-ia] :astrografie /ZN/ : astrographia (astrographia)
[nl-ia] :astrolatrie /ZN/ : astrolatria (astrolatria)
[nl-ia] :astrologie /ZN/ : astrologia (astrologia)
[nl-ia] :astroloog /ZN/ : astrologo (astrologo)
[nl-ia] :astrometrie /ZN/ : astrometria (astrometria)
[nl-ia] :astronomie /ZN/ : astronomia (astronomia)
[nl-ia] :astronomisch, ~e atlas : atlas (atlas) astronomic
[nl-ia] :astronoom /ZN/ : astronomo (astronomo)
[nl-ia] :Aswoensdag /ZN/ : Mercuridi (Mercuridi) del Cineres
[nl-ia] :asymbolie /ZN/ : asymbolia (asymbolia)
[nl-ia] :asymmetrie /ZN/ : asymmetria (asymmetria), dissymmetria (dissymmetria)
[nl-ia] :asymmetrisch /BN/ : asymmetre (asymmetre), asymmetric, dissymmetric
[nl-ia] :asymmetrisch, ~ koolstofatoom : atomo (atomo) de carbon dissymmetric
[nl-ia] :asymptoot /ZN/ : asymptote (asymptote)
[nl-ia] :asynchroon, ~e machine : machina (machina) asynchrone
[nl-ia] :asyndetisch, ~e vergelijking : asyndeton (asyndeton)
[nl-ia] :asyndeton /ZN/ : asyndeton (asyndeton), juxtaposition
[nl-ia] :asynergie /ZN/ : asynergia (asynergia)
[nl-ia] :asystolie /ZN/ : asystolia (asystolia)
[nl-ia] :ataraxie /ZN/ : ataraxia (ataraxia)
[nl-ia] :ataxie /ZN/ : ataxia (ataxia)
[nl-ia] :Athene /ZN EIGN/ : Athenas (Athenas)
[nl-ia] :atheneum /ZN/ : atheneo (atheneo)
[nl-ia] :Atheneum /ZN/ : (GR en ROM GESCH) (illustere school) Atheneum (Atheneum)
[nl-ia] :athrepsie /ZN/ : athrepsia (athrepsia)
[nl-ia] :Atlantisch, ~e Oceaan : Oceano (Oceano) Atlantic, le Atlantico
[nl-ia] :atlas /ZN/ : atlas (atlas)
[nl-ia] :Atlas /ZN EIGN/ : (MYTH) Atlas (Atlas), Atlante
[nl-ia] :Atlas /ZN EIGN/ : Atlas (Atlas)
[nl-ia] :atmolyse /ZN/ : atmolyse (atmolyse) (-ysis)
[nl-ia] :atmometer /ZN/ : atmometro (atmometro)
[nl-ia] :atmosfeer /ZN/ : atmosphera, aere (aere) atmospheric
[nl-ia] :atomair, ~e verschijnselen : phenomenos (phenomenos) atomic
[nl-ia] :atomistisch, ~e theorie : theoria (theoria) atomistic
[nl-ia] :atonie /ZN/ : (FON) atonia (atonia)
[nl-ia] :atonie /ZN/ : (MED) atonia (atonia)
[nl-ia] :atoom /ZN/ : atomo (atomo)
[nl-ia] :atoombaan /ZN/ : orbita (orbita) atomic
[nl-ia] :atoomenergie /ZN/ : energia (energia) atomic/nuclear
[nl-ia] :atoomgetal /ZN/ : numero (numero) atomic
[nl-ia] :atoomkern /ZN/ : nucleo atomic/del atomo (atomo)
[nl-ia] :atoomkop /ZN/ : capite (capite)/testa atomic/nuclear
[nl-ia] :atoomnummer /ZN/ : numero (numero) atomic
[nl-ia] :atoomproef /ZN/ : proba/prova/essayo (essayo) atomic/nuclear
[nl-ia] :atoomspectrografie /ZN/ : spectrographia (spectrographia) atomic
[nl-ia] :atoomsplitsing /ZN/ : fission/disintegration nuclear/atomic/del atomo (atomo)/de atomos (atomos)
[nl-ia] :atoomtheorie /ZN/ : theoria (theoria) nuclear/atomic
[nl-ia] :atrabiliteit /ZN/ : atrabile (atrabile)
[nl-ia] :atresie /ZN/ : atresia (atresia)
[nl-ia] :atrofie /ZN/ : atrophia (atrophia)
[nl-ia] :atrofisch /BN/ : atrophe (atrophe), atrophic
[nl-ia] :atrofisch, ~ orgaan : organo (organo) atrophic
[nl-ia] :attaque /ZN/ : attacco de apoplexia (apoplexia), ictus (ictus) apoplectic
[nl-ia] :attribuut /ZN/ : attributo, character (character), qualitate, tracto
[nl-ia] :attribuut /ZN/ : attributo, symbolo (symbolo), emblema, figura emblematic
[nl-ia] :auctie /ZN/ : auction, vendita (vendita) public
[nl-ia] :auctiecatalogus /ZN/ : catalogo (catalogo) del auction
[nl-ia] :audiëntiekamer /ZN/ : camera (camera) de audientia
[nl-ia] :audiofoon /ZN/ : audiophono (audiophono)
[nl-ia] :audiologie /ZN/ : audiologia (audiologia)
[nl-ia] :audioloog /ZN/ : audiologo (audiologo), audiologista
[nl-ia] :audiometer /ZN/ : audiometro (audiometro)
[nl-ia] :audiometrie /ZN/ : audiometria (audiometria)
[nl-ia] :audiovisueel, ~e methode : methodo (methodo) audiovisual
[nl-ia] :auerhaan /ZN/ : urogallo, tetrice (tetrice)
[nl-ia] :Augias /ZN EIGN/ : Augias (Augias)
[nl-ia] :augiasstal /ZN/ : stallas de Augias (Augias)
[nl-ia] :augietporfier /ZN/ : augite-porphyro (augite-porphyro)
[nl-ia] :augur /ZN/ : augure (augure)
[nl-ia] :augustijner, ~er monnik : monachos (monachos) augustinian, augustiniano
[nl-ia] :aureool /ZN/ : aureola (aureola), nimbo, halo
[nl-ia] :aureool /ZN/ : (FIG) aureola (aureola)
[nl-ia] :auspex /ZN/ : auspice (auspice)
[nl-ia] :ausputzer /ZN/ : (VOETBAL) libero (libero) (I)
[nl-ia] :australopithecus /ZN/ : australopitheco (australopitheco)
[nl-ia] :autarchie /ZN/ : autarchia (autarchia)
[nl-ia] :autarkie /ZN/ : autarkia (autarkia)
[nl-ia] :auteur, anoniem ~ : autor anonyme (anonyme)
[nl-ia] :autoanalyse /ZN/ : autoanalyse (autoanalyse) (-ysis)
[nl-ia] :autobaan /ZN/ : autovia (autovia), autostrata
[nl-ia] :autobiograaf /ZN/ : autobiographo (autobiographo)
[nl-ia] :autobiografie /ZN/ : autobiographia (autobiographia)
[nl-ia] :autobus /ZN/ : autobus, omnibus (omnibus), bus
[nl-ia] :autobusonderneming /ZN/ : interprisa/compania (compania) de autobuses
[nl-ia] :autocarrosserie /ZN/ : carrosseria (carrosseria) de auto(mobile)
[nl-ia] :autocefalie /ZN/ : autocephalia (autocephalia)
[nl-ia] :autochtoon /BN/ : autochthone, indigena (indigena)
[nl-ia] :autochtoon, het ~ zijn : autochtonia (autochtonia)
[nl-ia] :autochtoon /ZN/ : autochthono (autochthono)
[nl-ia] :autocircuit /ZN/ : autodromo (autodromo)
[nl-ia] :autocraat /ZN/ : autocrate (autocrate)
[nl-ia] :autocratie /ZN/ : autocratia (autocratia)
[nl-ia] :autodichtheid /ZN/ : numero (numero) de auto(mobile)s per hora
[nl-ia] :autodichtheid /ZN/ : numero (numero) de auto(mobile)s per habitante
[nl-ia] :autodidactisch, ~e methode : methodo (methodo) autodidactic
[nl-ia] :autodroom /ZN/ : autodromo (autodromo)
[nl-ia] :autofagie /ZN/ : autophagia (autophagia)
[nl-ia] :autofocus /ZN/ : autofocus (autofocus)
[nl-ia] :autogaam /BN/ : autogame (autogame), autogamic
[nl-ia] :autogamie /ZN/ : autogamia (autogamia)
[nl-ia] :autogebruik /ZN/ : empleo (empleo) del auto(mobile)
[nl-ia] :autogenese /ZN/ : autogenese (autogenese) (-esis), abiogenese (abiogenese) (-esis)
[nl-ia] :autograaf /ZN/ : autographo (autographo)
[nl-ia] :autografenverzamelaar /ZN/ : collector de autographos (autographos)
[nl-ia] :autografenverzameling /ZN/ : collection de autographos (autographos)
[nl-ia] :autografie /ZN/ : autographia (autographia)
[nl-ia] :autografisch, ~e brief : littera (littera) autographic
[nl-ia] :autogram /ZN/ : autographo (autographo)
[nl-ia] :autogrammenjager /ZN/ : chassator {sj} de autographos (autographos)
[nl-ia] :autohandel /ZN/ : commercio de auto(mobile)s, compra e vendita (vendita) de auto(mobile)s
[nl-ia] :autohandel /ZN/ : interprisa de compra e vendita (vendita) de auto(mobile)s
[nl-ia] :autohypnose /ZN/ : autohypnose (-osis (-osis))
[nl-ia] :autokatalyse /ZN/ : autocatalyse (autocatalyse) (-ysis)
[nl-ia] :autolyse /ZN/ : autolyse (autolyse) (-ysis)
[nl-ia] :automaat /ZN/ : automato (automato), robot (TSJ)
[nl-ia] :automaat /ZN/ : automato (automato), robot (TSJ), machina (machina)
[nl-ia] :automatisch, ~e wasmachine : machina (machina) a/de lavar automatic
[nl-ia] :automatiseringstechnologie /ZN/ : technologia (technologia) de automation/automatisation
[nl-ia] :automutageen /ZN/ : automutageno (automutageno)
[nl-ia] :autoniem /ZN/ : autonymo (autonymo)
[nl-ia] :autoniem /BN/ : autonyme (autonyme)
[nl-ia] :autonomie /ZN/ : autonomia (autonomia)
[nl-ia] :autonoom /BN/ : autonome (autonome), independente
[nl-ia] :autonoom, half ~ : semiautonome (semiautonome)
[nl-ia] :autonummer /ZN/ : numero (numero) de auto(mobile)
[nl-ia] :autoped /ZN/ : autopede (autopede), patinette
[nl-ia] :autopolis /ZN/ : polissa (polissa) de auto(mobile)
[nl-ia] :autopsie /ZN/ : autopsia (autopsia), necropsia (necropsia), necroscopia (necroscopia)
[nl-ia] :autopsie, gerechtelijke ~ : autopsia (autopsia) legal
[nl-ia] :autopsierapport /ZN/ : reporto de autopsia (autopsia)
[nl-ia] :autoradiografie /ZN/ : autoradiographia (autoradiographia)
[nl-ia] :autorenbaan /ZN/ : autodromo (autodromo)
[nl-ia] :autoritair, ~ karakter : character (character) autoritari
[nl-ia] :autoriteit /ZN/ : autoritate, poter legal/legitime (legitime)
[nl-ia] :autosnelweg /ZN/ : autostrata, autovia (autovia)
[nl-ia] :autosyndese /ZN/ : autosyndese (autosyndese) (-esis)
[nl-ia] :autosynthese /ZN/ : autosynthese (autosynthese) (-esis)
[nl-ia] :autotelefoon /ZN/ : telephono (telephono) de auto(mobile)
[nl-ia] :autotherapie /ZN/ : autotherapia (autotherapia)
[nl-ia] :autotolweg /ZN/ : autovia (autovia)/autostrata/via/cammino a/de pedage
[nl-ia] :autotomie /ZN/ : autotomia (autotomia)
[nl-ia] :autotrofie /ZN/ : autotrophia (autotrophia)
[nl-ia] :autotroof /BN/ : autotrophe (autotrophe), autotrophic
[nl-ia] :autotypie /ZN/ : autotypia (autotypia)
[nl-ia] :autoverkoop /ZN/ : vendita (vendita) de auto(mobile)s
[nl-ia] :autoweg /ZN/ : autovia (autovia), autostrata, via/cammino pro auto(mobile)s
[nl-ia] :auxanografie /ZN/ : auxanographia (auxanographia)
[nl-ia] :auxanometer /ZN/ : auxanometro (auxanometro)
[nl-ia] :auxologie /ZN/ : auxologia (auxologia)
[nl-ia] :auxospore /ZN/ : auxospora (auxospora)
[nl-ia] :auxotrofie /ZN/ : auxotrophia (auxotrophia)
[nl-ia] :auxotroof /BN/ : auxotrophe (auxotrophe), auxotrophic
[nl-ia] :avant la lettre /BW/ : avant la lettre (F), ante litteram (L), ante le littera (littera)
[nl-ia] :averij /ZN/ : avaria (avaria), damno
[nl-ia] :averijberekening /ZN/ : calculo de avaria (avaria)
[nl-ia] :averijclausule /ZN/ : clausula de avaria (avaria)
[nl-ia] :averijkosten /ZN MV/ : costos de avaria (avaria)
[nl-ia] :averijpapieren /ZN MV/ : papiros/documentos de avaria (avaria)
[nl-ia] :aversie /ZN/ : aversion, disgusto, antipathia (antipathia), repugnantia, repulsion
[nl-ia] :avitaminose /ZN/ : avitaminose (-osis (-osis))
[nl-ia] :avometer /ZN/ : avometro (avometro)
[nl-ia] :avond /ZN/ : vespera (vespera), vespere
[nl-ia] :avondappel /ZN/ : appello del vespera (vespera)/vespere
[nl-ia] :avondbezoek /ZN/ : visita (visita) vesperal/vespertin
[nl-ia] :avondbijeenkomst /ZN/ : reunion vesperal/vespertin/del vespere/del vespera (vespera)
[nl-ia] :avondblad /ZN/ : jornal (quotidian) vesperal/vespertin/del vespere/del vespera (vespera)
[nl-ia] :avondconcert /ZN/ : concerto vesperal/vespertin/nocturne/del vespere/del vespera (vespera)
[nl-ia] :avondcursus /ZN/ : curso vesperal/vespertin/del vespere/del vespera (vespera)
[nl-ia] :avonddienst /ZN/ : officio vesperal/vespertin/del vespere/del vespera (vespera)
[nl-ia] :avonddienst /ZN/ : travalio/labor/servicio de vespere/de vespera (vespera)
[nl-ia] :avondeditie /ZN/ : edition vesperal/vespertin/del vespera (vespera)/del vespere
[nl-ia] :avondeten /ZN/ : repasto del vespere/del vespera (vespera), dinar, cena
[nl-ia] :avondfeest /ZN/ : festa del vespera (vespera)/del vespere
[nl-ia] :avondgebed /ZN/ : precaria del vespera (vespera)/del vespere
[nl-ia] :avondgebed /ZN/ : officio vesperal/vespertin/del vespera (vespera)/del vespere
[nl-ia] :avondhemel /ZN/ : celo vesperal/vespertin/del vespere/del vespera (vespera)
[nl-ia] :avondjapon /ZN/ : roba vesperal/vespertin/de vespera (vespera)/de vespere/de soirée (F)
[nl-ia] :avondje /ZN/ : soirée (F), party (E), vespere, vespera (vespera)
[nl-ia] :avondkapsel /ZN/ : pectinatura del vespere/del vespera (vespera)
[nl-ia] :avondkleding /ZN/ : habito (habito) vesperal/vespertin/de soirée (F)/de ceremonia (ceremonia)
