Geselecteerde artikelen (nl: taal is Nederlands)


Indien het eerste, dan is het buitengewoon kwalijk (oproepen tot geweld tegen de vrije pers).

Indien het tweede, dan valt het (denk ik) onder het strafbare feit opruiing. En, minder erg, de titel van mijn stukje klopt dan niet.

Klauwhamers tegen de persvrijheid


Er wordt dus geld aangemaakt dat er voorheen niet was. Maar merk op dat deze geldschepping – en dit is belangrijk – de bank niet ‘rijker’ heeft gemaakt: ze heeft nu meer activa (vorderingen), maar ook meer passiva (verplichtingen), en het saldo van die twee toenames is nul.

Girale financiering


De bestaande wetten bieden al mogelijkheden. Ik wees al op art. 140 Sr over criminele organisaties en op art. 2:20 BW dat het de rechter mogelijk maakt een rechtspersoon verboden te verklaren en te ontbinden. Dat kan als werkzaamheid of doel van die rechtspersoon in strijd is met de openbare orde.

Wat dat begrip, de ‘openbare orde’, precies inhoudt of in kan houden, zal wel moeten blijken uit jurisprudentie. Ik heb daar geen zicht op, ik ben geen jurist.

Hoe dan ook, over uitspraken van een onafhankelijke rechter gaat de Tweede Kamer niet, gezien het belangrijke principe van de scheiding der machten.

De zinloze petitie van Henk Bres (2)


Uit wat ik wel zag was mij meteen duidelijk dat dit een boek is dat ik al een tijd heb gezocht (zonder concreet te weten van het bestaan van dit specifieke boek): het geeft antwoorden op vragen die heel lang bij mij leven, over hoe de uitspraak van het Portugees geworden zoals die nu is, en hoe en wanneer de huidige verschillen tussen de uitspraak in Portugal en in Brazilië ontstaan kunnen zijn.

Aan toekomstige taalvorsers (2d)


Performance

Deze opzoekstap is niet bedoeld om superefficiënt te zijn, omdat hij toch niet vaak hoeft te draaien. De stap doet het zware werk (stelde ik me voor, toen ik de getrapte opzet bedacht), zodat de volgende stap efficiënt en snel kan zijn. Dat moet wel, omdat die selectiestap steeds opnieuw door bezoekers kan worden geactiveerd, zonder dat ik daar controle over heb. Daar kan dus in theorie een zware belasting van de webserver door ontstaan.

Grep -v? Nee, -L!


in veel delen van Nederlandstalië, in het bijzonder het midden en westen van Nederland, is het foneem /r/ in die eindpositie (d.w.z. aan het eind van een lettergreep, gevolgd door een pauze, een medeklinker in dezelfde lettergreep of een medeklinker in de volgende medeklinker) nauwelijks meer een medeklinker.

De /r/ is daar fonetisch meer een soort klinker geworden, de /r/ is gevocaliseerd. Om wat voor klinker het precies gaat, dat varieert. Meestal is het een soort sjwa ([ə]), of iets openers ([ɛ] of [ɐ]), of een retroflexe kleuring ([ɻ], de ‘Gooise’ r).

Bijna eender


Waarom altijd meteen die onbeschofte toon, Peter?

Zo begon het conflict bij ons ook, weet je nog? http://rudhar.com/recensie/pbreedv/2110919a.htm. Doordat jij je vaak zo hufterig gedraagt tegenover mensen die je niet kent en jou net leren kennen.

Met iets meer beschaving zou je zelf ook een fijner leven kunnen hebben.

Onbeschofte toon


Zelfs wie dan met een stukje van zijn inkomen in dat hoge tarief komt, betaalt nog steeds minder dan de helft, omdat over een aanzienlijk deel van het inkomen een lager tarief geldt.

Volksverlakkerij


Niet aardig

Ik klonk bepaald niet aardig. Waarom weet ik niet meer. Eerdere ergernis die tot uitbarsting kwam? Ongerelateerde frustraties of overwerktheid die ik hier afreageerde? Een allergie voor zelfvoldane incrowdgroepjes die anderen graag buitensluiten?

Waarschijnlijk een beetje van dat, allemaal. Valt niet goed te praten, ik had het anders moeten doen. Ik neem er de verantwoordelijkheid voor en kom er eerlijk voor uit. Opdat de lezer zelf kan zien wat een vervelende vent ik soms ben, herpubliceer ik mijn vragen en opmerkingen hieronder compleet, met spaarzaam de tekst van anderen erbij.

In een volgend hoofdstuk nog wat evaluatie.

Schelden (1)


De 120 meter, die er dus niet opzat, vond ik extra fascinerend omdat ergens naast de middengolf, vanaf zo’n 187 meter, de visserijband begint, of begon. Als kleine jongen (10 jaar?) of puber (14?) probeerde ik daar al naar te luisteren door in een normale AM-radio de afstembare trafo's of de trimmers van de afstemcondensator te verdraaien. Toch heb zo ik zelden of nooit iets interessants gehoord, mede doordat ik nooit morse heb leren ‘nemen’, iets wat toen nog veelgebruikt werd.

Een opwindradio (oude radio)


Ik ga kort (ik en kort? voor je het weet zijn het weer 2000 woorden!) iets zeggen over wat in dat korte artikel staat.

Andere definitie, zelfde systeem


Dat het daarom ook niet zo raar en onverteerbaar is als ik nu denk.

Peter Breedveld gaat het me vast niet zelf vertellen, hij weet niet eens dat ik dit publiceer, wil dat ook niet weten. Hij heeft me namelijk inmiddels op Twitter geblockt, 10 september 2011. Oogkleppen op en watjes in je oren.

Wat ís dat voor man?


Vermogen is energie per tijdseenheid, energie is vermogen maal tijdsduur.

Voorbeeld:
86,4 kWh/dag =
86400 Wh / (60*60*24 s) =
24 Ws / 24 s = 24 W
(gemiddeld dan).

Ander voorbeeld: een verbruik van gemiddeld 200 watt komt overeen met 1753,2 kWh per jaar. Berekening:
200 * 24 * 365,25 / 1000.

Kilowatt en kilowattuur


Om een goed eentalig woordenboek te maken, moet je dus eigenlijk diepgaand inzicht hebben in de eigenaardigheden van honderden andere talen, of een zodanig goed contact met de redacteuren van zeer veel tweetalige woordenboeken, dat die de knelpunten kunnen aangeven. Een zware opgave.

'Levar a melhor' en ander idioom


Ellen Browns idee was dat de regering in feite rentevrij van de centrale bank kan lenen. Alle rente die de regering betaalt, draagt immers bij aan de winst van de centrale bank, en omdat de regering die volledig in eigendom geeft, vloeit alle eventuele winst terug naar de staatskas. De netto rentelasten zijn nihil.

Wat Ellen Brown echter over het hoofd ziet, is dat elke lening gefinancierd moet worden. Voor elke lening is funding nodig. Het geld voor de lening (ook al is geldschepping een reëel verschijnsel) moet ergens vandaan komen en dat heeft meestal zijn prijs.

Centrale bank financiert overheid?Kleuren: Neutraal Raar Geen voorkeur Pagina opnieuw laden