Geselecteerde artikelen (nl: taal is Nederlands)


“Heb je hem weer”, zullen sommige lezers denken. “De wereld staat in brand en hij neuzelt over een paar lettertjes. Heeft hij dan helemaal niks te zeggen over wat er echt toe doet?”

Heb ik wel. Maar ik vind ongeveer hetzelfde als wat bijna iedereen ervan vindt. Dat schrijf ik dan liever niet op, want het is clichématig en niet opzienbarend. Ik kan beter schrijven over dingen waar ik toevallig iets meer vanaf weet dan veel anderen, of waar ik een enigszins boeiende mening over heb.

Het leven gaat door en ook kleine dingen blijven belangrijk.

Transcriptie van de naam Qaddhafi


Erwin Witteveen wilde een economieles geven, maar heeft die zelf nodig, met als speciale aandachtspunten: wat is een bank, hoe zit een bankbalans in elkaar, wat is de taak van een bank, hoe functioneert een bank?

Lesje economie


Sommigen trekken dit verder door en vinden dat op zoek moeten naar manieren om een ander soort geld te maken, geld dat geen relatie meer heeft met schuld. Schuldvrij geld.

Laatst zag ik opeens in waarom dat (volgens mij) helemaal niet nodig is, waarom schuldgerelateerd geld geen probleem is. Namelijk omdat schuld deel uitmaakt van de essentie van geld. Schuld is nauw verknoopt met wat geld is, hoe geld ontstaan is, waar geld voor dient. Dat zal ik uitleggen.

Handelsgeld


In werkelijkheid heb ik gemiddeld, over het hele etmaal verdeeld, maar één HTML- of CGI-bezoekersaanvraag per twee minuten. Bij een verveertigduizendvoudiging van de belangstelling zou de VPS het dus voor het eerst een beetje warm kunnen krijgen. En dan nog: vergroten en versterken kan bij Tilaa binnen enkele seconden of minuten, in ruil voor een wat hoger maandbedrag.

Wegens verbouwing gesloten


Ik vond het een indrukwekkend verhaal, eerlijk, openhartig en integer gemaakt. Het raakte me, hoewel ik theoretisch eigenlijk geen voeling zou moeten hebben met Robert Moszkowicz (naam nu wel meteen goed gespeld), die zichtbaar een totaal ander leven heeft geleid dan ikzelf en een heel andere persoonlijkheid heeft. Of is, hoe zeg je dat.

In twee rukken uit


De toegenomen waarde van het metaal, waaruit nu munten zijn ontstaan, staat links op de balans als bezit. De opbrengst van het munten slaan, het muntloon, staat rechts (credit) in de verlies- en winstrekening.

Het munten is duidelijk een lucratieve business.

Muntloon (1)


Boeiend en merkwaardig, die vele kleine verschillen binnen een gemeenschappelijke taal.

Regiem of regime


Das meiste wusste ich wohl, aber ich gehe das Buch doch mal ganz durchnehmen, ich kann da alleicht noch was von aufstechen!

Eine gemachliche Zahl!


Een heel verstandige tactiek vind ik dat, om je met huid en haar te verzetten tegen een oprukkende wolvenroedel die je op gelijkbenoemde wijze had willen verorberen, wat ze niet gaat lukken doordat ze in hevige verwarring geraken doordat ze van makke schapen geen verdediging met hand en tand verwachten tegen hun snode verscheurplannen. Maar goed ook, want anders ga je er met boter en suiker in.

Slim bezig


Er was nog iets, wat ze in de NRC niet noemden of verklaarden, waarschijnlijk omdat de redacteuren het niet in de gaten hadden.

Maar ik wel. Ik ken de Griekse taal niet, maar ik weet wel hoe het alfabet correspondeert met de klanken en fonemen van de taal. Daardoor kon ik vrij snel zien wat er eigenlijk staat in die chocoladeletters.

NTAXAOY


Er wordt dus geld aangemaakt dat er voorheen niet was. Maar merk op dat deze geldschepping – en dit is belangrijk – de bank niet ‘rijker’ heeft gemaakt: ze heeft nu meer activa (vorderingen), maar ook meer passiva (verplichtingen), en het saldo van die twee toenames is nul.

Girale financiering


Aan steller, Ad Broere dus, de opgave om het oorzakelijk verband aan te tonen tussen enerzijds een onrechtvaardige verdeling van vermogens, en anderzijds geldschepping op basis van de definitie van geld als ruilmiddel. Werkelijk, ik zie het niet. Met de beste wil van de wereld niet.

Andere definitie, zelfde systeem


Ik vind het zwaar onverantwoordelijk. Een begrotingstekort van 3% betekent al dat er elk jaar bijgeleend wordt. Dát is al dom, en NÓG meer lenen is oliedom. De bedoeling van die 3% is nooit geweest om dat ELK JAAR te doen, maar incidenteel, bijvoorbeeld om conjunctuurschommelingen tegen te gaan of voor investeringen op de lange termijn.

Maar lenen voor consumptie, om mensen meer salaris of een hogere uitkering te geven, dat is dom en onverantwoordelijk populisme.

Bijlenen voor schijnwelvaart


Net zag ik een vrachtwagen rijden met daarop: “Ederveen”. Is dat een plaatsnaam? Je zou zeggen van wel, de naam betekent dan: een veen bij een plaats die Ede heet. En dat klopt ook met de kaart.

Ederveen


Willen we de verrijking van de rijken tegengaan, dan moet de heffing van 30% van 4% omhoog. Maar net zagen we dat je met sparen nu al niet de inflatie voorblijft, en de initiatiefnemers beloofden ook: waardevast spaargeld.

Dus wat is het nou? Moet de vermogensrendementsheffing hoger worden dan 1,2% of moet die juist 0% worden?

Zoals ik net al zei: de opstellers van de tekst hebben niet goed nagedacht, ze weten niet wat ze willen, ze hebben niet nagegaan wat de consequenties zijn van hun voorstellen.

Burgerinitiatief geldschepping (2)Kleuren: Neutraal Raar Geen voorkeur Pagina opnieuw laden