[nl-ia] :avondkrant /ZN/ : jornal/gazetta (quotidian) vesperal/vespertin/del vespera (vespera)/del vespere
[nl-ia] :avondlucht /ZN/ : aere (aere) del vespera (vespera)/del vespere
[nl-ia] :avondlyceum /ZN/ : lyceo (lyceo) del vespere/del vespera (vespera)
[nl-ia] :avondmaal /ZN/ : repasto del vespere/del vespera (vespera), cena, souper (F)
[nl-ia] :avondmaal, het Laatste Avondmaal : le Ultime (Ultime) Cena
[nl-ia] :avondmaalsbeker /ZN/ : calice (calice)
[nl-ia] :avondmaalsliturgie /ZN/ : liturgia (liturgia) de Cena
[nl-ia] :avondmaaltijd /ZN/ : repasto vesperal/del vespere/del vespera (vespera), cena, dinar, souper (F)
[nl-ia] :avondmanifestatie /ZN/ : manifestation/demonstration vesperal/vespertin/del vespere/del vespera (vespera)
[nl-ia] :avondmis /ZN/ : missa vesperal/vespertin/del vespera (vespera)/del vespere
[nl-ia] :avondmist /ZN/ : bruma/nebula vesperal/de vespere/de vespera (vespera)
[nl-ia] :avondonderwijs /ZN/ : inseniamento vesperal/vespertin/del vespere/del vespera (vespera)
[nl-ia] :avondportier /ZN/ : portero vesperal/de vespere/de vespera (vespera)
[nl-ia] :avondprogramma /ZN/ : programma vesperal/del vespere/del vespera (vespera)
[nl-ia] :avondschool /ZN/ : schola nocturne/vesperal/del vespera (vespera)/del vespere
[nl-ia] :avondsluiting /ZN/ : meditation nocturne/vesperal/del vespere/del vespera (vespera)
[nl-ia] :avondspitsuur /ZN/ : hora de affluentia/de puncta vesperal/del vespere/del vespera (vespera)
[nl-ia] :avondster /ZN/ : stella vesperal/vespertin/del vespera (vespera)/vespere, Venere, Venus (Venus), Hespero (Hespero)
[nl-ia] :avondstilte /ZN/ : silentio vesperal/vespertin/del vespere/del vespera (vespera)
[nl-ia] :avonduur /ZN/ : hora vesperal/vespertin/del vespera (vespera)/del vespere
[nl-ia] :avondveiling /ZN/ : vendita (vendita) public/auction vesperal/de vespere/de vespera (vespera)
[nl-ia] :avondverkoop /ZN/ : vendita (vendita) vesperal/nocturne
[nl-ia] :avondverlichting /ZN/ : exclaramento/illumination vesperal/de vespere/de vespera (vespera)
[nl-ia] :avondvoorstelling /ZN/ : representation vesperal/del vespere/del vespera (vespera)
[nl-ia] :avondvullend /BN/ : que dura tote le vespere/le vespera (vespera)
[nl-ia] :avondwerk /ZN/ : labor/travalio vesperal/del vespere/del vespera (vespera)
[nl-ia] :avondwijding /ZN/ : meditation nocturne/vesperal/del vespera (vespera)/del vespere
[nl-ia] :avondzitting /ZN/ : session vesperal/del vespere/del vespera (vespera)
[nl-ia] :avondzon /ZN/ : sol vesperal/del vespere/del vespera (vespera)
[nl-ia] :AWBZ /BN/ : Lege General super (super) le Costos Exceptional/Special de Maladia (Maladia)
[nl-ia] :AWW /BN/ : Lege General super (super) le Assecurantia del Viduas e del Orphanos (Orphanos)
[nl-ia] :axiaal, ~e symmetrie : symmetria (symmetria) axial
[nl-ia] :axiologie /ZN/ : axiologia (axiologia)
[nl-ia] :axioloog /ZN/ : axiologo (axiologo), axiologista
[nl-ia] :axioma, ~ van Archimedes : axioma de Archimedes (Archimedes)
[nl-ia] :axiomatisch, ~e methode : methodo (methodo) axiomatic
[nl-ia] :axiometer /ZN/ : axiometro (axiometro)
[nl-ia] :axishert /ZN/ : axis (axis)
[nl-ia] :axonometrie /ZN/ : axonometria (axonometria)
[nl-ia] :axotemie /ZN/ : axotemia (axotemia)
[nl-ia] :azalea /ZN/ : azalea (azalea)
[nl-ia] :azaleabloem /ZN/ : flor de azalea (azalea)
[nl-ia] :azaleakweker /ZN/ : cultor/cultivator de azaleas (azaleas)
[nl-ia] :azaleasoort /ZN/ : specie de azalea (azalea)
[nl-ia] :azaleateelt /ZN/ : cultura de azaleas (azaleas)
[nl-ia] :azeotroop /ZN/ : azeotrope (azeotrope)
[nl-ia] :azeotropie /ZN/ : azeotropia (azeotropia)
[nl-ia] :azijnfabriek /ZN/ : fabrica de vinagre/aceto, vinagreria (vinagreria)
[nl-ia] :azijnmakerij /ZN/ : fabrica de vinagre/aceto, vinagreria (vinagreria)
[nl-ia] :azijnmeter /ZN/ : acetimetro (acetimetro)
[nl-ia] :azijnvliegje /ZN/ : drosophila (drosophila) funebre (funebre)
[nl-ia] :azimut /ZN/ : azimuth (azimuth)
[nl-ia] :azimutaal, ~ quantumgetal : numero (numero) quantic azimuthal
[nl-ia] :azimutaal, ~e goniometrie : goniometria (goniometria) azimuthal
[nl-ia] :Azoïcum /ZN/ : azoico (azoico)
[nl-ia] :azoïsch, ~e periode : periodo (periodo) azoic
[nl-ia] :azotometer /ZN/ : azotometro (azotometro)
[nl-ia] :azoverbinding /ZN/ : azocomposito (azocomposito)
[nl-ia] :ba /ZN/ : cacata, (urine) pipi (pipi)
[nl-ia] :baaierd /ZN/ : chaos (chaos), confusion
[nl-ia] :baak, hij was voor mij een ~ op de levenszee : ille esseva pro me un boia super (super) le mar del vita
[nl-ia] :baakaflezing /ZN/ : (LANDM) (le) leger del distantia inter (inter) duo picchettos/jalones
[nl-ia] :baakafstand /ZN/ : (LANDM) distantia inter (inter) duo picchettos/jalones
[nl-ia] :baal, ~en koopwaar : ballas de mercantia (mercantia)
[nl-ia] :baan, ~ om de aarde : orbita (orbita) circumterrestre
[nl-ia] :baan, een ~ om de aarde beschrijven : describer un orbita circum (circum) le terra
[nl-ia] :baan, een satelliet in zijn ~ brengen : poner un satellite (satellite) in orbita
[nl-ia] :baan /ZN/ : (NAT) orbita (orbita)
[nl-ia] :baan /ZN/ : function, placia, empleo (empleo), occupation, job (E), posto
[nl-ia] :baanbrekend, ~ zijn : facer epocha (epocha)
[nl-ia] :baanderij /ZN/ : corderia (corderia)
[nl-ia] :baanloos /BN/ : disoccupate, sin empleo (empleo)
[nl-ia] :baanrace /ZN/ : cursa super (super) pista
[nl-ia] :baanrenner /ZN/ : cyclista super (super) pista
[nl-ia] :baanschuiver /ZN/ : (SPOORW) chassapetras (chassapetras) {sj}
[nl-ia] :baanspin /ZN/ : (NAT) spin (E) de orbita (orbita)
[nl-ia] :baanwachter /ZN/ : guardavia (guardavia), guardalinea
[nl-ia] :baanwachtershuisje /ZN/ : casetta/guarita de guardavia (guardavia)/guardalinea
[nl-ia] :baanwachterswoning /ZN/ : casa de guardavia (guardavia)/guardalinea
[nl-ia] :baanwedstrijd /ZN/ : cursa (cyclistic) super (super) pista
[nl-ia] :baanwerker /ZN/ : obrero de ferrovias (ferrovias)
[nl-ia] :baar /ZN/ : feretro (feretro)
[nl-ia] :baar, overmaking in ~ geld : invio (invio)/remissa in moneta contante, invio (invio) in species
[nl-ia] :baard, volle ~ : barba integre (integre)
[nl-ia] :baardmos /ZN/ : usnea (usnea) barbate
[nl-ia] :baardrager /ZN/ : portator de lectiera, (van lijkbaar) portator de feretro (feretro)
[nl-ia] :baardschimmel /ZN/ : eczema facial, sycosis (sycosis)
[nl-ia] :baarlijk, de ~e duivel : le diabolo (diabolo) personificate/incarnate/in persona
[nl-ia] :baarmoeder /ZN/ : utero (utero), matrice
[nl-ia] :baarmoederbloeding /ZN/ : hemorrhagia (hemorrhagia) uterin, metrorrhagia (metrorrhagia)
[nl-ia] :baarmoederextirpatie /ZN/ : hysterectomia (hysterectomia)
[nl-ia] :baarmoedergezwel /ZN/ : tumor de utero (utero)
[nl-ia] :baarmoederhals /ZN/ : collo/cervice uterin/del utero (utero)
[nl-ia] :baarmoederhalskanker /ZN/ : cancere cervical/del collo/cervice uterin/del utero (utero)
[nl-ia] :baarmoederkanker /ZN/ : cancer (cancer) uterin/del utero (utero)
[nl-ia] :baarmoedermond /ZN/ : orificio/apertura del utero (utero), bucca uterin
[nl-ia] :baarmoederontsteking /ZN/ : inflammation del utero (utero), metritis (metritis)
[nl-ia] :baarmoederslijmvlies, ontsteking van het ~ : endometritis (endometritis)
[nl-ia] :baarmoedersnede /ZN/ : hysterotomia (hysterotomia)
[nl-ia] :baarmoederverzakking /ZN/ : prolapso uterin/del utero (utero)
[nl-ia] :baarmoederwand /ZN/ : pariete uterin/del utero (utero)
[nl-ia] :baarmoederziekte /ZN/ : maladia (maladia) uterin
[nl-ia] :baas /ZN/ : maestro, capite (capite), chef (F)
[nl-ia] :baat, kosten-batenanalyse : analyse (analyse) (-ysis) costos-beneficios
[nl-ia] :baatbelasting /ZN/ : imposto super (super) le beneficios
[nl-ia] :baatzucht /ZN/ : egoismo (egoismo), interesse personal, aviditate, cupiditate, egocentricitate, egocentrismo
[nl-ia] :baba /ZN/ : (CUL) baba (baba)
[nl-ia] :babbelaar /ZN/ : bonbon, caramello (a base de butyro (butyro) e sucro)
[nl-ia] :babesiosis (babesiosis), babesiose /ZN/ : babesiosis
[nl-ia] :babyfoon /ZN/ : babyphono (babyphono)
[nl-ia] :babykamer /ZN/ : camera (camera) de baby (E)/bebe
[nl-ia] :bacchanaliën /ZN MV/ : orgia (orgia) tumultuose
[nl-ia] :bacchante /ZN/ : menade (menade)
[nl-ia] :bacillair, ~e dysenterie : dysenteria (dysenteria) bacillar
[nl-ia] :bacillendysenterie /ZN/ : dysenteria (dysenteria) bacillar
[nl-ia] :backing /ZN/ : appoio (appoio), susteno, sustenimento
[nl-ia] :bacteriënvrees /ZN/ : bacteriophobia (bacteriophobia)
[nl-ia] :bacteriënziekte /ZN/ : maladia (maladia) causate per bacterios
[nl-ia] :bacteriofaag /ZN/ : bacteriophago (bacteriophago)
[nl-ia] :bacteriofagie /ZN/ : bacteriophagia (bacteriophagia)
[nl-ia] :bacteriofobie /ZN/ : bacteriophobia (bacteriophobia)
[nl-ia] :bacteriologie /ZN/ : bacteriologia (bacteriologia), microbiologia (microbiologia)
[nl-ia] :bacteriologisch, ~e analyse : analyse (analyse) (-ysis) bacteriologic
[nl-ia] :bacterioloog /ZN/ : bacteriologo (bacteriologo), bacteriologista
[nl-ia] :bacteriolyse /ZN/ : bacteriolyse (bacteriolyse) (-ysis)
[nl-ia] :bacterioscopie /ZN/ : bacterioscopia (bacterioscopia)
[nl-ia] :bacteriotherapie /ZN/ : bacteriotherapia (bacteriotherapia)
[nl-ia] :B-acteur /ZN/ : actor de secunde categoria (categoria), actor inferior
[nl-ia] :badgeiser /ZN/ : geyser (geyser) de banio
[nl-ia] :badhuis /ZN/ : (OUDH) thermas (thermas)
[nl-ia] :badinrichting, open ~ : banio al aere (aere) libere
[nl-ia] :badkamer /ZN/ : camera (camera)/sala de banio
[nl-ia] :badkamerameublement /ZN/ : mobiliario de camera (camera)/sala de banio
[nl-ia] :badkamerartikelen /ZN MV/ : articulos pro le camera (camera)/sala de banio
[nl-ia] :badkamerdeur /ZN/ : porta del camera (camera)/sala de banio
[nl-ia] :badkamerkachel /ZN/ : estufa del camera (camera)/sala de banio
[nl-ia] :badkamerkrukje /ZN/ : scabello de camera (camera)/sala de banio
[nl-ia] :badkamermeubel /ZN/ : mobile de camera (camera)/sala de banio
[nl-ia] :badkamerverwarming /ZN/ : calefaction del camera (camera)/sala de banio
[nl-ia] :badkamervloer /ZN/ : pavimento (del camera (camera)/sala) del banio
[nl-ia] :badkuur /ZN/ : cura thermal/balneari, balneotherapia (balneotherapia)
[nl-ia] :badslipper /ZN/ : calceolo (calceolo) de banio
[nl-ia] :badthermometer /ZN/ : thermometro (thermometro) de banio
[nl-ia] :bagage, vrachtvrije ~ : bagage gratuite (gratuite)
[nl-ia] :bagageaanhanger /ZN/ : portabagages (portabagages)
[nl-ia] :bagagebergplaats /ZN/ : deposito (deposito) de bagages, consigna
[nl-ia] :bagagedepot /ZN/ : deposito (deposito) de bagages, consigna
[nl-ia] :bagagedrager /ZN/ : portabagages (portabagages)
[nl-ia] :bagagenet /ZN/ : rete a/de/pro bagages, portabagages (portabagages)
[nl-ia] :baggerbedrijf /ZN/ : interprisa/compania (compania) de dragage
[nl-ia] :baggermaatschappij /ZN/ : interprisa/compania (compania) de dragage
[nl-ia] :bah /ZN/ : pipi (pipi)
[nl-ia] :Bahama's /ZN EIGN MV/ : Bahamas (Bahamas)
[nl-ia] :Bahama-eilanden /ZN MV/ : Bahamas (Bahamas)
[nl-ia] :bain-marie /ZN/ : banio-maria (banio-maria)
[nl-ia] :baisseverkoop /ZN/ : vendita (vendita) de bassa
[nl-ia] :bakblik /ZN/ : placa de pastisseria (pastisseria)
[nl-ia] :bakeren, heet gebakerd zijn : haber un character (character) irascibile
[nl-ia] :bakker /ZN/ : paneteria (paneteria)
[nl-ia] :bakkerij /ZN/ : paneteria (paneteria)
[nl-ia] :bakkerij-artikelen /ZN MV/ : articulos de paneteria (paneteria)
