Geselecteerde artikelen (nl: taal is Nederlands)


Simpele besparingen. Maar daarvoor moet er overlegd en gecoördineerd worden tussen autonome afdelingen van dezelfde dienst. Moeilijk, maar het kan.

Twee brieven


“[...] Er is jurisprudentie.” Ja, én? En dus moet de rechter die volgen? In Amerika is dat verplicht, in Nederland niet. Dat leerde ik op de site van jurist Arnoud Engelfriet, ik citeer:

Rechter verwijst naar shariarechtbank?


Ook geldt kennelijk dat als het burgerlijk huwelijk ontbonden is, de rechter zich bevoegd acht tot stappen om ook een bijbehorend religieus huwelijk te doen ontbinden (maar niet: te ontbinden).

Rechter verwijst naar shariarechtbank?


Ik denk dat Micha Kat zijn journalistieke carrière helemaal eigenhandig naar de knoppen heeft geholpen, namelijk door consequent elke objectiviteit en nuance terzijde te schuiven en doorlopend links en recht mensen uit te schelden en te beschuldigen van alles wat slecht en vunzig is (en bovendien ongevraagd te tutoyeren!), meestal zonder enig bewijs of zelfs maar redelijk vermoeden of aanwijzing.

Waarom weigeren advocaten civiele zaken?


Is “twee keer“ de dubbele geluidsdruk? Dat is een verschil van 6 dB. Ook niet indrukwekkend en evenmin door mensen ervaren als dubbel.

De helft stiller


Dat laat zien dat mijn grappig en onserieus bedoelde gedachte om Arantxa Sánchez te spellen als Arancha Sántxez nog zo gek niet is.

Baskisch kan ik niet lezen, maar het Spaanse artikel is erg uitgebreid en warm aanbevolen.

Over de herkomst van de naam Arantxa


Zucht.

Bij de redactie snappen ze dus ondanks alle discussie de vorige keer dat ze in het nieuws was, nog steeds niet hoe die voornaam in elkaar steekt.

Ze passen de spelling aan bij de verkeerde uitspraak, met een k erin. Er zit geen k in. De x staat voor sj en niet voor ks.

Hoe je het verkiest uit te spreken is één ding, maar het ook verkeerd schrijven is weer wat anders.

Ze snappen het nog steeds niet


Alsof deze watervogels zich plotseling weer herinneren dat vogels kunnen vliegen en eigenlijk in bomen horen te leven.

Im Frühling


MAAR!! Is het wel echt fout??

Nu pas (ja, nu pas, na ruim 13 jaar!!) realiseer ik me dat er twee situaties te onderscheiden zijn: een passieve en een actieve. Bij het werkwoord ‘toestaan’ zien we de passieve vorm, bij ‘verjaren’ de actieve.

Mislukt, verjaard, voorbereid, achterhaald, overleden


geertwilderspvv Geert Wilders
Euro is mislukt. Nu vooral geld sturen naar knoflooklanden. Eurofiel kabinet heeft geen plan B. Gulden terug? PVV-onderzoek en referendum!
11 Nov

@geertwilderspvv
Euro is handig en een zegen voor de Nederlandse handelseconomie. Crisis is geen eurocrisis maar staatsschuldencrisis.
14 hours ago

Twiscussie met Geert Wilders


Ik ging er op Twitter vanuit (bijvoorbeeld hier, hier en hier) dat kerk en staat gescheiden zijn en behoren te zijn, zodat de burgerlijke rechter alleen iets te zeggen heeft over het burgerlijk huwelijk en niet over diverse soorten religieus (kerkelijk) huwelijk.

Dat is ook zo (artikel 1:30 lid 2 BW), maar tot mijn verbazing bleek het niet helemaal waar, want het vonnis uit 2016 wees ook op artikel 1:68 BW dat bepaalt dat

Rechter verwijst naar shariarechtbank?


Een heel stratenblok, omgeving Mergelwal te Nieuwegein. Tijd van constatering 15:17B.

Controle? Reparaties? Op zondagmiddag?? Niet geloofwaardig.

Naschriften bij: Straatverlichting overdag


Alles afwegend: het controleaspect is geen reden om overdag straatverlichting te laten branden. Ze kunnen en moeten gewoon uit.

Straatverlichting overdag


Huh? Belastingvrij schenken? Zonder accijns of btw? Maar de belasting werd toch juist hoger? Dus wat is het nou?

Belastingvrij schenken


Waarom zegt iedereen altijd (in de minuten ervoor, in het daar naargelinkte radio-uur) saa-BLIE-koo-vaa terwijl toch algemeen bekend is (bij mij wel tenminste) dat in het Tsjechisch (en Slowaaks en Hongaars en Fins) de klemtoon ALTIJD op de eerste lettergreep valt?

Waarom toch?Kleuren: Neutraal Raar Geen voorkeur Pagina opnieuw laden