Geselecteerde artikelen (nl: taal is Nederlands)


Ik vraag me af hoe het mogelijk is dat moderne computers soms vele minuten over een taak doen, bijvoorbeeld over het starten van een Windows-systeem. Hoe kan dat als deze ogenschijnlijk heftige sequentiŽle zoektaak zo extreem snel gaat?

Grep -v? Nee, -L!


Bij het zoeken vond ik wel een vergaderverslag van 24 april 2013 van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, waarin sprake is van een wetsvoorstel van Jeroen Recourt (PvdA), Peter Oskam (CDA) en Gert-Jan Segers (CU), met nummer 30538-14. In deze lijst staat inderdaad een wetsvoorstel met dat nummer. Maar het gaat over iets anders, namelijk het opheffen van de strafrechtelijke immuniteiten van publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevers.

Ook interessant. Heeft het te maken met het Pikmeer-arrest? Maar het is niet het onderwerp van dit artikel. Basta jŠ.

Wetsvoorstel verbieden rechtspersonen?


Er is een groep woorden van Griekse origine, met de uitgang ‘-ema’. Deze zijn allemaal mannelijk hoewel ze eindigen op ‘-a’: o esquema (schema), o cinema, o dilema, o eczema, o emblema, o lema (lemma), o poema (gedicht), o problema, o sistema, o telefonema (telefoontje), o tema en o teorema. Ook: o idioma (de taal, het idioom), o aroma, o programa, en o panorama.

Het geslacht van woorden op -„o


Ik hoop dat ik het verkeerd begrijp, maar zo niet, dan is dit toch buitengewoon zorgelijk. Ik krijg namelijk de indruk dat gegevens uit het ene onderzoek geselecteerd zijn op geschiktheid om de hypothese van een ander onderzoek te ondersteunen. De “prachtige resultaten” van de “vier experimenten die gelukt zijn” zijn gebruikt voor dat tweede onderzoek.

Roos Vonk: confirmation bias?


Dat leken makkelijker dan vroeger aan goede informatie kunnen komen, maakt voor wie verstandig is, juist des te duidelijker dat je wel degelijk een dokter nodig hebt die ervoor doorgeleerd heeft.

Zo is het met advocaten ook.

Waarom weigeren advocaten civiele zaken?


Aan steller, Ad Broere dus, de opgave om het oorzakelijk verband aan te tonen tussen enerzijds een onrechtvaardige verdeling van vermogens, en anderzijds geldschepping op basis van de definitie van geld als ruilmiddel. Werkelijk, ik zie het niet. Met de beste wil van de wereld niet.

Andere definitie, zelfde systeem


Schuldvrij geld is een illusie, een contradictio in terminis. Schuldvrij geld is een fantasie van dagdromers die hun onderwerp niet begrijpen.

Burgerinitiatief geldschepping


Geen goede uitleg dus. Theoretische grammatica is niet mijn sterkste punt, voorzichtig gezegd. Ik doe bijna alles op taalgevoel, met voorbeelden en analogieŽn.

Isisisme


Of woorden van gelijke strekking, maar in ieder geval met twee keer “is”. ’t Is echt een trend aan het worden, de laatste paar jaar. Raar is dat.

Isisisme


Wat is dat toch met die mensen dat ze menen te weten wat iemand anders dacht, voelde of bedoelde terwijl hij iets bedacht of schreef? Zijn ze soms helderziend? Ik kan dat toch alleen maar zelf weten?

Schelden met stro


Extra merkwaardig: confirmation bias is toch een psychologisch verschijnsel? Dus het zou bekend moeten zijn, juist bij beoefenaars van de sociale psychologie. Er zit ook een sociale component aan, gezien de stupidity of crowds (zie ook Psychology Today), wat je als een soort collectieve, onderlinge, sociale confirmation bias zou kunnen opvatten.

Roos Vonk: confirmation bias?


O ja, en waar staat dat rekenwonderstukje van mij dan? Hier.

Framing (4)


Joke is geenszins van plan zich de mond te laten snoeren.

Haar is niet de mond gesnoerd. Haar mening mocht ze geven en dat mag ze blijven doen. Net als iedereen.

Er mag heel veel


De conclusie is onder andere:

De hoeveelheid krediet zal dus altijd exponentieel stijgen als we banken toestaan de rente op krediet te investeren in posten waarvan die hoeveelheid krediet positief afhankelijk is.

en:

Tevens moet de geldhoeveelheid altijd groeien om te zorgen dat de economie niet vastloopt.

Dat zou ik ook zorgelijk vinden, als het waar is.

Exponentieel toenemend krediet?


J, i en y

De j is ontstaan als variant van de i, vooral als vervanging en verduidelijking van een i na een andere i. Dit werd in de zestiende en zeventiende eeuw o.a. gedaan bij Romeinse cijfers: i, ij, iij, iiij, v, vj, vij, viij, viiij, x. (De iv voor 4 kwam pas later, en de gewoonte kleine letters te gebruiken blijkt, zoals ik rond 1975 wel dacht, niet uitsluitend modern Angelsaksisch.)

Een van de vele voorbeelden hiervan zien we bij De Barros 1540, op blz. 7 van de PDF (rechtsonderaan: ij), 9 (iij), 11 (iiij). Daarna gaat het vanaf 5 verder met een nummering in Arabische cijfers rechtsboven aan de bladzijden. (Die laatste nummers zie ik nu pas, 9 juni 2012 om 15:35. Eerder in dit artikel beweerde ik nog dat het boek geen bladnummering had!)

Deze typografische eigenaardigheid heeft de Nederlandse taal verrijkt met de letter of combinatie ij: dat was ooit een lange i-klank, gespeld als ii, dus geschreven en gedrukt als ij. Eigenlijk twee dezelfde letters waarvan de tweede een staartje kreeg ter onderscheiding en/of verfraaiing.

Aan toekomstige taalvorsers (2b)Kleuren: Neutraal Raar Geen voorkeur Pagina opnieuw laden