[nl-ia] :bakkerijmachine /ZN/ : machina (machina) de paneteria (paneteria)
[nl-ia] :bakkerijprodukt /ZN/ : producto de paneteria (paneteria)
[nl-ia] :bakkerijtentoonstelling /ZN/ : exposition de productos de paneteria (paneteria)
[nl-ia] :bakkersbedrijf /ZN/ : paneteria (paneteria)
[nl-ia] :bakkerswinkel /ZN/ : paneteria (paneteria)
[nl-ia] :bakkerszaak /ZN/ : paneteria (paneteria)
[nl-ia] :baksel /ZN/ : lo que on ha cocite/frite/frigite/rostite, producto del paneteria (paneteria)
[nl-ia] :baksteenfabriek /ZN/ : fabrica de briccas, briccheria (briccheria)
[nl-ia] :baksteenmetselwerk /ZN/ : masoneria (masoneria) de briccas
[nl-ia] :bakvorm /ZN/ : forma/modulo a/de pastisseria (pastisseria)
[nl-ia] :bal, gemaskerd ~ : ballo mascate/de mascaras (mascaras)
[nl-ia] :balanceren, op het slappe koord ~ : balanciar super (super) le corda laxe
[nl-ia] :balanceren, tussen twee meningen ~ : hesitar inter (inter) duo opiniones differente
[nl-ia] :balanitis /ZN/ : balanitis (balanitis), eikelontsteking
[nl-ia] :balansanalyse /ZN/ : analyse (analyse) (-yis) de balancio
[nl-ia] :balanus /ZN/ : balano (balano)
[nl-ia] :balboa /ZN/ : balboa (balboa)
[nl-ia] :baljurk /ZN/ : habito (habito)/roba de ballo
[nl-ia] :balk /ZN/ : (WISK) parallelepipedo (parallelepipedo) rectangule
[nl-ia] :Balkan /ZN/ : Balkanes (Balkanes)
[nl-ia] :Balkan /ZN/ : peninsula del Balkanes (Balkanes)
[nl-ia] :Balkanbewoner /ZN/ : habitante del Balkanes (Balkanes)
[nl-ia] :balkanker /ZN/ : ancora (ancora) de trabe/trave
[nl-ia] :Balkanschiereiland /ZN EIGN/ : Peninsula balkanic/del Balkanes (Balkanes)
[nl-ia] :Balkanstaten /ZN MV/ : Statos balkanic, Balkanes (Balkanes)
[nl-ia] :balkonkamer /ZN/ : camera (camera) con balcon
[nl-ia] :ballet, het ~ van de Parijse Opera : le ballet del Opera (Opera) de Paris
[nl-ia] :balletgezelschap /ZN/ : compania (compania) de ballet (F)
[nl-ia] :balletkunst /ZN/ : choreographia (choreographia)
[nl-ia] :ballistisch, ~e galvanometer : galvanometro (galvanometro) ballistic
[nl-ia] :ballon, bestuurbare ~ : aerostato (aerostato), dirigibile
[nl-ia] :ballon, een ~netje oplaten : lancear prudentemente un idea (idea)
[nl-ia] :balloncatheter /ZN/ : catheter (catheter) a ballon
[nl-ia] :ballotage /ZN/ : ballotage, votation super (super) le admission de un persona
[nl-ia] :balloteren /WW/ : ballottar, votar super (super) le admission de un persona
[nl-ia] :balloteren, het ~ : ballottage, votation super (super) le admission de un persona
[nl-ia] :bal-masqué /ZN/ : ballo mascate/de mascaras (mascaras)
[nl-ia] :balneologie /ZN/ : balneologia (balneologia)
[nl-ia] :balneotherapie /ZN/ : balneotherapia (balneotherapia)
[nl-ia] :balsem /ZN/ : (FARM) balsamo (balsamo)
[nl-ia] :balsem /ZN/ : (FIG) balsamo (balsamo), consolation
[nl-ia] :balsem, dat is ~ voor de ziel : isto es balsamo pro le anima (anima)
[nl-ia] :balsemdruppel /ZN/ : gutta de balsamo (balsamo)
[nl-ia] :balsemgeur /ZN/ : perfumo/odor balsamic/de balsamo (balsamo)
[nl-ia] :balsemhars /ZN/ : resina de balsamo (balsamo)
[nl-ia] :balsemkamer /ZN/ : camera (camera) de imbalsamento
[nl-ia] :balsemolie /ZN/ : oleo /essentia de balsamo (balsamo)
[nl-ia] :balverlies /ZN/ : perdita (perdita) del ballon
[nl-ia] :balzakbreuk /ZN/ : hernia scrotal, scrotocele (scrotocele)
[nl-ia] :bamboe /ZN/ : bambu (bambu)
[nl-ia] :bamboebeton /ZN/ : beton armate de bambu (bambu)
[nl-ia] :bamboebos /ZN/ : bosco/foreste de bambu (bambu)
[nl-ia] :bamboebrug /ZN/ : ponte de bambu (bambu)
[nl-ia] :bamboefluit /ZN/ : flauta de bambu (bambu)
[nl-ia] :bamboegordijn /ZN/ : cortina de bambu (bambu)
[nl-ia] :bamboehuis /ZN/ : casa de bambu (bambu)
[nl-ia] :bamboekoker /ZN/ : vaina (vaina) de bambu (bambu)
[nl-ia] :bamboeladder /ZN/ : scala de bambu (bambu)
[nl-ia] :bamboepaal /ZN/ : palo de bambu (bambu)
[nl-ia] :bamboeplant /ZN/ : planta de bambu (bambu)
[nl-ia] :bamboespeer /ZN/ : javelotto de bambu (bambu)
[nl-ia] :bamboestengel /ZN/ : pedunculo de bambu (bambu)
[nl-ia] :bamboestoel /ZN/ : sedia de bambu (bambu)
[nl-ia] :bamboestok /ZN/ : canna/baston de bambu (bambu)
[nl-ia] :bamboesuiker /ZN/ : sucro de bambu (bambu)
[nl-ia] :bamboetafel /ZN/ : tabula de bambu (bambu)
[nl-ia] :bamboevezel /ZN/ : fibra de bambu (bambu)
[nl-ia] :bamboevlechtwerk /ZN/ : tressage de bambu (bambu)
[nl-ia] :ban /ZN/ : excommunication, anathema (anathema)
[nl-ia] :banaal /BN/ : banal, trivial, prosaic (prosaic), platte, insignificante, ordinari
[nl-ia] :bananenschil, uitglijden over een ~ : glissar super (super) un pelle de banana
[nl-ia] :bananenvlieg /ZN/ : drosophila (drosophila)
[nl-ia] :banbliksem /ZN/ : anathema (anathema), excommunication, fulmine papal
[nl-ia] :bancair, ~ krediet : credito (credito) bancari
[nl-ia] :band, uit de ~ springen : ultrapassar le limites (limites)
[nl-ia] :bandaal /ZN/ : leptocephalo (leptocephalo)
[nl-ia] :bandafnemer /ZN/ : levator de pneu(matico)(s), levapneumatico (levapneumatico)(s), dismontator de pneu(matico)(s)
[nl-ia] :bandentheorie /ZN/ : theoria (theoria) del bandas
[nl-ia] :bandopname /ZN/ : registration super (super) banda
[nl-ia] :bandrecorder /ZN/ : magnetophono (magnetophono)
[nl-ia] :bandrem /ZN/ : freno super (super) pneu(matico)
[nl-ia] :bandworm /ZN/ : bothricephalo (bothricephalo) late
[nl-ia] :banengroei /ZN/ : augmento del numero (numero) de empleos (empleos)
[nl-ia] :banenkrant /ZN/ : jornal del empleos (empleos)
[nl-ia] :banenmarkt /ZN/ : mercato/bursa del empleos (empleos)/del labor/del travalio
[nl-ia] :banenplan /ZN/ : plano de creation de empleos (empleos)
[nl-ia] :bangelijk /BN/ : pavorose, timorose, pusillanime (pusillanime)
[nl-ia] :banistiek /ZN/ : studio del bandieras, vexillologia (vexillologia)
[nl-ia] :bankaccept /ZN/ : littera (littera) de cambio acceptate
[nl-ia] :bankbreuk, eenvoudige ~ : bancarupta simple/simplice (simplice)
[nl-ia] :bankconsortium /ZN/ : consortium (consortium)/gruppo bancari/de bancas
[nl-ia] :bankcrisis /ZN/ : crise/crisis (crisis) bancari
[nl-ia] :bankdeposito /ZN/ : deposito (deposito) bancari
[nl-ia] :banket /ZN/ : pastisseria (pastisseria) (a pasta) de amandolas (amandolas)
[nl-ia] :banketbakkerij /ZN/ : pastisseria (pastisseria)
[nl-ia] :banketbakkersprodukt /ZN/ : producto de pastisseria (pastisseria)
[nl-ia] :banketbakkersspijs /ZN/ : imitation/succedaneo de pasta de amandolas (amandolas)
[nl-ia] :banketbakkerswaar /ZN/ : productos de pastisseria (pastisseria)
[nl-ia] :banketbakkerswinkel /ZN/ : pastisseria (pastisseria)
[nl-ia] :banketletter /ZN/ : littera (littera) de pastisso de amandolas (amandolas)
[nl-ia] :banketwinkel /ZN/ : pastisseria (pastisseria)
[nl-ia] :bankgarantie /ZN/ : garantia (garantia) bancari/de banca
[nl-ia] :bankierskrediet /ZN/ : credito (credito) bancari/de banca
[nl-ia] :bankkluis /ZN/ : camera (camera) cuirassate, cassa forte
[nl-ia] :bankkrediet /ZN/ : credito (credito) bancari/de banca
[nl-ia] :bankrekeningnummer /ZN/ : numero (numero) del conto bancari/in banca
[nl-ia] :bankschandaal /ZN/ : scandalo (scandalo) de banca
[nl-ia] :bankschuld /ZN/ : debita (debita) bancari
[nl-ia] :banktegoed /ZN/ : saldo bancari positive, saldo positive in banca, deposito (deposito) in banca
[nl-ia] :bankterm /ZN/ : termino (termino) bancari
[nl-ia] :bankvisserij /ZN/ : pisca super (super) le bancos
[nl-ia] :bankwissel /ZN/ : littera (littera) bancari/de cambio, tratta bancari
[nl-ia] :bannen, de duivel/boze ~ : exorcisar le diabolo (diabolo)/demonio
[nl-ia] :bantamgewicht /ZN/ : peso bantam (bantam)
[nl-ia] :bantamgewicht /ZN/ : peso bantam (bantam)
[nl-ia] :Bantoe /ZN/ : bantu (bantu)
[nl-ia] :Bantoetaal /ZN/ : lingua bantu (bantu)
[nl-ia] :banvloek /ZN/ : anathema (anathema), excommunication, sententia fulminatori
[nl-ia] :banvonnis /ZN/ : sententio fulminatori/de bannimento/de expulsion/de excommunion, anathema (anathema)
[nl-ia] :baratterie /ZN/ : barateria (barateria)
[nl-ia] :barbaar /ZN/ : (GESCH) barbaro (barbaro)
[nl-ia] :barbaar /ZN/ : barbaro (barbaro), bruto
[nl-ia] :barbaar /ZN/ : barbaro (barbaro), bruto
[nl-ia] :barbaars, het slachtoffer was op ~e wijze verminkt : le victima (victima) ha essite brutalmente mutilate
[nl-ia] :barbaarsheid /ZN/ : barbaria (barbaria), barbarismo, barbaritate
[nl-ia] :barbarakruid /ZN/ : barbarea (barbarea)
[nl-ia] :barbarij /ZN/ : barbarismo, barbaritate, barbaria (barbaria)
[nl-ia] :Barbarije /ZN EIGN/ : le Statos Barbaresc, Barbaria (Barbaria)
[nl-ia] :barbierswinkel /ZN/ : barberia (barberia)
[nl-ia] :barbierszaak /ZN/ : barberia (barberia)
[nl-ia] :barbituurverbinding /ZN/ : composito (composito) barbituric
[nl-ia] :barcode /ZN/ : (COMP) codice (codice) a barras
[nl-ia] :baresthesie /ZN/ : baresthesia (baresthesia)
[nl-ia] :bariet /ZN/ : baryta, hydroxydo (hydroxydo) de barium (barium)
[nl-ia] :baringleer /ZN/ : tocologia (tocologia)
[nl-ia] :bariton /ZN/ : barytono (barytono)
[nl-ia] :bariton /ZN/ : barytono (barytono)
[nl-ia] :bariton /ZN/ : barytono (barytono)
[nl-ia] :bariton /ZN/ : barytono (barytono)
[nl-ia] :baritonhobo /ZN/ : oboe (oboe) barytono (barytono)
[nl-ia] :baritonpartij /ZN/ : parte de barytono (barytono)
[nl-ia] :baritonsolo /ZN/ : solo de barytono (barytono)
[nl-ia] :baritonzanger /ZN/ : barytono (barytono)
[nl-ia] :barium /ZN/ : barium (barium)
[nl-ia] :bariumcarbonaat /ZN/ : carbonato de barium (barium)
[nl-ia] :bariumhydroxyde /ZN/ : hydroxydo (hydroxydo) de barium (barium)
[nl-ia] :bariumoxyde /ZN/ : oxydo (oxydo) de barium (barium)
[nl-ia] :bariumpap /ZN/ : pappa de barium (barium), barium (barium)
[nl-ia] :bariumsulfaat /ZN/ : sulfato de barium (barium)
[nl-ia] :bariumverbinding /ZN/ : composito (composito) de barium (barium)
[nl-ia] :bariumzout /ZN/ : sal de barium (barium)
[nl-ia] :barmhartigheid, werken van ~ : obras/operas (operas) de misericordia
[nl-ia] :barmsijsje /ZN/ : carduelo/acanthis (acanthis) flammee
[nl-ia] :barograaf /ZN/ : barometrographo (barometrographo), barographo (barographo)
[nl-ia] :barokengel /ZN/ : angelo (angelo) baroc
[nl-ia] :barokopera /ZN/ : opera (opera) baroc
[nl-ia] :barokperiode /ZN/ : periodo (periodo) del baroc
[nl-ia] :barologie /ZN/ : barologia (barologia)
[nl-ia] :barometer /ZN/ : barometro (barometro)
[nl-ia] :barometerbak /ZN/ : cupetta de barometro (barometro)
[nl-ia] :barometerbuis /ZN/ : tubo de barometro (barometro)
[nl-ia] :barometerstand /ZN/ : altor/altura/stato barometric/del barometro (barometro)
[nl-ia] :barometerstand, wat is de ~? : que indica le barometro (barometro)?
[nl-ia] :barometrisch, ~ maximum : maximo (maximo) barometric
[nl-ia] :barometrisch, ~ minimum : minimo (minimo) barometric
[nl-ia] :barometrograaf /ZN/ : barometrographo (barometrographo)
[nl-ia] :barometrografie /ZN/ : barometrographia (barometrographia)
[nl-ia] :baron, gebied van een ~ : baronia (baronia)
[nl-ia] :baronie /ZN/ : baronia (baronia)
[nl-ia] :barothermograaf /ZN/ : barothermographo (barothermographo)
[nl-ia] :barothermohygrograaf /ZN/ : barothermohygrographo (barothermohygrographo)
[nl-ia] :barothermometer /ZN/ : barothermometro (barothermometro)
[nl-ia] :barotropie /ZN/ : barotropia (barotropia)
[nl-ia] :barsheid /ZN/ : bruscheria (bruscheria), rudessa, torvitate
[nl-ia] :barst! /TW/ : va al diabolo (diabolo)!
