Geselecteerde artikelen (nl: taal is Nederlands)


Op 5 december 2009 vond ik deze twee nummers van de zangeres Roberta S: Mais Algum (‘Iemand anders’) en Cicatrizes (‘Littekens’).

Vandaag vond ik bij toeval nog een stuk dat zij zingt, samen met een van mijn muzikale helden, Chico Buarque de Holanda: Mambembe. Het nummer is geschreven door Moreno Veloso en Quito Ribeiro.

Elke dag zo'n glimlach


Ik had het bericht met het artikel indertijd uitgeprint en bewaard omdat ik toen al beweerde uit het Duits te kunnen vertalen, zodat het van belang was dat ik woorden herkende die in die taal net iets anders betekenen dan de gelijkende in het Nederlands. Hoe het toen was, weet ik niet meer, dat had ik dus uit tijdgebrek ook niet goed nagegaan. Maar nu ken ik ze vrijwel allemaal wel.

Mist


Op andere brieven in dezelfde map en uit dezelfde tijd staat geen sstt, ook geen s.s.t.t., dus kennelijk was het toen al verouderd, stoffig en formeel. Of misschien vergis ik me en wordt het anno 2014 nog steeds wel gebruikt. Je weet het soms niet.

TitulatuurIk bedoel, het is een onmogelijke combinatie, en dat uitruilen, ja, dat heeft niet tot de resultaten geleid die we wilden.”

Een oplossing

Dat is inderdaad een groot probleem in de huidige Nederlandse politiek.

Maar ik weet wel een oplossing: met mijn systeem van Lege Zetels zouden er bij de meeste verkiezingsuitslagen veel meer verschillende coalities mogelijk zijn, waaronder combinaties van partijen met wel veel meer gemeenschappelijke inzichten dan nu het geval is.

Ik weet wel een oplossing!


Carles Puyol. Ga ik het niet over hebben, hoewel ik me afvraag of het ergens op slaat om Poedjol te zeggen, zoals de commentator deed. Zo'n uitspraak van de letter y is in het Castiliaans Spaans wel een van de varianten, maar in het Catalaans? Volgens mij komt de letter y in de spelling van die taal helemaal niet voor. Is zijn naam dus fout geschreven? Pujol is ook een Spaanse naam, dacht ik. Kortom, ik weet het niet, dus ik zeg er niks over. (Waarom heb je daar zoveel woorden voor nodig, om niks te zeggen, leugenaar?)

Dzabi?


Verschillen zijn er natuurlijk ook, reden waarom ik begrijp dat Fouad Sidali bij nader inzien mededeelde:

De vergelijking die ik maakte is ongepast en had ik niet mogen maken. Men moet wel beseffen welke emoties de uitspraken van Wilders oproept

Niet absoluut; niet hetzelfde


Als ik opmerkelijke en interessante taalverschijnselen waarneem, blijf ik die benoemen, tot spijt van wie ’t benijdt.

Benijdt


Ik maak back-ups op draagbare USB-schijven, USB-sticks en schijven op andere computers via het netwerk. Als je meer dan n schijf, of meer schijfpartities in je computer hebt, kun je ook back-ups maken van d: naar c: of van c: naar d: en dergelijke.

Stel nu dat ik mijn foto’s wil back-uppen van d: naar een USB-schijf, die als ik hem inplug automatisch wordt gemount als f: .

Eerst moet ik zorgen dat de brondirectory (bronmap) de huidige map (current directory) is.

Back-uppen met xcopy


Sommige mensen blijven naar steeds dezelfde mantra’s herhalen en staan niet open voor tegengeluiden.

De mantra's herhalen


Articulatorische fonetiek

Ik neem het haar niet kwalijk omdat ik weet hoe dat komt.

Vrolijke ontronding


Geen opluchting

Dat is toch best raar eigenlijk. Deze mensen zijn bezorgd, bijna overspannen en in paniek, ze voelen zich constant bedreigd, bedrogen en bestolen, het gevoel van “we leven in een wereld vol bedriegers en schurken: het geld, de hypotheken, alles is vervalst!!”.

Dan stel ik ze gerust: “er is helemaal geen probleem, want kijk maar, bla bla bla, dit artikel, dat artikel, ik heb het allemaal uitgebreid uitgelegd”.

Maar dan zijn ze NIET opgelucht (“zou het dan toch mee kunnen vallen? toch maar eens goed nalezen wat hij daar precies beweert en hoe hij redeneert; klopt dat wel?”), nee, ze worden KWAAD, ze gaan schelden, kleineren, blocken en wat ze allemaal nog meer voor tactieken in huis hebben om de aangeboden informatie maar vooral NIET tot zich door te laten dringen.

Griezelsprookjes


Sommige fadistas hebben het, andere minder. Hoe ik dat beslis en waarom het is zoals het is, dat weet ik niet. Ik weet meestal gewoon meteen of het wat is of niet. Hoewel, de waardering kan ook in de loop der jaren groeien, van bijna geen naar heel veel, zoals het me verging met Joana Amendoeira en Carminho.

Betrapte steegjes


Die 400 gulden uit 1984 zou omgerekend zo’n 180 euro zijn (factor 2,20371), maar als je 30 jaar inflatie van gemiddeld zeg 2,5% meerekent (die was in werkelijkheid waarschijnlijk hoger), dan moet je eerder denken aan 380 euro per maand.

400 gulden per maand!


5,76% is niet uitzonderlijk veel, wel meer dan de inflatie van gemiddeld rond de 2%. Betekent dat dat we met z’n allen steeds rijker worden? Durf ik niet te zeggen, daarvoor ontbreekt mij de economiekennis. M3 is wel geld dat het publiek bezit, dat is de definitie.

Nog steeds niet gelezen


Voor hem bevatte het document de bevestiging van zijn inzichten. Ik zag er juist de bevestiging in van wat k dacht te begrijpen. Dat terwijl ons beider ideen diametraal tegenover elkaar staan. Het is merkwaardig dat zoiets mogelijk is. De lezer mag zelf beoordelen wie gelijk heeft.

Dakloos door eigenwijsheid (1)Kleuren: Neutraal Raar Geen voorkeur Pagina opnieuw laden