[nl-ia] :barstensvol /BN/ : multo plen, plenissime (plenissime)
[nl-ia] :Bartholomeus /ZN EIGN/ : Bartholomeo (Bartholomeo)
[nl-ia] :Bartholomeusnacht /ZN/ : massacro del Sancte Bartholomeo (Bartholomeo)
[nl-ia] :basaal, ~ deel van een orgaan : parte basal de un organo (organo)
[nl-ia] :bas bariton /ZN/ : basso barytono (barytono)
[nl-ia] :Basedow, ziekte van ~ : maladia (maladia) de Basedow, struma exophthalmic
[nl-ia] :baseren, zich ~ op : basar se/fundar se super (super)
[nl-ia] :basipetaal /BN/ : basipete (basipete), basipetal
[nl-ia] :basis /ZN/ : base, fundamento, pede, appoio (appoio), supporto, (BOUWK) fundation
[nl-ia] :basis /ZN/ : (MIL) base, puncto de appoio (appoio)
[nl-ia] :basisaanpak /ZN/ : methodo (methodo) de base
[nl-ia] :basisbegrip /ZN/ : (FIL) categoria (categoria)
[nl-ia] :basisbehandeling /ZN/ : tractamento/therapia (therapia) basic/de base
[nl-ia] :basiselektrode /ZN/ : electrodo (electrodo) de base
[nl-ia] :basisgedachte /ZN/ : idea (idea)/concepto fundamental/de base
[nl-ia] :basismethode /ZN/ : methodo (methodo) basic
[nl-ia] :Bask /ZN/ : basco, euscaro (euscaro)
[nl-ia] :Baskisch /ZN/ : basco, euscaro (euscaro)
[nl-ia] :bas-reliëffotografie /ZN/ : photographia (photographia) in basse-relievo
[nl-ia] :bast /ZN/ : cortice (cortice), pelle, rhytidoma
[nl-ia] :bastaardij /ZN/ : bastardia (bastardia)
[nl-ia] :bastachtigheid /ZN/ : character (character) cortical
[nl-ia] :basteloos /BN/ : sin cortice (cortice), gymnocarp
[nl-ia] :bathometer /ZN/ : bathymetro (bathymetro)
[nl-ia] :bathygrafie /ZN/ : bathygraphia (bathygraphia)
[nl-ia] :bathymetrie /ZN/ : bathymetria (bathymetria)
[nl-ia] :batrachomyomachie /ZN/ : batrachomyomachia (batrachomyomachia)
[nl-ia] :batterij /ZN/ : batteria (batteria), cannoneria (cannoneria)
[nl-ia] :batterij /ZN/ : batteria (batteria), pila
[nl-ia] :batterij /ZN/ : batteria (batteria)
[nl-ia] :batterij, ~ schrijfmachines : batteria de machinas (machinas) a/de scriber
[nl-ia] :batterijcommandant /ZN/ : commandante de batteria (batteria)
[nl-ia] :batterijei /ZN/ : ovo de gallina de batteria (batteria)
[nl-ia] :batterijflitser /ZN/ : flash (E) de/con batteria (batteria)
[nl-ia] :batterijkip /ZN/ : gallina de batteria (batteria)
[nl-ia] :batterijlamp /ZN/ : lampa de batteria (batteria)/pila
[nl-ia] :batterijontsteking /ZN/ : accendimento/ignition per batteria (batteria)/pila(s)
[nl-ia] :batterijontvanger /ZN/ : receptor con/per batteria (batteria)/pilas
[nl-ia] :batterijoplader /ZN/ : cargator de batteria (batteria)
[nl-ia] :batterijvoeding /ZN/ : alimentation per batteria (batteria)/pila(s)
[nl-ia] :batterijvuur /ZN/ : foco de batteria (batteria)
[nl-ia] :battologie /ZN/ : battologia (battologia)
[nl-ia] :baviaan /ZN/ : babuino, cynocephalo (cynocephalo)
[nl-ia] :baza(a)r /ZN/ : bazar, vendita (vendita) benific/de caritate
[nl-ia] :bazigheid /ZN/ : character (character) dominante/autoritari/imperiose/despotic
[nl-ia] :bazuinengel /ZN/ : angelo (angelo) con buccina
[nl-ia] :b.d. /ZN/ : foras (foras) de servicio
[nl-ia] :bdelaarsgezin /ZN/ : familia de mendicos (mendicos)/mendicantes
[nl-ia] :beaaien /WW/ : caressar super (super)
[nl-ia] :beademen /WW/ : sufflar super (super), passar su sufflo/halito (halito) super (super)
[nl-ia] :beankeren /WW/ : equipar/provider de ancoras (ancoras)
[nl-ia] :beantwoorden, iemand/een brief/een vraag ~ : responder a un persona/a un littera (littera)/a un question
[nl-ia] :beantwoorden, vijandelijk vuur ~ : responder al foco inimic (inimic), contrabatter
[nl-ia] :beantwoorden, een bezoek ~ : retornar un visita (visita)
[nl-ia] :beboteren /WW/ : unctar/coperir de butyro (butyro), butyrar
[nl-ia] :bebouwingsdichtheid /ZN/ : numero (numero) de casas per hectar
[nl-ia] :Bechterew, ziekte van ~ : maladia (maladia) de Bechterew
[nl-ia] :beconcurreren, de banken beconcurreren elkaar scherp : il ha un competition violente inter (inter) le bancas
[nl-ia] :bed, zalmmousse op een ~je van sla : mousse (F) de salmon super (super) un lecto de salata
[nl-ia] :bedaagd /BN/ : decrepite (decrepite)
[nl-ia] :bedacht, hij is op alles ~ : ille es preparate a toto, ille lassa nihil (nihil) al hasardo, ille pensa a toto, ille es preparate a omne eventualitate
[nl-ia] :bedankbrief /ZN/ : littera (littera) de regratiamento/de gratitude/de recognoscentia
[nl-ia] :bedankbrief /ZN/ : littera (littera) de refusa
[nl-ia] :bedankje /ZN/ : regratiamento, (brief) littera (littera) de regratiamento, (dankwoord) parolas de regratiamento
[nl-ia] :bedekking /ZN/ : (ASTRON) eclipse (-ipsis (-ipsis)), occultation
[nl-ia] :bedeklokje /ZN/ : angelus (angelus)
[nl-ia] :bedekt, ~e batterij : batteria (batteria) blindate
[nl-ia] :bedekt, in ~e termen : con parolas coperte/occulte, con allusiones/in terminos (terminos) velate, vagemente
[nl-ia] :bedektbloeiend /BN/ : cryptogame (cryptogame), acotyledone
[nl-ia] :bedektbloeiend, ~e plant : cryptogamo (cryptogamo)
[nl-ia] :bedelaar /ZN/ : mendico (mendico), mendicante
[nl-ia] :bedelaarachtig /BN/ : mendic (mendic)
[nl-ia] :bedelaarsgespuis /ZN/ : canalia de mendicos (mendicos)/mendicantes
[nl-ia] :bedelaarsgesticht /ZN/ : asylo pro mendicos (mendicos)/mendicantes
[nl-ia] :bedelaarsgezin /ZN/ : familia de mendicos (mendicos)/mendicantes
[nl-ia] :bedelaarskind /ZN/ : infante de mendico (mendico)/mendicante
[nl-ia] :bedelaarskolonie /ZN/ : colonia de mendicos (mendicos)/de mendicantes
[nl-ia] :bedelaarsplunje /ZN/ : vestimentos de mendico (mendico)/mendicante
[nl-ia] :bedelachtig /BN/ : mendic (mendic)
[nl-ia] :bedelares /ZN/ : mendica (mendica), mendicanta
[nl-ia] :bedelarm /BN/ : multo povre/paupere, povrissime (povrissime), pauperissime (pauperissime)
[nl-ia] :bedelbrief /ZN/ : littera (littera) pro peter un succurso, littera (littera) mendicante/de mendication, littera (littera) petente pecunia, supplica
[nl-ia] :bedelen (bedelen) /WW/ : mendicar
[nl-ia] :bedelen (bedelen), het ~ : mendication
[nl-ia] :bedelen (bedelen) /WW/ : provider, dotar
[nl-ia] :bedelen (bedelen), ruim bedeeld met aardse goederen : largemente providite de benes terrestre, opulente
[nl-ia] :bedelen (bedelen), hij is rijk bedeeld : ille es multo ben dotate
[nl-ia] :bedelen (bedelen), iemand ruim ~ : dar generosemente a un persona, dotar un persona generosemente
[nl-ia] :bedelen (bedelen) /WW/ : assister, succurrer
[nl-ia] :bedelend /BN/ : mendic (mendic), mendicante
[nl-ia] :bedeljongen /ZN/ : juvene mendico (mendico)/mendicante
[nl-ia] :bedelkind /ZN/ : infante mendico (mendico)/mendicante
[nl-ia] :bedelkruid /ZN/ : clematis (clematis)
[nl-ia] :bedelmonnik /ZN/ : monacho (monacho)/fratre mendicante
[nl-ia] :bedelnap /ZN/ : cuppella de mendico (mendico)/mendicante
[nl-ia] :bedelnon /ZN/ : monacha (monacha) mendicante
[nl-ia] :bedelstaf /ZN/ : baston de mendico (mendico)/de mendicante
[nl-ia] :bedeltroep /ZN/ : truppa de mendicos (mendicos)/mendicantes
[nl-ia] :bedelvolk /ZN/ : mendicos (mendicos), mendicantes, gente mendicante
[nl-ia] :bedelzak /ZN/ : sacco de mendico (mendico)/de mendicante
[nl-ia] :bedenkelijk, ~e ziekte : maladia (maladia) precari
[nl-ia] :bedenkelijkheid /ZN/ : character (character) inquietante/grave/critic, etc.
[nl-ia] :bedenken, een uitvlucht ~ : inventar un subterfugio/un pretexto, fabricar se un alibi (alibi)
[nl-ia] :bedenken, (van mening veranderen) zich ~ : cambiar idea (idea)
[nl-ia] :bedenking /ZN/ : objection, (aarzeling) hesitation, (twijfel) dubita (dubita), reserva
[nl-ia] :bedenksel /ZN/ : idea (idea)
[nl-ia] :bederf /ZN/ : putrefaction, putrescentia, alteration, corruption, decomposition, infection, maladia (maladia), vitiation, deterioration
[nl-ia] :bederven, de lucht ~ : infectar le aere (aere)
[nl-ia] :bedgang /ZN/ : distantia inter (inter) duo lectos
[nl-ia] :bedgeheim /ZN/ : secreto(s) del camera (camera) a dormir
[nl-ia] :bedienaar, ~ van begrafenissen : empleato del pompas funebre (funebre)
[nl-ia] :bediend, hij is ~ : ille ha recipite le (ultime (ultime)) sacramentos
[nl-ia] :bedienen, de telefoon ~ : occupar se del telephono (telephono)
[nl-ia] :bedienen /WW/ : (R.K.) administrar le oleo sancte/le ultime (ultime) unction/le ultime (ultime) sacramentos
[nl-ia] :bediening /ZN/ : (R.K.) administration del oleo sancte/del ultime (ultime) unction/del sacramentos
[nl-ia] :bedijking /ZN/ : insimul (insimul) de dicas
[nl-ia] :Bedoeïnenleger /ZN/ : armea (armea) de beduines
[nl-ia] :bedoelen, wat bedoelt uw komst? : qual es le objecto de vostre visita (visita)?
[nl-ia] :bedoeling /ZN/ : intention, intento, objecto, objectivo, motivo, fin, scopo, proposito (proposito), tenor
[nl-ia] :bedompt, ~e kamer : camera (camera) mal aerate
[nl-ia] :bedomptheid /ZN/ : manco/mancantia de aere (aere) fresc
[nl-ia] :bedorven, ~ lucht : aere (aere) vitiate
[nl-ia] :bedotterij /ZN/ : duperia (duperia), mystification, captation, deludimento, fumisteria (fumisteria)
[nl-ia] :bedplassen /WW/ : urinar in le lecto, (FAM) facer pipi (pipi) al lecto
[nl-ia] :bedplassen /ZN/ : incontinentia de urina, enuresis (enuresis)
[nl-ia] :bedrading /ZN/ : filos electric, circuito (circuito)
[nl-ia] :bedreigen, dat lot bedreigt ons allen : iste fato pende super (super) nos totes
[nl-ia] :bedreven /BN/ : experte, experimentate, habile, dextere (dextere), dextre, versate
[nl-ia] :bedriegerij /ZN/ : impostura, duperia (duperia), deception, fraude
[nl-ia] :bedrieglijkheid /ZN/ : character (character) fraudulente/illusori/fallace, fallacia, fraudulentia, speciositate, artificiositate
[nl-ia] :bedrijf, buiten ~ stellen : mitter/poner foris (foris) de action/de functionamento
[nl-ia] :bedrijf /ZN/ : interprisa, compania (compania), exploitation {plwa}, industria, manufactura
[nl-ia] :bedrijfsadministrateur /ZN/ : administrator del interprisa/del compania (compania)
[nl-ia] :bedrijfsadministratie /ZN/ : administration del interprisa/de interprisas/del compania (compania)/de companias (companias)
[nl-ia] :bedrijfsadviseur /ZN/ : consiliero de interprisa(s)/compania (compania)(s)
[nl-ia] :bedrijfsanalyse /ZN/ : analyse (analyse) (-ysis) del interprisa/compania (compania), studio del structura del interprisa/compania (compania)
[nl-ia] :bedrijfsapparatuur /ZN/ : apparatura de interprisa/compania (compania)
[nl-ia] :bedrijfsarchief /ZN/ : archivo del interprisa/compania (compania)
[nl-ia] :bedrijfsarchivaris /ZN/ : archivista del interprisa/compania (compania)
[nl-ia] :bedrijfsarts /ZN/ : medico del interprisa/compania (compania)
[nl-ia] :bedrijfsauto /ZN/ : auto(mobile) del interprisa/compania (compania), vehiculo commercial
[nl-ia] :bedrijfsbeëindiging /ZN/ : clausura del interprisa/compania (compania)
[nl-ia] :bedrijfsbegroting /ZN/ : budget (E) del interprisa/compania (compania)
[nl-ia] :bedrijfsbezetting /ZN/ : occupation de un interprisa/compania (compania)
[nl-ia] :bedrijfsbibiotheek /ZN/ : bibliotheca del interprisa/compania (compania)
[nl-ia] :bedrijfsbibliothecaris /ZN/ : bibliothecario del interprisa/compania (compania)
[nl-ia] :bedrijfsboekhouder /ZN/ : contabile del interprisa/compania (compania)
[nl-ia] :bedrijfsboekhouding /ZN/ : contabilitate del interprisa/compania (compania)
[nl-ia] :bedrijfsbrandweer /ZN/ : servicio de incendios del interprisa/compania (compania)
[nl-ia] :bedrijfschef /ZN/ : chef (F) del interprisa/compnaia (compnaia)
[nl-ia] :bedrijfscommissie /ZN/ : commission del interprisa/compania (compania)
[nl-ia] :bedrijfsconcentratie /ZN/ : concentration industrial/de interprisas/de companias (companias)
[nl-ia] :bedrijfscursus /ZN/ : curso del interprisa/compania (compania)
[nl-ia] :bedrijfsdoorlichting /ZN/ : radiographia (radiographia) del interprisa/compania (compania), analyse (analyse) (-ysis) del interprisa/compania (compania), studio del structura del interprisa/compania (compania)
[nl-ia] :bedrijfseconometrie /ZN/ : econometria (econometria) industrial/de interprisa/de compania (compania)
[nl-ia] :bedrijfseconomie /ZN/ : economia (economia) industrial/de interprisa/de compania (compania)
[nl-ia] :bedrijfseconomisch /BN/ : relative al economia (economia) industrial/de interprisa/de compania (compania)
[nl-ia] :bedrijfseconoom /ZN/ : economista industrial/de interprisa/de compania (compania)
[nl-ia] :bedrijfservaring /ZN/ : experientia in le practica de un interprisa/compania (compania)
[nl-ia] :bedrijfsgebouw /ZN/ : edificio del interprisa/compania (compania)
[nl-ia] :bedrijfsgeheim /ZN/ : secreto del interprisa/compania (compania)
[nl-ia] :bedrijfshoofd /ZN/ : chef (F) de interprisa/compania (compania)
[nl-ia] :bedrijfshuishoudkunde /ZN/ : economia (economia) industrial/de interprisa/de compania (compania)
[nl-ia] :bedrijfsinkomsten /ZN MV/ : receptas de un interprisa/compania (compania)
[nl-ia] :bedrijfsinvestering /ZN/ : investimento in le interprisa/compania (compania)
[nl-ia] :bedrijfskader /ZN/ : quadro del interprisa/compania (compania)
[nl-ia] :bedrijfsklaar /BN/ : operational, preste al empleo (empleo)/pro le servicio
[nl-ia] :bedrijfslaboratorium /ZN/ : laboratorio del interprisa/compania (compania)
[nl-ia] :bedrijfsleider /ZN/ : gerente/chef (F)/superintendente/director de interprisa/compania (compania)
[nl-ia] :bedrijfsleiding /ZN/ : direction/gerentia del interprisa/compania (compania)
[nl-ia] :bedrijfsmanagement /ZN/ : gestion industrial, gestion/organisation del interprisa/compania (compania), management (E)
[nl-ia] :bedrijfsnaam /ZN/ : nomine del interprisa/compania (compania)
[nl-ia] :bedrijfsonderdeel /ZN/ : parte del interprisa/compania (compania)
[nl-ia] :bedrijfsontvangsten /ZN MV/ : receptas del interprisa/compania (compania)
[nl-ia] :bedrijfsorganisatie /ZN/ : organisation del interprisa/compania (compania)
[nl-ia] :bedrijfspensioen /ZN/ : pension del interprisa/compania (compania)
[nl-ia] :bedrijfspensioenfonds /ZN/ : fundo del pension del interprisa/compania (compania)
[nl-ia] :bedrijfspersoneel /ZN/ : personal (del interprisa/compania (compania)), mano de obra
[nl-ia] :bedrijfspolitiek /ZN/ : politica de gestion/de exploitation {plwa}, strategia (strategia) de management (E)
[nl-ia] :bedrijfspsychologie /ZN/ : psychologia (psychologia) industrial/del labor/del travalio
[nl-ia] :bedrijfspsychologisch /BN/ : relative al psychologia (psychologia) industrial/del labor/del travalio
[nl-ia] :bedrijfspsycholoog /ZN/ : psychologo (psychologo) del interprisa/compania (compania)
[nl-ia] :bedrijfsraad /ZN/ : consilio/committee (E) del interprisa/compania (compania)
[nl-ia] :bedrijfsrisico /ZN/ : risco del interprisa/compania (compania)
[nl-ia] :bedrijfssanering /ZN/ : reorganisation del interprisa/compania (compania)
[nl-ia] :bedrijfssluiting /ZN/ : clausura de un interprisa/compania (compania)
[nl-ia] :bedrijfssociologie /ZN/ : sociologia (sociologia) industrial/del labor/del travalio
[nl-ia] :bedrijfsstructuur /ZN/ : structura del interprisa/compania (compania)
[nl-ia] :bedrijfstechnicus /ZN/ : technico del interprisa/compania (compania)
[nl-ia] :bedrijfsterrein /ZN/ : terreno del interprisa/compania (compania)
[nl-ia] :bedrijfsvergunning /ZN/ : permisso de fundar un interprisa/compania (compania)
[nl-ia] :bedrijfsvoering /ZN/ : gestion industrial, organisation/gestion/gerentia/direction del interprisa/compania (compania), management (E)
[nl-ia] :bedrijfsvoetbal /ZN/ : football (E) inter (inter) interprisas/companias (companias)
[nl-ia] :bedrijfsvoorlichter /ZN/ : informator de un interprisa/compania (compania)
[nl-ia] :bedrijfsvorm /ZN/ : forma del interprisa/compania (compania)
[nl-ia] :bedrijfswinkel /ZN/ : magazin del interprisa/compania (compania)
[nl-ia] :bedrijfswinst /ZN/ : profito del interprisa/compania (compania)
[nl-ia] :bedrijfszekerheid /ZN/ : securitate de exploitation {plwa}/de functionamento/de empleo (empleo)
[nl-ia] :bedrijfszetel /ZN/ : sede del interprisa/compania (compania)
[nl-ia] :bedrijven, afgoderij ~ : practicar le idolatria (idolatria)
[nl-ia] :bedrijven, onder de ~ door : inter (inter) un cosa e le altere
[nl-ia] :bedrijvenpark /ZN/ : parco/terreno de interprisas/companias (companias)
[nl-ia] :bedrog /ZN/ : duperia (duperia), impostura, fraude, defraudation, deception, delusion, fallacia
[nl-ia] :beduidend, ~e verliezen : perditas (perditas) considerabile
[nl-ia] :beduimeld /BN/ : maculate per le digitos (digitos)
[nl-ia] :beduimelen /WW/ : macular per/con le digitos (digitos)
[nl-ia] :beduimeling /ZN/ : maculation per/con le digitos (digitos)
[nl-ia] :bedvriend /ZN/ : amico (amico)/companion de lecto
[nl-ia] :bedwants /ZN/ : cimice (cimice)
[nl-ia] :bedwateren /WW/ : urinar in le lecto, suffrer de enuresis (enuresis) (nocturne)
[nl-ia] :bedwelming /ZN/ : anesthesia (anesthesia), narcose (-osis (-osis))
[nl-ia] :bedwingen, de vijand ~ : batter/vincer le inimico (inimico)
[nl-ia] :beëdigd, ~ vertaler/translateur : traductor/interprete (interprete) jurate
[nl-ia] :beëdigingsplechtigheid /ZN/ : ceremonia (ceremonia) de juramento
[nl-ia] :beefangst /ZN/ : tremophobia (tremophobia)
[nl-ia] :beek, een ~ van tranen : un fluxo de lacrimas (lacrimas)
[nl-ia] :beekje, een glashelder ~ : un rivetto limpidissime (limpidissime)
[nl-ia] :beeknimf /ZN/ : hyade (hyade)
[nl-ia] :beeld, zich buiten ~ afspelen : haber loco foras (foras) de imagine
[nl-ia] :beeld /ZN/ : imagine, idea (idea), representation in le mente
[nl-ia] :beeld /ZN/ : imagine, symbolo (symbolo)
[nl-ia] :beeldafstand /ZN/ : distantia inter (inter) le telespectator e le schermo, distantia del schermo
[nl-ia] :beeldbandopname /ZN/ : registration super (super) banda video
[nl-ia] :beeldbeschrijving /ZN/ : iconographia (iconographia)
[nl-ia] :beeldbuis, de hele avond voor de ~ zitten : passar tote le vespere/vespera (vespera) ante le televisor
[nl-ia] :beeldenaanbidder /ZN/ : iconolatra (iconolatra)
[nl-ia] :beeldenbeschrijver /ZN/ : iconographo (iconographo)
[nl-ia] :beeldenbeschrijving /ZN/ : iconographia (iconographia)
[nl-ia] :beeldendienst /ZN/ : iconolatria (iconolatria)
[nl-ia] :beeldengalerij /ZN/ : galeria (galeria) de sculpturas/de statuas
[nl-ia] :beeldenleer /ZN/ : iconologia (iconologia)
[nl-ia] :beeldenpraal /ZN/ : profusion de imagines/metaphoras (metaphoras)
[nl-ia] :beeldenrijk /BN/ : ric/abundante in imagines/in metaphoras (metaphoras)
[nl-ia] :beeldenrijkdom /ZN/ : ricchessa/abundantia de imagines/de metaphoras (metaphoras)
[nl-ia] :beeldenvereerder /ZN/ : iconolatra (iconolatra)
[nl-ia] :beeldenverering /ZN/ : iconolatria (iconolatria)
[nl-ia] :beeldradio /ZN/ : phototelegraphia (phototelegraphia)
[nl-ia] :beeldrijk /BN/ : ric in imagines/metaphoras (metaphoras), metaphoric, figurate, figurative
[nl-ia] :beeldrijkheid /ZN/ : ricchessa in imagines/in metaphoras (metaphoras)
[nl-ia] :beeldschoon /BN/ : belle como un statua, bellissime (bellissime)
[nl-ia] :beeldschrift /ZN/ : scriptura ideographic, ideographia (ideographia), pictographia (pictographia), scriptura pictographic
[nl-ia] :beeldsnijder /ZN/ : sculptor in ligno, xylographo (xylographo), gravator in lignno
[nl-ia] :beeldsnijkunst /ZN/ : sculptura in ligno, xylographia (xylographia)
[nl-ia] :beeldspraak /ZN/ : linguage figurate/figurative/metaphoric, metaphora (metaphora)
[nl-ia] :beeldtelefoon /ZN/ : videotelephono (videotelephono), videophono (videophono)
[nl-ia] :beeldtelegrafie /ZN/ : telephotographia (telephotographia), telecopia (telecopia), phototelegraphia (phototelegraphia)
[nl-ia] :beeldvorming /ZN/ : formation/creation de un imagine/de un reputation/de un idea (idea)
[nl-ia] :beemd /ZN/ : prato, prateria (prateria), pastura
[nl-ia] :been, met de staart tussen de ~en : con le cauda inter (inter) le gambas
[nl-ia] :been, met beide ~en op de grond staan : haber le duo pedes super (super) le terra
[nl-ia] :been, pijn in de ~en : scelalgia (scelalgia)
[nl-ia] :been, een leger op de ~ brengen : reunir/formar/levar/mobilisar un armea (armea)
[nl-ia] :been, dat gaat me door merg en ~ : isto me finde le anima (anima)
[nl-ia] :been, versteend ~ : osteolitho (osteolitho)
[nl-ia] :beenaandoening /ZN/ : maladia (maladia) ossose
[nl-ia] :beenafsnijding /ZN/ : osteotomia (osteotomia)
[nl-ia] :beenbederf /ZN/ : osteitis (osteitis) (septic), inflammation del ossos
[nl-ia] :beenbeschrijving /ZN/ : osteologia (osteologia)
[nl-ia] :beenboor /ZN/ : trepano (trepano)
[nl-ia] :beenbreuk, gecompliceerde ~ : fracturas multiple (multiple)
[nl-ia] :beenderbeschrijving /ZN/ : osteographia (osteographia)
[nl-ia] :beenderkenner /ZN/ : osteologo (osteologo), osteologista
[nl-ia] :beenderleer /ZN/ : osteologia (osteologia)
[nl-ia] :beendermergontsteking /ZN/ : osteomyelitis (osteomyelitis)
[nl-ia] :beendertuberculose /ZN/ : tuberculose (-osis (-osis)) ossose
[nl-ia] :beenderziekte /ZN/ : osteopathia (osteopathia)
[nl-ia] :beengewrichtstuberculose /ZN/ : tuberculose (-osis (-osis)) osteoarticular
[nl-ia] :beenmergkanker /ZN/ : cancer (cancer) del medulla ossose/ossee
[nl-ia] :beenmergontsteking /ZN/ : infection del medulla ossee/ossose, osteomyelitis (osteomyelitis)
[nl-ia] :beenontsteking /ZN/ : osteitis (osteitis), inflammation del osso(s)
[nl-ia] :beenplaatje /ZN/ : lamina (lamina) de osso
[nl-ia] :beentuberculose /ZN/ : tuberculose (-osis (-osis)) ossose
[nl-ia] :beenuitsteeksel /ZN/ : apophyse (apophyse) (-ysis)
[nl-ia] :beenuitwas /ZN/ : (bij paardenen MED) exostose (-osis (-osis))
[nl-ia] :beenverharding /ZN/ : sclerose (-osis (-osis)) del osso, osteosclerose (-osis (-osis))
[nl-ia] :beenverweking /ZN/ : osteomalacia (osteomalacia)
[nl-ia] :beenvliesontsteking /ZN/ : periostitis (periostitis)
[nl-ia] :beenvorming /ZN/ : ossification, osteogenese (osteogenese) (-esis)
[nl-ia] :beer /ZN/ : debita (debita)
[nl-ia] :beerput /ZN/ : deposito (deposito) de excrementos, puteo de privata/de latrina
[nl-ia] :beerputtenstelsel /ZN/ : systema de depositos (depositos) de excrementos
[nl-ia] :beestenboel /ZN/ : porcheria (porcheria)
[nl-ia] :beestenstal /ZN/ : porcheria (porcheria)
[nl-ia] :beestje /ZN/ : pulice (pulice)
[nl-ia] :beetwortelspiritus /ZN/ : spirito (spirito) de betas de sucro
[nl-ia] :befaamd /BN/ : famose, celebre (celebre), reputate, renominate, illustre
[nl-ia] :begeleidend, het ~ schrijven : le scripto/littera (littera) adjuncte/accompaniante/de accompaniamento
[nl-ia] :begeleider /ZN/ : (ASTRON) satellite (satellite)
[nl-ia] :begeleiding /ZN/ : convio (convio), escorta
[nl-ia] :begeleidingsbrief /ZN/ : littera (littera) accompaniante
[nl-ia] :begeleidingsverschijnsel /ZN/ : phenomeno (phenomeno) accompaniante/accessori, effecto secundari
[nl-ia] :begeleidingsverschijnsel /ZN/ : (FIL) epiphenomeno (epiphenomeno)
[nl-ia] :begeleidingsverschijnsel /ZN/ : (MED) phenomeno (phenomeno) concomitante
[nl-ia] :begenadiging /ZN/ : gratia, (amnestie) amnestia (amnestia)
[nl-ia] :begeven, zich op glad ijs ~ : aventurar se super (super) un cammino glissante
[nl-ia] :begieren /WW/ : versar stercore liquide super (super), stercorar con stercore liquide
[nl-ia] :begin, een ~ van tuberculose hebben : haber un comencio de tuberculose (-osis (-osis))
[nl-ia] :begin /ZN/ : comencio, comenciamento, principio, origine, genese (genese) (-esis), nascentia
[nl-ia] :beginfluitje /ZN/ : colpo de sibilo (sibilo) initial
[nl-ia] :beginletter /ZN/ : littera (littera) initial, prime littera (littera), initial
[nl-ia] :beginlettergreep /ZN/ : syllaba (syllaba) initial
[nl-ia] :beginnen, ergens over ~ : intabular un conversation/discurso super (super) un cosa
[nl-ia] :beginperiode /ZN/ : periodo (periodo) initial
[nl-ia] :beginsel, ~en van de algebra : notiones elementari/rudimentos del algebra (algebra)
[nl-ia] :beginverlies /ZN/ : perdita (perdita) inital
[nl-ia] :beglanzen /WW/ : brillar super (super)
[nl-ia] :begoocheling /ZN/ : delusion, illusion, phantasmagoria (phantasmagoria), mirage
[nl-ia] :begrafenis /ZN/ : interramento, convoyo (convoyo) funebre (funebre)
[nl-ia] :begrafenisbidder /ZN/ : empleato de pompas funebre (funebre)
[nl-ia] :begrafenisgezicht /ZN/ : aere (aere)/visage de interramento
[nl-ia] :begrafenisondernemer /ZN/ : interprenditor/director de pompas funebre (funebre)
[nl-ia] :begrafenisonderneming /ZN/ : interprisa de pompas funebre (funebre)
[nl-ia] :begrafenisplechtigheid /ZN/ : ceremonia (ceremonia)/pompa(s) funebre (funebre)/funeral, funeres (funeres), funerales, exequias (exequias), inhumation solemne, obsequias (obsequias)
[nl-ia] :begrafenisritueel /ZN/ : ritual funebre (funebre)/funeral
[nl-ia] :begrafenisstoet /ZN/ : interramento, convoyo (convoyo) funebre (funebre)
[nl-ia] :begraven, ergens ~ liggen : esser interrate alicubi (alicubi)
[nl-ia] :begrensdheid /ZN/ : character (character) limitate, limitation, restriction
[nl-ia] :begrip, hij toont geen enkel ~ voor de situatie : ille non monstra un minimo (minimo) de comprension pro le situation
[nl-ia] :begrip /ZN/ : concepto, notion, idea (idea)
[nl-ia] :begrip, geen flauw ~ van iets hebben : non haber le minime (minime) notion/idea (idea) de un cosa
[nl-ia] :begrip /ZN/ : compendio, abbreviation, abbreviamento, condensation, texto condensate, epitome (epitome), summa, résumé (F)
[nl-ia] :begrippenapparaat /ZN/ : insimul (insimul) de notiones/de conceptos
[nl-ia] :begrippenschrift /ZN/ : ideographia (ideographia)
[nl-ia] :begripsbeperking /ZN/ : restriction del senso, synecdoche (synecdoche)
[nl-ia] :begripsleer /ZN/ : (FIL) ideologia (ideologia)
[nl-ia] :begripsverbinding /ZN/ : synthese (synthese) (-esis)
[nl-ia] :begripsverwarring /ZN/ : confusion de ideas (ideas)/de notiones/de conceptos
[nl-ia] :begroeien, een met klimop begroeide toren : un turre coperte de hedera (hedera)
[nl-ia] :begroting, buiten de ~ om : foras (foras) del budget/estimation, extrabudgetari
[nl-ia] :begrotingsdebat /ZN/ : debatto/discussion del/super (super) le budget (E)
[nl-ia] :begrotingsjaar /ZN/ : anno/periodo (periodo) budgetari, exercitio
[nl-ia] :begrotingsoverleg /ZN/ : deliberation super (super) le budget (E)
[nl-ia] :begrotingstekort /ZN/ : deficit (deficit) budgetari/del budget (E)
[nl-ia] :begum /ZN/ : begum (begum)
[nl-ia] :begunstiger, ~ van de kunst : protector/patrono del artes, mecenas (mecenas)
[nl-ia] :begunstiging, onder ~ van de duisternis : con le/a favor del obscuritate/del tenebras (tenebras)
[nl-ia] :beha, ~ met schoudersluiting : sustenepectore con clausura super (super) le spatula
[nl-ia] :behaagzucht /ZN/ : desiro/desiderio de placer, coquetteria (coquetteria)
[nl-ia] :behaard, ~e zegge : carex (carex)/carice (carice) tomentose
[nl-ia] :behalen, daar is geen eer aan te ~ : le effortio non essera (essera) recompensate
[nl-ia] :behalve /VZ/ : minus (minus), excepte, exceptate, con/a(l) exception de, salvo, a(l) exclusion de, preter (preter)
[nl-ia] :behalve, ik weet niets van hen ~ dat hij rookt : io non sape nihil (nihil) de ille, excepte que ille fuma
[nl-ia] :behandeling /ZN/ : (MED) cura, curation, tractamento, therapia (therapia), therapeutica
[nl-ia] :behandelkamer /ZN/ : camera (camera) del medico
[nl-ia] :behandelmethode /ZN/ : methodo (methodo) de tractamento
[nl-ia] :behangersterm /ZN/ : termino (termino) de tapissero
[nl-ia] :beheersen, het ~ : domination, maestria (maestria), possession
[nl-ia] :beheersing /ZN/ : maestria (maestria), domination, possession
[nl-ia] :beheersorgaan /ZN/ : organo (organo) de administration/de gestion/ de gerentia
[nl-ia] :beheerstheid /ZN/ : maestria (maestria) de se ipse
[nl-ia] :behelzen, de brief behelst dat : le littera (littera) dice que
[nl-ia] :behendig, ~ jongen : puero (puero) habile
[nl-ia] :behoeftig /BN/ : indigente, destituite, necessitose, inope (inope), paupere, povre, misere, miserabile
[nl-ia] :behoorlijk, een ~ aantal : un numero (numero) respectabile
[nl-ia] :behoud, ~ van arbeidsvermogen : conservation del energia (energia)
[nl-ia] :behouden, dat glaswerk is ~ aangekomen : iste vitreria (vitreria) ha arrivate intacte
[nl-ia] :behouden, in ~ haven zijn : esser in securitate, esser foras (foras) de periculo
[nl-ia] :behoudens, ~ nadere goedkeuring : excepte approbation ultime (ultime)
[nl-ia] :behoudzucht /ZN/ : spirito (spirito) conservative/conservatori/de immobilismo, conservatismo, misoneismo
[nl-ia] :behuwdtante /ZN/ : amita (amita) affin
[nl-ia] :bei, de ~ van Tunis : le bey de Tunis (Tunis)
[nl-ia] :Beier /ZN/ : bavaro (bavaro), bavarese
[nl-ia] :beïnvloeden /WW/ : influer super (super), influentiar, exercer influentia super (super)
[nl-ia] :beitelblad /ZN/ : lamina (lamina) de un cisello
[nl-ia] :beitelboor /ZN/ : trepano (trepano)
[nl-ia] :bejaardenavond /ZN/ : vspere/vespera (vespera) pro vetule/vetere personas
[nl-ia] :bejammeren /WW/ : lamentar super (super), miserar se
[nl-ia] :bek /ZN/ : gargola (gargola)
[nl-ia] :bekakken /WW/ : defecar super (super)
[nl-ia] :bekeerd, tot het christendom ~e jood : judeo (judeo) convertite
[nl-ia] :bekeerde /ZN/ : converso, convertito, proselyto (proselyto)
[nl-ia] :bekeerde, nieuw ~ : neophyto (neophyto)
[nl-ia] :bekend /BN/ : cognite (cognite), note, reputate, renominate
[nl-ia] :bekende, een oude ~ van de politie : un vetule cognoscentia/cognoscito del policia (policia)
[nl-ia] :bekendheid, ~ krijgen : devenir celebre (celebre), facer se un nomine
[nl-ia] :bekendstaan /WW/ : esser cognite (cognite)/reputate (como)
[nl-ia] :bekennen, hij bekent dat hij medeplichtig is : ille confessa esser complice (complice), ille confessa que ille es involvite in le crimine, ille recognosce su complicitate
[nl-ia] :beker /ZN/ : calice (calice)
[nl-ia] :bekeren (bekeren) /WW/ : converter
[nl-ia] :bekeren (bekeren), een volk tot het christendom ~ : christianisar un populo
[nl-ia] :bekeren (bekeren), zich tot het christendom ~ : converter se al christianismo
[nl-ia] :bekeren (bekeren), tot het katholieke geloof ~ : catholicisar
[nl-ia] :bekeren (bekeren) /WW/ : converter
[nl-ia] :bekeren (bekeren) /WW/ : (SPORT) disputar un cuppa/un match (E) de cuppa, jocar le cuppa
[nl-ia] :bekertoernooi /ZN/ : torneo (torneo) pro le cuppa
[nl-ia] :bekervrucht /ZN/ : cucubalo (cucubalo) bacifere
[nl-ia] :bekken /ZN/ : (MUZ) cymbalo (cymbalo)
[nl-ia] :bekkenfotografie /ZN/ : pelvigraphia (pelvigraphia)
[nl-ia] :bekkeninstabiliteit /ZN/ : symphysiolyse (-ysis (-ysis))
[nl-ia] :bekkenmeter /ZN/ : pelvimetro (pelvimetro)
[nl-ia] :bekkenmeting /ZN/ : pelvimetria (pelvimetria)
[nl-ia] :bekkenslag /ZN/ : colpo de cymbalo (cymbalo)
[nl-ia] :bekkenvliesontsteking /ZN/ : pelviperonitis (pelviperonitis)
[nl-ia] :bekleden, een leerstoel ~ : haber/occupar un cathedra (cathedra)
[nl-ia] :bekleden, de bisschoppelijke waardigheid ~ : revestir le dignitate de episcopo (episcopo)
[nl-ia] :beklemtonen /WW/ : (ook FIG) accentuar, mitter/poner le accento/emphase (emphase) (-asis) super (super)
[nl-ia] :beklemtoning /ZN/ : accentuation, emphase (emphase) (-asis)
[nl-ia] :beklemtoond, ~e lettergreep : syllaba (syllaba) accentuate/tonic
[nl-ia] :beknopt, ~ overzicht : summario, compendio, résumé (F), synopse (-opsis (-opsis))
[nl-ia] :beknorren /WW/ : reprender/reprehender/reprobar/blasmar con acrimonia (acrimonia)
[nl-ia] :bekommerd /BN/ : sollicite (sollicite), inquiete, intranquille, preoccupate
[nl-ia] :bekonkeling /ZN/ : machination, intriga, cabala (cabala), complot, (JUR) collusion
[nl-ia] :bekoring /ZN/ : incantamento, seduction, attraction, fascination, charme (F), magia (magia), prestigio
[nl-ia] :bekoring, de ~ van het buitenleven : le incantamento del vita al aere (aere) libere
[nl-ia] :bekrachtigen, een dynamo ~ : excitar un dynamo (dynamo)
[nl-ia] :bekrachtiging /ZN/ : (JUR) exequatur (exequatur)
[nl-ia] :bekrachtiging, ~ van een dynamo : excitation de un dynamo (dynamo)
[nl-ia] :bekrachtigingsdynamo /ZN/ : dynamo (dynamo) de excitation
[nl-ia] :bekrompen, ~ geest : spirito (spirito) stricte
[nl-ia] :bekrompen, ~ denkbeelden : ideas (ideas) meschin
[nl-ia] :bekrompenheid /ZN/ : strictessa de spirito (spirito), pusillitate, meschinitate, meschineria (meschineria), illiberalitate, philisteria (philisteria), philisteismo
[nl-ia] :bekwaamheid /ZN/ : aptitude, capabilitate, capacitate, competentia, habilitate, sufficientia, maestria (maestria)
[nl-ia] :bekwijlen /WW/ : macular con saliva/bava, salivar (super (super)), bavar (super (super))
[nl-ia] :bel, de ~ voor de laatste ronde : le signal del ultime (ultime) torno
[nl-ia] :bel, de ~ niet halen (op het allerlaatst verliezen) : perder in le ultime (ultime) momento
[nl-ia] :bel, ~ lucht : bulla de aere (aere)
[nl-ia] :belager /ZN/ : assediator, insidiator, attaccator, attaccante, aggressor, inimico (inimico)
[nl-ia] :belang, strijdige/tegengestelde ~en : interesses inconciliabile/contrari/opposite (opposite)/adverse, divergentia de interesses
[nl-ia] :belang, niets van ~ : nihil (nihil) de importantia
[nl-ia] :belangeloos /BN/ : gratuite (gratuite)
[nl-ia] :belangstelling, gespeelde/niet gemeende ~ : interesse composite (composite)
[nl-ia] :belast, hij is ~ met de verkoop : ille es cargate del vendita (vendita)
[nl-ia] :belasten /WW/ : pesar super (super)
[nl-ia] :belasting, ~ op de toegevoegde waarde, BTW : taxa super (super) le valor adjuncte/adjungite, TVA
[nl-ia] :belasting, maximum toelaatbare ~ : maximo (maximo) de carga
[nl-ia] :belastinggrens /ZN/ : limite (limite) del impostos
[nl-ia] :belastinggroep /ZN/ : gruppo/categoria (categoria) de impostos
[nl-ia] :belastingrechter /ZN/ : judice (judice) fiscal
[nl-ia] :belastingschuld /ZN/ : debita (debita) fiscal
[nl-ia] :belastingsgrens /ZN/ : limite (limite) de carga
[nl-ia] :belastingterm /ZN/ : termino (termino) fiscal
[nl-ia] :belastingverlies /ZN/ : perdita (perdita) fiscal
[nl-ia] :beleefd, ~ tegen iemand zijn : tractar un persona con cortesia (cortesia)
[nl-ia] :beleefdheid /ZN/ : politessa, cortesia (cortesia), complacentia, civilitate, urbanitate, attention, obsequio
[nl-ia] :beleefdheid, de burgerlijke ~ in acht nemen : observar le regulas del cortesia (cortesia)
[nl-ia] :beleefdheidsapplaus /ZN/ : applauso de cortesia (cortesia)/de politessa
[nl-ia] :beleefdheidsbetuiging /ZN/ : testimonio/demonstration de cortesia (cortesia)/politessa, complimento
[nl-ia] :beleefdheidsbezoek /ZN/ : visita (visita) de cortesia (cortesia)/de politessa
[nl-ia] :beleefdheidsformule /ZN/ : formula de cortesia (cortesia)/de politessa, formula polite/cortese
[nl-ia] :beleefdheidsfrase /ZN/ : phrase de cortesia (cortesia)/de politessa
[nl-ia] :beleefdheidsgebaar /ZN/ : gesto de cortesia (cortesia)/de politessa
[nl-ia] :beleefdheidshalve /BW/ : per politessa, per cortesia (cortesia)
[nl-ia] :beleefdheidsregel /ZN/ : regula de cortesia (cortesia)/de politessa
[nl-ia] :beleefdheidsuitdrukking /ZN/ : expression de cortesia (cortesia)/de politessa
[nl-ia] :beleefdheidsvorm /ZN/ : forma de cortesia (cortesia)/de politessa
[nl-ia] :beleg /ZN/ : per lo que on guarni su sandwich (E), lo que on mitte/pone super (super) su trencho {sj} de pan: caseo, salsicia, confitura, etc.
[nl-ia] :belegen /BN/ : assatis (assatis) vetule, matur
[nl-ia] :belegeringsartillerie /ZN/ : artilleria (artilleria) de assedio
[nl-ia] :belegeringsbatterij /ZN/ : batteria (batteria) de assedio
[nl-ia] :belegeringsleger /ZN/ : armea (armea) de assedio/de investimento
[nl-ia] :belegging, ~ op lange termijn : investimento a longe termino (termino)
[nl-ia] :beleggingsfonds /ZN/ : fundo/compania (compania)/societate de investimento
[nl-ia] :beleggingsmaatschappij /ZN/ : compania (compania)/societate de investimentos
[nl-ia] :beleid /ZN/ : politica, linea politic, strategia (strategia), (management) gestion
[nl-ia] :beleidslijn /ZN/ : strategia (strategia)/linea politic, politica
[nl-ia] :beleidsnota /ZN/ : nota stipulante/super (super) le politica a sequer
[nl-ia] :beleidsvraag /ZN/ : question super (super) le politica a sequer
[nl-ia] :belenden /WW/ : esser adjacente/contigue/limitrophe (limitrophe) a, confinar a, toccar a
[nl-ia] :belendend /BN/ : adjacente, contigue, limitrophe (limitrophe), contermine
[nl-ia] :belendend, ~ vertrek : camera (camera) contigue
[nl-ia] :belenen /WW/ : prender un presto super (super), (door de lener aan) dar un presto super (super)
[nl-ia] :beleningskrediet /ZN/ : credito (credito) hypothecari
[nl-ia] :beleningsschuld /ZN/ : debita (debita) hypothecari
[nl-ia] :belet, ~ hebben : non reciper (le visita (visita) de un persona)
[nl-ia] :beleven /WW/ : viver usque a, viver assatis (assatis) longe tempore pro vider, attinger
[nl-ia] :belichtingsmeter /ZN/ : exposimetro (exposimetro), luxmetro (luxmetro)
[nl-ia] :belichtingsmeter, camera met ingebouwde ~ : camera (camera) con exposimetro incorporate
[nl-ia] :believen /WW/ : desirar, desiderar, voler, (geneigd zijn om) esser disposite (disposite) a
[nl-ia] :bellefleur, een kleur als een ~ hebben : haber un aere (aere) san e fresc
[nl-ia] :bellen, er wordt gebeld : le telephono (telephono) sona
[nl-ia] :bellettrie /ZN/ : belle litteras (litteras), belles-lettres (F), belletristica
[nl-ia] :bellettrist /ZN/ : homine de litteras (litteras)
[nl-ia] :beloken, er ~ uitzien : haber le aere (aere) triste
[nl-ia] :belomantie /ZN/ : belomantia (belomantia)
[nl-ia] :belopen /WW/ : marchar {sj} super (super), passar super (super), camminar super (super)
[nl-ia] :beloven, dat belooft niet veel goeds : isto non promitte/presagi nihil (nihil) de bon, isto es de mal augurio
[nl-ia] :belroos /ZN/ : erysipela (erysipela), rosa
[nl-ia] :belt /ZN/ : cumulo/deposito (deposito) de immunditias/de residuos
[nl-ia] :beluchtingsperiode /ZN/ : periodo (periodo) de aeration
[nl-ia] :beluisteren, iemands borst ~ : auscultar le thorace (thorace) de un persona
[nl-ia] :beluisteren, de vijand ~ : ascoltar (clandestinmente) le inimico (inimico), spiar le inimico (inimico), interceptar le communicationes del inimico (inimico)
[nl-ia] :belvedère /ZN/ : belvedere (belvedere), mirador
[nl-ia] :bemachtigen, de troon (onrechtmatig) ~ : sasir/usurpar le throno (illegitimemente (illegitimemente))
[nl-ia] :bemiddelaar /ZN/ : arbitro (arbitro), arbitrator, conciliator, reconciliator, mediator, intermediario, intercessor
[nl-ia] :beminnelijk /BN/ : amabile, affabile, amene (amene), affectuose, adorabile
[nl-ia] :beminnen, een vrouw ~ : amar un femina (femina)
[nl-ia] :benaderingsgetal /ZN/ : numero (numero) approximative
[nl-ia] :benaderingswijze /ZN/ : maniera/methodo (methodo) de approximation/approche {sj}
[nl-ia] :benadrukken /WW/ : insister, accentuar, punctuar, mitter/poner le emphase (emphase) (-asis)/accento super (super), sublinear
[nl-ia] :benadrukken, het ~ : insistentia, accentuation, emphase (emphase) (-asis)
[nl-ia] :benadrukking /ZN/ : insistentia, accentuation, emphase (emphase) (-asis)
[nl-ia] :bende /ZN/ : disordine, chaos (chaos)
[nl-ia] :bende /ZN/ : grande numero (numero), multitude, massa
[nl-ia] :bendeoorlog /ZN/ : guerra inter (inter) bandas/gangs (E)
[nl-ia] :beneden /BW/ : in basso, infra, subtus (subtus)
[nl-ia] :benedenachterkamer /ZN/ : camera (camera) de detra in le etage (F) inferior/basse
[nl-ia] :benedengrens /ZN/ : limite (limite) inferior/basse
[nl-ia] :benedenkamer /ZN/ : camera (camera) inferior/basse
[nl-ia] :benedenvoorkamer /ZN/ : camera (camera) anterior in le etage (F) basse
[nl-ia] :benedictijnenabdij, benedictijnerabdij /ZN/ : abbatia (abbatia) de benedictinos
[nl-ia] :beneficiair, ~ erfgenaam : herede (herede) beneficiari, beneficiario
[nl-ia] :benefit of the doubt /ZN/ : beneficio del dubita (dubita)
[nl-ia] :benemen, iemand de adem ~ : suffocar le halito (halito) a un persona, impedir a un persona de respirar
[nl-ia] :benepen, een ~ gedachte : un pensata/pensamento/idea (idea) meschin
[nl-ia] :benepen /BN/ : pusillanime (pusillanime)
[nl-ia] :benepenheid /ZN/ : meschineria (meschineria), meschinitate
[nl-ia] :benevelen /BN/ : obscurar (le spirito (spirito)), obnubilar, (dronken maken) inebriar
[nl-ia] :benevens, een goed salaris ~ vrije woning : un bon salario con allogio gratuite (gratuite)
[nl-ia] :bengel /ZN/ : puero (puero) rude, pueracio
[nl-ia] :benig, ~e vingers : digitos (digitos) ossee/ossute
[nl-ia] :benijdenswaardigheid /ZN/ : character (character) invidiabile
[nl-ia] :benoemen, zinsdelen ~ : facer le analyse (analyse) (-ysis) logic/syntactic
[nl-ia] :benthos /ZN/ : benthos (benthos)
[nl-ia] :benul /ZN/ : notion, idea (idea)
[nl-ia] :benul, hiervan heeft hij niet het minste ~ : ille non ha le minime (minime) notion/idea de isto
[nl-ia] :benummeren /WW/ : provider de numeros (numeros)
[nl-ia] :benummeren /WW/ : distinguer per numeros (numeros)
[nl-ia] :benzeen /ZN/ : benzene (benzene)
[nl-ia] :benzeenfabriek /ZN/ : fabrica de benzene (benzene)
[nl-ia] :benzinedepot /ZN/ : deposito (deposito) de benzine/gasolina
[nl-ia] :benzinereservoir /ZN/ : deposito (deposito) de benzina/gasolina
[nl-ia] :benzoë /ZN/ : benzoe (benzoe), benzoin
[nl-ia] :benzoëbalsem /ZN/ : balsamo (balsamo) de benzoe (benzoe)
[nl-ia] :benzoëboom /ZN/ : benzoe (benzoe), benzoin
[nl-ia] :benzoëhars /ZN/ : resina de benzoe (benzoe)
[nl-ia] :benzoëtinctuur /ZN/ : tinctura de benzoe (benzoe)
[nl-ia] :beoefenaar, ~ van de letterkunde : homine de litteras (litteras), litterato
[nl-ia] :beoordelaar /ZN/ : judicator, judice (judice), appreciator, critico, censor, arbitro (arbitro)
[nl-ia] :bepaald, een ~ verschijnsel : un phenomeno (phenomeno) determinate/specific
[nl-ia] :bepaaldheid /ZN/ : character (character) determinate
[nl-ia] :bepaaldheid /ZN/ : character (character) categoric
[nl-ia] :bepalen, de prijs van de boter ~ : fixar le precio del butyro (butyro)
[nl-ia] :bepalen, het zuurstofgehalte in de lucht ~ : determinar le proportion de oxigeno (oxigeno) in le aere (aere)
[nl-ia] :bepaling, ~ van de boterprijs : fixation del precio del butyro (butyro)
[nl-ia] :bepeinzen /WW/ : meditar super (super), reflectar super (super)
[nl-ia] :beperken, het aantal is beperkt tot vijf : le numero (numero) se limita a cinque
[nl-ia] :beperken, tot een minimum ~ : reducer al minimo (minimo)
[nl-ia] :beperking, ~ van het aantal bezoekers : limitation del numero (numero) de visitatores
[nl-ia] :beperking /ZN/ : limite (limite), limitation
[nl-ia] :beperking, zijn ~en kennen : cognoscer su limites (limites)/limitationes
[nl-ia] :beperkt, ~e afzetmogelijkheden : possibilitates de vendita (vendita) limitate
[nl-ia] :beperkt, ~e geest : spirito (spirito) limitate
[nl-ia] :bepissen /WW/ : pissar super (super)/contra/in
[nl-ia] :beplakken /WW/ : collar super (super), glutinar super (super)
[nl-ia] :bepleiten, een kwade zaak ~ : esser le advocato del diabolo (diabolo)
[nl-ia] :beplooien, een scheur ~ : celar un laceration sub un plica/inter (inter) le plicas
[nl-ia] :bepraten /WW/ : parlar de, discuter de, tractar de, discurrer super (super)
[nl-ia] :beproefd, ~e methode : methodo (methodo) probate
[nl-ia] :beproeving /ZN/ : proba, prova, essayo (essayo)
[nl-ia] :beraden, zich ~ /WW/ : considerar, reflecter (super (super))
[nl-ia] :berberis /ZN/ : berberis (berberis)
[nl-ia] :berberishaag /ZN/ : haga/sepe de berberis (berberis)
[nl-ia] :berberisstruik /ZN/ : arbusto de berberis (berberis)
[nl-ia] :berd, iets te ~e brengen : mitter/poner un cosa super (super) le tapete, intabular un cosa
[nl-ia] :berechten /WW/ : administrar/dar le (ultime (ultime)) sacramentos/le extreme unction
[nl-ia] :bereden, ~ politie : policia (policia) montate/a cavallo
[nl-ia] :bereden, ~ artillerie : artilleria (artilleria) montate
[nl-ia] :beregoed /BN/ : multo bon, bonissime (bonissime), phantastic
[nl-ia] :bereid /BN/ : preste (a), disposite (disposite) (a)
[nl-ia] :bereid, tot wederdienst ~ zijn : esser disposite a prestar alicun servicio reciproc (reciproc)
[nl-ia] :bereidingsmethode /ZN/ : methodo (methodo)/procedimento de preparation, methodo (methodo) de fabrication
[nl-ia] :bereidvaardig /BN/ : servicial, complacente, officiose, disposite (disposite) (a), disponibile
[nl-ia] :bereidvaardig, hij is altijd even ~ : sempre/semper (semper) ille es disposite a prestar un servicio, ille es multo servicial
[nl-ia] :bereidvol /BN/ : completemente disposite (disposite) (a)
[nl-ia] :bereik, buiten het ~ van : foris (foris) del portata de
[nl-ia] :bereik /ZN/ : (FIG) (kring van invloed) orbita (orbita)
[nl-ia] :bereikbaar, ik ben telefonisch ~ : on pote attinger me per telephono (telephono)
[nl-ia] :bereiken, de grens van zijn geduld ~ : arrivar al limite (limite) de su patientia
[nl-ia] :berendruif /ZN/ : arctotaphylos (arctotaphylos)
[nl-ia] :berenklauw /ZN/ : acantho, (WETENSCH) heracleo (heracleo)
[nl-ia] :berenkop /ZN/ : testa/capite (capite) de urso
[nl-ia] :berg, als de ~ niet tot Mohammed wil komen, dan moet Mohammed naar de ~ gaan : si le montania non va a Mohammed (Mohammed), Mohammed (Mohammed) va al montania
[nl-ia] :berg /ZN/ : grande quantitate, grande numero (numero), massa
[nl-ia] :bergachtigheid /ZN/ : character (character) montaniose/montuose, montuositate
[nl-ia] :bergartillerie /ZN/ : artilleria (artilleria) de montania
[nl-ia] :bergbatterij /ZN/ : batteria (batteria) de montania
[nl-ia] :bergbeschrijver /ZN/ : descriptor de montanias, orographo (orographo)
[nl-ia] :bergbeschrijving /ZN/ : description del montanias, orographia (orographia)
[nl-ia] :bergformatie /ZN/ : formation de montanias, orogenese (orogenese) (-esis)
[nl-ia] :berggodin /ZN/ : dea del montanias, oreade (oreade)
[nl-ia] :berghok /ZN/ : deposito (deposito), remissa, hangar (F)
[nl-ia] :berging /ZN/ : deposito (deposito), remissa, hangar (F)
[nl-ia] :bergingsmaatschappij /ZN/ : compania (compania)/interprisa de salvamento/recuperation
[nl-ia] :bergkurk /ZN/ : suber (suber) fossile/de montania
[nl-ia] :bergleeuwerik /ZN/ : eremophila (eremophila) alpestre
[nl-ia] :berglucht /ZN/ : aere (aere) de montania
[nl-ia] :bergnimf /ZN/ : nympha del montes, oreade (oreade)
[nl-ia] :bergplaats /ZN/ : deposito (deposito), remissa
[nl-ia] :Bergrede /ZN EIGN/ : Sermon super (super) le/del Montania
[nl-ia] :bergruimte /ZN/ : deposito (deposito), remissa
[nl-ia] :bergspoor(weg) /ZN/ : ferrovia (ferrovia) funicular/de montania
[nl-ia] :bergvrees /ZN/ : orophobia (orophobia)
[nl-ia] :bergweide /ZN/ : pastura/prato/prateria (prateria) montan/de montania
[nl-ia] :bergzolder /ZN/ : deposito (deposito) sub le tecto
[nl-ia] :bericht, (in krant) laatste ~en : ultime (ultime) notitias/hora
[nl-ia] :bericht, volgens de laatste ~en : secundo le ultime (ultime) notitias
[nl-ia] :berichtgeving, ~ over de verkiezingen : information super (super) le electiones
[nl-ia] :berijden, een ijsbaan ~ : patinar super (super) un patinatorio
[nl-ia] :beringen, beringde vingers : digitos (digitos) guarnite/ornate de anellos
[nl-ia] :berispelijkheid /ZN/ : character (character) reprehensibile, etc., accusabilitate
[nl-ia] :berkelium /ZN/ : berkelium (berkelium)
[nl-ia] :berkenbast /ZN/ : cortice (cortice) de betula
[nl-ia] :berkenbastolie /ZN/ : oleo del cortice (cortice) de betula
[nl-ia] :berkenschors /ZN/ : cortice (cortice) de betula
[nl-ia] :berkenzwam /ZN/ : polyporo (polyporo) betulin
[nl-ia] :berlijnszilver /ZN/ : alpaca (alpaca)
[nl-ia] :Berlitz, methode ~ : methodo (methodo) Berlitz
[nl-ia] :berlitzmethode /ZN/ : methodo (methodo) Berlitz
[nl-ia] :Bernoulli-getallen /ZN MV/ : numeros (numeros) bernoullian/de Bernoulli
[nl-ia] :beroemd /BN/ : famose, celebre (celebre), renominate, reputate, de fama, illustre, insigne, prestigiose
[nl-ia] :beroemdheid /ZN/ : persona celebre (celebre), celebritate, star (E), superstar (E)
[nl-ia] :beroep /ZN/ : mestiero, profession, function, occupation, empleo (empleo)
[nl-ia] :beroepsanalyse /ZN/ : analyse (analyse) (-ysis) de un profession
[nl-ia] :beroepsbedelaar /ZN/ : mendico (mendico) professional/de profession
[nl-ia] :beroepscode /ZN/ : codice (codice) deontologic
[nl-ia] :beroepsethiek /ZN/ : ethica professional, deontologia (deontologia)
[nl-ia] :beroepsfotograaf /ZN/ : photographo (photographo) professional
[nl-ia] :beroepsgewoonten /ZN MV/ : habitos (habitos) professional
[nl-ia] :beroepsgroep /ZN/ : gruppo/categoria (categoria) professional
[nl-ia] :beroepshiërarchie /ZN/ : hierarchia (hierarchia) de professiones
[nl-ia] :beroepsklasse /ZN/ : categoria (categoria) socio-professional
[nl-ia] :beroepsleger /ZN/ : armea (armea) (de militares) professional/de mestiero/de carriera
[nl-ia] :beroepsstand /ZN/ : categoria (categoria) professional
[nl-ia] :beroepstermijn /ZN/ : periodo (periodo) pro appello
[nl-ia] :beroepsziekte /ZN/ : maladia (maladia) professional
[nl-ia] :beroerd /BN/ : malade, indisposite (indisposite), mal
[nl-ia] :beroerd, niet te ~ zijn om iets te doen : esser disposite (disposite) a facer alco
[nl-ia] :beroering, de gemoederen in ~ brengen : excitar le animas (animas)
[nl-ia] :beroerte /ZN/ : (MED) attacco de apoplexia (apoplexia), apoplexia (apoplexia), hemorrhagia (hemorrhagia)/congestion cerebral, colpo apoplectic/de apoplexia (apoplexia)/de sanguine, ictus (ictus) apoplectic/cerebral
[nl-ia] :berooid /BN/ : povre, paupere, sin moneta, impecuniose, indigente, inope (inope), destituite
[nl-ia] :berouw, tranen van ~ : lacrimas (lacrimas) de remorso/repententia/regret
[nl-ia] :bertram (wilde ~) /ZN/ : (PLANTK) achillea (achillea) ptarmic
[nl-ia] :berucht, ~ proces : processo que ha facite scandalo (scandalo)
[nl-ia] :berusten /WW/ : reposar (super (super)), fundar se (super (super)), esser fundate (super (super)), basar se (super (super)), esser basate (super (super))
[nl-ia] :berusten, op waarheid ~ : fundar se super (super) le veritate
[nl-ia] :berusten /WW/ : esser in possession (de), esser conservate (de), esser inter (inter)/in le manos (de)
[nl-ia] :berusting /ZN/ : possession, custodia, deposito (deposito)
[nl-ia] :berylaarde /ZN/ : glucinum (glucinum)
[nl-ia] :beryllium /ZN/ : beryllium (beryllium)
[nl-ia] :berylliumlegering /ZN/ : alligato de beryllium (beryllium)
[nl-ia] :berylliumoxyde /ZN/ : oxydo (oxydo) de beryllium (beryllium)
[nl-ia] :berylliumverbinding /ZN/ : composito (composito) de beryllium (beryllium)
[nl-ia] :bes /ZN/ : ribes (ribes)
[nl-ia] :bes /ZN/ : baca de ribes (ribes)
[nl-ia] :bes-anjelier /ZN/ : cucubalo (cucubalo) bacifere
[nl-ia] :beschaafd, in ~e termen : in terminos (terminos) cortese
[nl-ia] :beschaafdheid /ZN/ : politessa, cortesia (cortesia), civilitate, bon education, bon manieras
[nl-ia] :beschadigen, de goederen zijn door zeewater beschadigd : le mercantias (mercantias) ha essite damnificate per le aqua del mar
[nl-ia] :beschadiging /ZN/ : damno, deterioration, (van een schip) avaria (avaria)
[nl-ia] :beschaduwen /WW/ : facer unbra super (super), umbrar, adumbrar, obumbrar
[nl-ia] :beschaving /ZN/ : politessa, cortesia (cortesia), bon education, civilitate, urbanitate
[nl-ia] :beschavingscrisis /ZN/ : crise/crisis (crisis) del civilisation
[nl-ia] :beschavingsperiode /ZN/ : periodo (periodo) de civilisation
[nl-ia] :beschavingsziekte /ZN/ : maladia (maladia) del civilisation moderne
[nl-ia] :bescheidenheid, met gepaste ~ : con le debite (debite) discretion
[nl-ia] :bescheidenheid, in alle ~ wil ik opmerken : con tote le respecto debite (debite) io vole remarcar
[nl-ia] :bescheidenheid /ZN/ : modestia, politessa, cortesia (cortesia)
[nl-ia] :beschermengel /ZN/ : angelo (angelo) tutelar/custode/guardiano
[nl-ia] :beschermer, ~ van de kunsten : protector del artes, mecenas (mecenas), mecenato
[nl-ia] :beschermingsmasker /ZN/ : masca/mascara (mascara) de protection
[nl-ia] :beschieten /WW/ : facer foco super (super), tirar a, bombardar, (met kanonnen) cannonar, (met mitrailleurs) mitraliar
[nl-ia] :beschieten, de vijand ~ : facer foco super le inimico (inimico)
[nl-ia] :beschijnen /WW/ : exclarar, illuminar, dar luce a, brillar super (super)
[nl-ia] :beschijten /WW/ : (schijten op/in) cacar super (super)/in
[nl-ia] :beschouwelijkheid /ZN/ : character (character) contemplative/reflective/meditative/speculative, contemplativitate
[nl-ia] :beschouwing, hij hield een ~ over de gevaren van de grote stad : ille ha facite un exposition super (super) le periculos del grande urbes
[nl-ia] :beschrijven /WW/ : (schrijven op) scriber super (super)
[nl-ia] :beschrijven, een baan om de aarde ~ : describer un orbita (orbita) circa/circum (circum) le terra
[nl-ia] :beschrijven /WW/ : (schriftelijk samenroepen) convocar per scripto/per littera (littera)
[nl-ia] :beschrijvend, ~e anatomie : anatomia (anatomia) descriptive
[nl-ia] :beschrijvend, ~e poëzie : poesia (poesia) descriptive
[nl-ia] :beschrijvend, ~e meetkunde : geometria (geometria) descriptive
[nl-ia] :beschuit, ~ met muisjes : biscocto con butyro (butyro) e granos de anis (F)
[nl-ia] :beschuitfabriek /ZN/ : biscocteria (biscocteria)
[nl-ia] :beschuldiging, ongegronde ~ : accusation gratuite (gratuite)
[nl-ia] :beschuldiging, iemand een ~ naar het hoofd slingeren : jectar un accusation al testa/capite (capite) de un persona
[nl-ia] :besef /ZN/ : (begrip) conscientia, comprehension, idea (idea)
[nl-ia] :besef /ZN/ : (bewustzijn) conscientia, notion, idea (idea)
[nl-ia] :beseffen /WW/ : esser consciente de, haber conscientia de, haber (le) idea (idea) de, comprender, comprehender, dar se conto de, haber notion de, perciper, realisar
[nl-ia] :besheide /ZN/ : empetro (empetro) nigre
[nl-ia] :besje /ZN/ : vetule femina (femina)
[nl-ia] :besjeshuis /ZN/ : home (E) pro vetule feminas (feminas)
[nl-ia] :besjoemelarij /ZN/ : duperia (duperia), mystification
[nl-ia] :beslaan, deze kast beslaat de halve kamer : iste armario occupa le medietate del camera (camera)
[nl-ia] :beslag, zijn vele activiteiten nemen hem geheel in ~ : su multiple (multiple) activitates le absorbe integremente
[nl-ia] :beslapen /WW/ : dormir in/super (super) (un lecto)
[nl-ia] :beslechter /ZN/ : arbitro (arbitro)
[nl-ia] :besliskunde /ZN/ : scientia de prender decisiones, scientia del decision, theoria (theoria) del decisiones
[nl-ia] :beslissen, over een voorstel ~ : prender un resolution/decider super (super) un proposition
[nl-ia] :beslissing, een voorstel aan de ~ van de vergadering onderwerpen : submitter un proposition al decision del assemblea (assemblea)
[nl-ia] :beslist /BW/ : (zeker) certemente, securmente, sin (alicun) dubita (dubita)
[nl-ia] :besloten /BN/ : intime (intime)
[nl-ia] :besloten, in ~ kring : in intime compania (compania)
[nl-ia] :beslotenheid /ZN/ : (het afgesloten zijn) intimitate, character (character) clause
[nl-ia] :beslotenheid, ~ van een club : intimitate de un club (E), character (character) exclusive de un club (E)
[nl-ia] :besluiteloos, ~ karakter : character (character) irresolute/indecise
[nl-ia] :besluiten, tot iemands ondergang ~ : resolver le perdita (perdita) de un persona
[nl-ia] :besluiten, de scheidsrechter besloot dat er niet verder kon worden gespeeld : le arbitro (arbitro) decideva que le incontro non poteva esser continuate
[nl-ia] :besluitvaardig /BN/ : prompte a decider, qui ha le spirito (spirito) del decision, decisive, resolute
[nl-ia] :besluitvaardigheid /ZN/ : promptitude del decision, spirito (spirito) del decision
[nl-ia] :besmeren, een beschuit met boter ~ : butyrar un biscocto, unguer un biscocto con butyro (butyro)
[nl-ia] :besmettelijk, ~e ziekte : maladia (maladia)/morbo contagiose/infectuose/infective/transmissibile, contagion
[nl-ia] :besmettelijkheid, ~ van cholera : contagiositate del cholera (cholera)
[nl-ia] :besmetten, besmet worden met een virus : esser contaminate per/con un virus (virus)
[nl-ia] :besmettingsangst /ZN/ : rupophobia (rupophobia)
[nl-ia] :besnaren, een fijn besnaard gemoed : un anima (anima) delicate
[nl-ia] :besodemieterd, er ~ uitzien : haber le aere (aere)/aspecto malade
[nl-ia] :besparing /ZN/ : sparnio, economia (economia), economisation
[nl-ia] :bespatten /WW/ : asperger, (met modder) jectar fango super (super), sparger de fango
[nl-ia] :bespeelbaar, deze videoband is aan beide zijden ~ : on pote registrar super (super) ambe lateres de iste banda video
[nl-ia] :bespelen /WW/ : (SPORT) jocar super (super)
[nl-ia] :bespiegelend, ~e filosofie : philosophia (philosophia) speculative/theoretic, theoretica
[nl-ia] :bespiegelend, ~e geest : spirito (spirito) speculative
[nl-ia] :bespioneren, de vijand ~ : spionar le inimico (inimico)
[nl-ia] :bespreking, ~en op het hoogste niveau : conversationes al maxime (maxime) nivello
[nl-ia] :bespreking /ZN/ : (recensie) analyse (analyse) (-ysis), critica, recension, commentario
[nl-ia] :bespringen /WW/ : (springen op) saltar/salir super (super), jectar se super (super)
[nl-ia] :bespuwen /WW/ : spuer/sputar super (super)/contra
[nl-ia] :bessengelei /ZN/ : gelea (gelea) de ribes (ribes) rubie
[nl-ia] :bessenjam /ZN/ : confectura/confitura de ribes (ribes) rubie
[nl-ia] :bessenjenever /ZN/ : gin (E) al ribes (ribes) nigre
[nl-ia] :bessensap /ZN/ : sirop de ribes (ribes) rubie
[nl-ia] :bessensap /ZN/ : sirop de ribes (ribes) nigre
[nl-ia] :bessenstruik /ZN/ : ribes (ribes) rubie
[nl-ia] :bessenwijn /ZN/ : vino de (bacas de) ribes (ribes) rubie
[nl-ia] :best /BN/ : (de overtreffende trap van 'goed') le plus bon, le melior, optime (optime), optimal
[nl-ia] :best, hij is mijn ~e vriend : ille es mi melior amico (amico)
[nl-ia] :best, het ~e : le optimo (optimo)
[nl-ia] :best, ~e vriend : car amico (amico)
[nl-ia] :best, de ~ betaalde banen : le empleos (empleos) le melio pagate
[nl-ia] :best /BW/ : (stellige overtuiging) certemente, securmente, sin alicun dubita (dubita)
[nl-ia] :best, hij weet het ~ : ille lo sape sin alicun dubita (dubita)
[nl-ia] :bestaan, ergens geen misverstanden over laten ~ : non lassar subsister alicun equivoco (equivoco)
[nl-ia] :bestaan, twintigjarig ~ : vintesime (vintesime) anniversario
[nl-ia] :bestaansminimum /ZN/ : minimo (minimo) vital/existential
[nl-ia] :bestanddeel /ZN/ : (programmapunt) item (item)
[nl-ia] :besteden, ik kan mijn tijd wel beter ~ : io pote facer/dar un melior empleo (empleo) de mi tempore
[nl-ia] :besteding /ZN/ : (mbt tijd) empleo (empleo), uso
[nl-ia] :besteding /ZN/ : (mbt geld) empleo (empleo), dispensa, expensa
[nl-ia] :besteldienst /ZN/ : servicio de expedition, messageria (messageria)
[nl-ia] :bestelhuis /ZN/ : expedition central, messageria (messageria)
[nl-ia] :besteller /ZN/ : (bezorger) portator, livrator, (van brieven) distributor de litteras (litteras)
[nl-ia] :bestelling, ~ van brieven : distribution de litteras (litteras)
[nl-ia] :bestelnummer /ZN/ : numero (numero) de ordine/commanda
[nl-ia] :bestemming /ZN/ : (bedoeling) destination, empleo (empleo), utilisation
[nl-ia] :bestempelen, dat bestempel ik als oplichting : io lo nomina duperia (duperia), io lo designa como duperia (duperia)
[nl-ia] :bestempelen /WW/ : (een stempel drukken op) poner un timbro super (super), timbrar
[nl-ia] :bestendigheid, de ~ van het weer : le character (character) constante del tempore
[nl-ia] :besterven, dat woord bestierf hem op de lippen : iste parola le moriva super (super) le labios
[nl-ia] :bestijgen /ZN/ : (klimmen op) montar super (super), (de troon) ascender a
[nl-ia] :bestijgen, een paard ~ : montar super (super) un/a cavallo
[nl-ia] :bestijgen /ZN/ : (mbt een berg) montar/ascender super (super), facer le ascension de, scalar
[nl-ia] :bestikking /ZN/ : broderia (broderia)
[nl-ia] :bestoken /WW/ : (beschieten) tirar super (super), cannonar, mitraliar
[nl-ia] :bestormen /WW/ : assalir, assaltar, attaccar, jectar se super (super), prender de assalto
[nl-ia] :bestralen /WW/ : (stralen op iets werpen) jectar radios super (super), illuminar, irradiar
[nl-ia] :bestralen /WW/ : (MED) radiar, irradiar, tractar/curar con/per radios, submitter a radiotherapia (radiotherapia)
[nl-ia] :bestralen, de patient moet bestraald worden : le patiente debe esser submittite a radiotherapia (radiotherapia)
[nl-ia] :bestraling /ZN/ : (MED) radiation, irradiation, tractamento con/per radios, cura radiotherapic, radiotherapia (radiotherapia)
[nl-ia] :bestralingsinstituut /ZN/ : instituto radiotherapic/de radiotherapia (radiotherapia)
[nl-ia] :bestralingstherapie /ZN/ : radiotherapia (radiotherapia), actinotherapia (actinotherapia)
[nl-ia] :bestrijden, een ziekte ~ : luctar contra/combatter un maladia (maladia)/un morbo
[nl-ia] :bestrijden, een theorie ~ : combatter un theoria (theoria)
[nl-ia] :bestrijding, ~ van ziekten : lucta contra le maladias (maladias)/morbos
[nl-ia] :bestrijding, ~ van een theorie : oppugnation de un theoria (theoria)
[nl-ia] :bestrijken /WW/ : (met de hand) passar con le mano (super (super))
[nl-ia] :bestrooien /WW/ : expander super (super), coperir de, (met suiker) sucrar, (met zand) sablar, (met meel) infarinar, (met poeder) pulverar, (met mergel) marnar
[nl-ia] :bestudering /ZN/ : (onderzoek) exploration, examine, analyse (analyse) (-ysis)
[nl-ia] :besturingsorgaan /ZN/ : (COMP) unitate de controlo, organo (organo) de commando
[nl-ia] :bestuurbaar, ~e ballon : aerostato (aerostato), dirigibile
[nl-ia] :bestuurskamer /ZN/ : sala del committee (E)/consilio directive/directori, camera (camera) del directores
[nl-ia] :bestuursorgaan /ZN/ : organo (organo) directive/directori
[nl-ia] :betaalmethode /ZN/ : methodo (methodo) de pagar/pagamento
[nl-ia] :betaaltijd /ZN/ : termino (termino) de pagamento
[nl-ia] :betaling, wijze van ~ : methodo (methodo) de pagamento
[nl-ia] :betalingsbalans, tekort op de ~ : deficit (deficit) in le balancia de pagamentos, deficit (deficit) commercial
[nl-ia] :betalingsbalanstheorie /ZN/ : theoria (theoria) del balancia del pagamentos
[nl-ia] :betalingscircuit /ZN/ : circuito (circuito) del pagamentos
[nl-ia] :betalingstermijn /ZN/ : termino (termino) de pagamento
[nl-ia] :betalingsunie, Europese Betalingsunie : Union Europee (Europee) de Pagamentos
[nl-ia] :betasten /WW/ : palpar, tastar, toccar per le digitos (digitos)
[nl-ia] :bètatherapie /ZN/ : betatherapia (betatherapia)
[nl-ia] :betekenen, dat heeft niets te ~ : isto non es importante, isto es sin importantia, isto significa nihil (nihil)
[nl-ia] :betekenen, die baan betekent veel voor haar : iste empleo (empleo) es importante pro illa
[nl-ia] :betekenis, vele ~sen hebbend : multisense, multivoc (multivoc)
[nl-ia] :betekenis, in de ruimste ~ van het woord : in le senso maxime (maxime) extense del parola
[nl-ia] :betekenis, niets van ~ : nihil (nihil) de importantia
[nl-ia] :betekenisleer /ZN/ : semantica, (logica) semasiologia (semasiologia)
[nl-ia] :betekenisverandering, leer van de ~ : semasiologia (semasiologia)
[nl-ia] :beteren (beteren) /WW/ : catranar
[nl-ia] :beteren (beteren), het dak ~ : catranar le tecto
[nl-ia] :beteren (beteren) /WW/ : (beter worden) ir melio
[nl-ia] :beteren (beteren) /WW/ : (verbeteren) corriger, (a)meliorar, emendar
[nl-ia] :beteren (beteren), zich ~, zijn leven ~ : corriger se, (a)meliorar se, emendar se
[nl-ia] :beterhand, aan de ~ zijn : esser meliorante, restablir se de un maladia (maladia), esser in convalescentia, convalescer
[nl-ia] :betering (betering) /ZN/ : (mbt ziekte) convalescentia
[nl-ia] :betering (betering) /ZN/ : (a)melioration
[nl-ia] :Bethlehem, ster van ~ : stella de Bethlehem, (plant) campanula isophylle (isophylle)
[nl-ia] :betonen, zich grootmoedig ~ : monstrar se grandanime (grandanime)
[nl-ia] :betonen, zich als een man van karakter ~ : revelar se como un homine de character (character)
[nl-ia] :betonmolen /ZN/ : betoniera, machina (machina) a/de beton/concreto, malaxator (giratori) a/de beton/concreto/de mortero
[nl-ia] :betonmolen, ~ met meerdere rotoren : betoniera a rotores multiple (multiple)
[nl-ia] :betonskelet /ZN/ : skeleto (skeleto) de beton/concreto
[nl-ia] :betontechnologie /ZN/ : technologia (technologia) del beton/concreto
[nl-ia] :betovering /ZN/ : (ook FIG) incantamento, incantation, magia (magia), sortilegio
[nl-ia] :betovering, de ~ van de liefde : le magia (magia) del amor
[nl-ia] :betovering /ZN/ : (FIG) fascination, fascino (fascino)
[nl-ia] :betraand /BN/ : plen de lacrimas (lacrimas), lacrimose
[nl-ia] :betreden /WW/ : (de voet zetten op) mitter le pede super (super)/in, fullar
[nl-ia] :betreffende /VZ/ : re, sur, super (super), quanto a, concernente, relative(mente) a
[nl-ia] :betrekkelijk, ~ eenvoudig : relativemente simple/simplice (simplice)
[nl-ia] :betrekken, iemand in een schandaal ~ : implicar un persona in un scandalo (scandalo)
[nl-ia] :betrekken, wanneer kunnen we het huis ~? : quando potera (potera) nos entrar in/installar nos in le casa?
[nl-ia] :betrekken, iets uit het buitenland ~ : fornir se de/procurar un cosa del extero (extero)
[nl-ia] :betrekking /ZN/ : (functie, baan) empleo (empleo), function, posto, placia, occupation, carga
[nl-ia] :betrekking, de ~ tussen de verschijnselen : le relation inter (inter) le phenomenos (phenomenos)
[nl-ia] :betrekking, zijn naaste ~en : su proxime (proxime) parentes
[nl-ia] :betrekkingzoekende /ZN/ : persona qui cerca un empleo (empleo)
[nl-ia] :betreuren, het verlies ~ van : deplorar le perdita (perdita) de
[nl-ia] :betreuren, er zijn veel slachtoffers te ~ : on deplora/lamenta multe victimas (victimas)